Doktorlar

Ahmet Öğrenci

Op. Dr. AHMET ÖĞRENCİ

Randevu Al Kurtköy Ersoy Hastanesi

Kişisel Bilgiler

Adı - Soyadı: Op. Dr. AHMET ÖĞRENCİ
Doğum Tarihi: 1983
Ünvanı: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: ahmetogrenci@ersoyhastanesi.com.tr

Görev Aldığı Tıbbi Birim ve Tıbbi İlgi Alanları

 • Beyin ve Sinir Cerrahisi

Eğitim Bilgileri

 • Mayıs 2014-Aralık 2015, Batman Bölge Devlet Hastanesi -Mecburi Hizmet (Uzmanlık)
 • 2012 – 2013, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Research Fellow
 • 2009 – 2014, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
 • 2001 – 2007, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri

 • 2016, Ersoy Hastanesi
 • Mayıs 2014-Aralık 2015 Batman Bölge Devlet Hastanesi- Mecburi Hizmet (Uzmanlık)
 • 2012 - 2013. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Research Fellow

Üyelikler

 • Türk Tabipler Odası

Yayınları

 • A. Öğrenci•, O.Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Nadir Görülen Bir Olgu;Spontan Unilateral Muskularis Temporalis Hipertrofisi: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 562, 2016
 • A.Öğrenci•, O.Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Reduntant sinir kökü sendromu;üç olgunun sunumu: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 365, 2016
 • A.Öğrenci•,O. Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Ülkemiz Kırsalında Lomber Disk Hernisi ve Lokman Hekimlik: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 555, 2016
 • O.Koban, A.Öğrenci, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Pediatrik Hastada Travmatik İzole 4.Ventrikül Hematomu: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 178,2016
 • A. Öğrenci O Koban :Akut Omurilik Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda 2.Kuşak Tetrasiklinlerden Doksisiklinin Metilprednizolon ile Karşılaştırmalı ve Birlikte Kullanımının Malonidialdehit, Superoksitdismutaz ve Katalaz Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum -174,2015
 • A. Öğrenci O Koban,C Karabulut:İnterbody Greftli ve Greftsiz Stabilizasyon Vakalarında Füzyon Oranlarının Karşılaştırılması: : Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum -122,2015
 • A. Öğrenci O Koban, OE Batçık, B Özdemir:Perkütan Lomber Diskektomi Sonuçlarımız ve VAS Değerlendirmesi: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -792,2015
 • A. Öğrenci, O Koban :Epidural hematomlu hastalarda hematom boyutlarının analizi: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -762,2015
 • O Koban,A. Öğrenci:L5-S1 Kaudale Migre Soft Disk Hernilerinin Radyolojik-Klinik Olarak Takip Edilmesi ve Sonuçlarımız: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -627,2015
 • A. Öğrenci, O Koban, BM Kılınç:Pediatrik Hastada Anjiografi Negatif Koroid Pleksus Kanamasına Bağlı Lober Hematom: Olgu Sunumu:Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -516,2015
 • A. Öğrenci, O Koban ;Skalp Lezyonlarında Ender Bir Olgu;Selluler Nörotekoma;Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -233,2015
 • A. Öğrenci, O Koban ,OE Batçık,B Özdemir:Axisin Vertikal Cisim Kırığı;Seyrek Görülen Bir Olgu;Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -206,2015
 • A. Öğrenci, O Koban ;Dev Tarlov Kisti;Bir Olgu Sunumu:Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -357,2015
 • A. Öğrenci, O Koban ,H.Çal,C.Karabulut:Nadir Bir Olgu;Travmatik Tonsiller Kontuzyon:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -197,2015
 • A. Öğrenci, O Koban H.Çal:Pediatrik Yaş Grubunda Nadir Görülen Travmatik Bir Lezyon;Putaminal Hemoraji:2 Olgu: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -196,2015
 • A.Öğrenci, M.Karakuş, O.Koban Pediatrik Yaş Grubunda Hızlı Rezoluse Olan Akut Subdural Hematom;Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -195,2015
 • A. Öğrenci, OE. Batçık, F. Kırar, O Koban,B.Özdemir,AO.Akdemir: Ekstremitede Yanık Zemininde Gelişen Epidermoid Kanserin Vertebra Metastazı:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -199,2014
 • A.Öğrenci,C.Acar;Füzyon Yetmez,İyi Füzyon Gerekli;Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -186,2014
 • A.Öğrenci,C.Karabulut;Paraspinal İntramuskuler Yerleşimli Faset Eklemin Sinovial Kisti;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu,2014
 • A. Öğrenci, OE. Batçık, O Koban, AO Akdemir: Köşe Tümörlerinde Yeni Bir Ayırıcı Tanı;Eozinofilik Granülom, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -2014
 • A.Öğrenci,MA.Akçetin;İzole Kranium Metastazı ile Prezente Olan Prostat CA;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -379,2014
 • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık,B. Özdemir, C. Karabulut, AO Akdemir: Türkiye’de Nöroşirurji Uzmanlık Tezlerinin Literatürdeki Yeri, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Sözlü Sunum,2014
 • K.Baturay F.Kırar,A.Öğrenci,N.Topyalın,OE.Batçık,C.Karabulut,MA.Akçetin;Erişkin Yaşta Tespit Edilen Oksipital Dermal Sinüs;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu,2014
 • A.Öğrenci,K.Baturay,OE.Batçık;Kitle Görünümünde Prezente Olan Kronik Subdural Hematom İçinde Rebleeding;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu-621,2014
 • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık: The Only Complaint, Impotence; Recurrent Neuroenteric Cyst, WFNS Abstract No. FA2626, 2013
 • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık: Multiple Cranial Masses;metastasis? Echinococcus Multilocularis , WFNS Oral Presentation Abstract No. FA2626, 2013
 • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık,K. Baturay: Kronik Hidrosefali Sonrası Gelişen Spontan Üçüncü Ventrikülostominin Tanısal Zorluğu:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu -589,2013
 • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık: İlk Trimesterde Oluşan Maternal Hidrosefali: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu-621,2013
 • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık,K. Baturay,MA Akçetin: Kistik Konus Medullaris Tümörü Görünümünde Semptomatik Araknoid Kist: Olgu Sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu -028,2013
 • A.Öğrenci,Y.Bayri,A.Dağçınar,Mİ.Ziyal,A.Şeker;Erken Dönem Steady State Magnetic Rezonans Görüntülemenin (CISS MR) Endoskopik Üçüncü Ventrikülostominin Klinik Sonuçlarını Öngörmede Önemi Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum 064,2013
 • A.Öğrenci,OE.Batçık,O.Koban,F.Kırar;Daha Primeri Belli Olmadan Hipofiz Dokusuna Karsinom Metastazı;Olgu Sunumu 006 6.Kanıta Dayalı Nöroonkoloji Sempozyumu,2013
 • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Gün B, Koban O.Childs Nerv Syst. 2016 Mar 18 Traumatic basal ganglia hematoma following closed head injuries in children.Childs Nerv.Syst 2016
 • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Koban O.Spontaneous Third Ventriculostomy 8 years After Diagnosis of Obstructive Hydrocephalus
 • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Koban O.From idea to publication: Publication rates of theses in neurosurgery from Turkey. Neurol Neurochir Pol. 2016;50(1):45-7.
 • Öğrenci A, Batçık OE, Ekşi MŞ, Koban O.Pandora's box: eosinophilic granuloma at the cerebellopontine angle-should we open it? Childs Nerv Syst. 2015 Dec 12.
 • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Koban O, Karakuş M.Spontaneous rapid resolution of acute subdural hematoma in children. Childs Nerv Syst. 2015 Dec;31(12):2239-43.
 • Koban O, Çal H, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Öğrenci A.Migrating bullet in the thecal sac at the level of the conus medullaris without neurological deficit. J Clin Neurosci. 2016 Feb 23. pii: S0967-5868(16)00043-6
 • Ekşi MŞ, Öğrenci A, Batçık OE, Koban O Management of obstructive hydrocephalus in pregnant patient. Asian Journal of Neurosurgery 2015.
 • Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İlhan Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Ersegun Batçık, Turgay Bilge.Intracranial lipomas;Two Cases Report Şişli Etfal Tıp Dergisi 2012 46(4);217-220

Katıldığı Kurs ve Konferanslar

 • Nisan 2013 Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlik Kurulu Yazılı Sınav Başarı Belgesi(Board)
 • Kasım 2013 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
 • Şubat 2014 EANS European Examination in Neurosurgery Başarı Belgesi(Board)
 • Nisan 2016 TND 30. Ulusal Kongresi, Antalya
 • Mayıs 2015 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz okulu 5.Dönem 2. Modül kursu, Trabzon
 • Mart 2015 Pediatrik Nöroşirurji Eğitim ve Öğretim Grubu 6.dönem 3. Kursu, İstanbul
 • Eylül 2014 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Omurilik ve Omurga Tümörleri Sempozyumu'', Çeşme-İzmir
 • Nisan 2014-TND 28. Ulusal kongresi, Antalya
 • Kasım 2013- TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi 13. Kursu, İzmir
 • Kasım 2013-6.Kanıta Dayalı Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul
 • Eylül 2013- WFNS 2013, Seul-Güney Kore
 • Eylül 2013-TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri'' Sempozyumu, Çeşme-İzmir
 • Eylül 2013- MNBE Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu
 • Haziran 2013- TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu“Yaz Okulu II. kurs”, Manisa
 • Mayıs 2013- TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 1. Kurs, Abant-Bolu
 • Mayıs 2013 BAU Tıp Nörobilim Akademisi''Servikal Omurganın Dejeneratif Problemleri ve Güncel Yaklaşımlar'' Sempozyumu, İstanbul
 • Nisan 2013- TND 27. Ulusal kongresi, Antalya
 • Şubat 2013 II.Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu Kalamış, İstanbul
 • Aralık 2012 TURNOG Toplantısı,Barbaros Point Hotel, İstanbul
 • Ekim 2012 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi “Güncel yaklaşımlar Sempozyumu”, Çeşme- İzmir
 • Haziran 2012 – TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Yaz okulu I. Kurs'', Konya
 • Nisan 2012 – TND 26. Ulusal kongresi, Antalya
 • Aralık 2010 – TURNOG Sonbahar Sempozyumu ve Genç Nöroşirurjiyenler Sonbahar Sempozyumu
 • TND İstanbul Nöroşirurji Toplantıları (2006-2014)
 • TND İstanbul Spinal Günleri Toplantıları (2006-2014)

Geri

DOKTORLAR

Doktor Arama

Aşağıdaki alana aramak istediğiniz doktorun isim ve soyadını yazınız.