Doktorlar

SERVET TALİ

Op. Dr. SERVET TALİ

Randevu Al Kurtköy Ersoy Hastanesi

Kişisel Bilgiler

Adı - Soyadı: Op. Dr. SERVET TALİ
Doğum Tarihi: 1981
Ünvanı: Genel Cerrahi Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: servettali@ersoyhastanesi.com.tr

Görev Aldığı Tıbbi Birim ve Tıbbi İlgi Alanları

 • Genel Cerrahi
 • Obezite Cerrahi

Eğitim Bilgileri

 • 2008-2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Cerrahi ABD
 • 2000-2006, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri

 • 2016, Kurtköy Ersoy Hastanesi- Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2014-2016, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2008-2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Cerrahi Asistanlığı
 • 2006-2008, Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis- Pratisyen Hekim

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Cerrahi Derneği

Yayınları

 • Tali, S. Aksu, A. Bozdağ, P. ve Bozdağ. A (2015), Primer Retroperitonel Kist Hidatik, Türkiye Parazitoloji Dergisi.
 • Yenidoğan, E., Okan, İ., Kayaoğlu H. A., Akgül, G. G., Sansal, M., Tali, S., Ozsoy, Z. ve Şahin, M. (2014), Same-day colonoscopy preparation with Senna alkaloids and bisacodyl tablets: A pilot study, World Journal of Gastroenterology.
 • Yenidoğan, E., Okan, İ., Kayaoğlu H. A., Ozsoy, Z., Tali, S. ve Şahin, M. (2014), Boynuzla Yaralanmaya Bağlı Eksternal Anal Sfinkter Yaralanması ve Tamiri: Olgu Sunumu, Causapedia Hakemli Olgu Dergisi.
 • Kayaoğlu, H. A., Yenidoğan, E., Zeki, Ö., Tali, S., Şahin, M., (2014), Bronkogastrik Fistül: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,6 (1), 63-70
 • Kayaoğlu, H. A., Yenidoğan, E., Zeki, Ö., Tali, S., Şahin, M., (2014), Özefagusa Takılan Yiyeceklerin Endoskopik Olarak Çıkarılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,6 (2), 119-128.
 • Yenidoğan, E., Okan, İ., Kayaoğlu, H. A., Atılğan, D., Özsoy, Z., Tali, S., Şahin, M., (2013),Akut Karın Tanısı ile Karışabilen Nadir Bir Bulgu: Chilaidti Belirtisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5 (1),46-50.
 • Yenidoğan, E., Okan, İ., Kayaoğlu, H. A., Özsoy, Z., Tali, S., (2012), Laparoskopik Herniorafi Tecrübemiz ve Günübirlik Cerrahi Yaklaşım, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4 (3),15-18.
 • Tali, S., Aksu, F., Bozdağ, A., Gültürk, B., Aksu, A., (2015), Amyand Herni: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,7 (3),264-270
 • Bozdağ, A., Tali, S., Aksu, A., Gültürk, B., Karabulut, P. K. (2015), Kolon kanserini Taklit Eden Nadir Bir Ekstrapelvik Endometriozis Olgusu, Casuapedia Hakemli Olgu Dergisi.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Özsoy, Z., Tali, S., Şahin, M., (2015), Acute Abdomen Due to Meckel’s Enterolith: Case Report and Of The Literature, Ulus Cerrahi Dergisi, (31),174-176.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Özsoy, Z., Tali, S., Şahin, M., Deniz, Ç., Acu, B., (2015), Künt Karın Travması Sonucu Gelişen Pnömobili, Ulus Cerrahi Dergisi.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M.,(2014), Retrosternal Tiroidektomi Sonrası Gelişen Özefagoplevral Fistülün Bio-Yapıştırıcı ile Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Özsoy, Z., Tali, S., Şahin, M., (2014), İntraabdominal Abselerde Laparoskopik Yaklaşımın Yeri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Akut Batının Nadir Bir Nedeni- Peutz-Jeghers Sendromu: 2 Olgunun Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Akut Batının Nadir Nedenlerinden Şilöz Asitin Laparoskopik Tanı ve Tedavisi: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Erken Evre Mide Kanserinde Endoskopik ve Laparoskopik Mide Rezeksiyonu: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Konkomitant Dalak Hemoanjilosarkomu ve Apendiks Karsinoid Tümörünün Laparoskopik Olarak Tedavisi: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Nazogastrik Sonda Uygulamasına İkincil Özafagus Submukoza Laserasyonu: Olgu Sunumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tecrübemiz: 98 Olgunun İncelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Modifiye Radikal Mastektomi Sonrası Postoperatif Dönemde Oluşan Seromanın İntraket Kullanımı ile Drenajı: Pratik Bir Yaklaşım, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Yenidoğan, E., Kayaoğlu, H. A., Okan, İ., Tali, S., Şahin, M., (2014), Mide Kanseri Nedeniyle Gastroektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Uygulamasının Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat.

Katıldığı Kurs ve Konferanslar

 • 20. Ulusal Cerrahi Kongresi (13-17 Nisan 2016/ Antalya)
 • Türk Obezite Cerrahisi Derneği 1. Bölge Toplantısı ve 2. Bahar Okulu (6-7 Mayıs 2016/Elazığ)
 • Cerrahi Endoskopi Eğitimi (Türk Cerrahi Derneği), 17 Mayıs 2016
 • Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Elazığ Bölgesel Toplantısı
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi (26-29 Mayıs 2010/Ankara)
 • 29. Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmen Kursu (10-13 Ocak 2012/ Tokat)
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi (23-27 Mayıs 2012/ İzmir)
 • 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (19-23 Nisan 2013/ Antalya)
 • 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (2-6 Ekim 2013/ Bodrum)

Geri

DOKTORLAR

Doktor Arama

Aşağıdaki alana aramak istediğiniz doktorun isim ve soyadını yazınız.