Doktorlar

Ahmet KAYA

Uzm. Dr. AHMET KAYA

Randevu Al Maltepe Ersoy Hastanesi

Kişisel Bilgiler

Adı - Soyadı: Uzm. Dr. AHMET KAYA
Doğum Tarihi: 1984
Ünvanı: Radyoloji Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: ahmetkaya@ersoyhastanesi.com.tr

Görev Aldığı Tıbbi Birim ve Tıbbi İlgi Alanları

 • Radyoloji
 • Ultrasonografi
 • Doppler USG
 • Mamografi
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)
 • Girişimsel Radyoloji

Eğitim Bilgileri

 • 2008-2013, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji(Uzmanlık)
 • 2002-2008, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri

 • 2017, Maltepe Ersoy Hastanesi
 • 2015-2016, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Girişimsel Radyoloji (Yrd.Doç.Dr.)
 • 2015, Özel Medistate Kavacık Hastanesi
 • 2013-2015, Yüksekova Devlet Hastanesi
 • 2008-2013, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi(Araş.Gör.Dr.)

Üyelikler

 • Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Yayınları

 • Gumustas S, Altintas O, Anik Y, Kaya A, Altintas L, Inan N, Demirci A. Anterior Visual Pathways in Amblyopia: Quantitative Assessment With Diffusion Tensor Imaging. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2013; 50(6):369- 374.
 • Erkal EY, Canoglu D, Kaya A, Aksu G, Sarper B, Akansel G, Meydancı T, Erkal HS. Assessment of early and late dysphagia using videofluoroscopy and quality of life questionnaires in patients with head and neck cancer treated with radiation therapy. Radiation Oncology. 2014; 9:137.
 • Demirci D, Anik Y, Kaya A, Ozgur BO, Demirci A, Ozgur T. Magnetic resonance spectroscopy of gastrocinemius muscle in running exercise. International Journal of Academic Research. Part A; 2013; 5(6):72-77.
 • Aksu G, Ensaroglu E, Dolasik I, Temiz S, Halis H, Sener SY, Kaya A, Uygun K. Intermittent treatment with sunitinib may achieve complete response in metastatic renal cell carcinoma. J BUON. 2010; 15(4):798-9.
 • Binnetoglu FK, Altun G, Kaya A, Babaoglu K. Congenital Left Ventricular Diverticulum Associated With Congenital Ileo-Jejunal Atresia. Pediatr Cardiol. 2012; 33:1224-1226.
 • Akca A, Gumustas S, Kaya A, Ciftci E. Total Occlusion of Aorta due to Aortic Coarctation. Intern Med. 2012; 51:985-986.
 • Akca A, Anik Y, Sakci Z, Gencturk M, Ozkul B, Kaya A, Altintas O. Effects of refractive errors on functional magnetic resonance imaging of visual cortex. European Congress of Radiology (B-0852), 6–10 March 2014, Vienna, Austria.
 • Altintas O, Gumustas S, Anik Y, Cinik R, Kaya A, Ozkan B, Caglar Y. Correlation between the measurements of diffuse tension imaging of optic pathways and optival coherence tomography of retina in children with amblypia. 34th Meeting of the European Strabismological Association (P222), 11-14 September 2011, Bruges, Belgium.
 • Akça A, Akça O, İnan N, Kaya A, Dönmez M, Büyükkapubay S. Pons gliomlu çocuk hastada ifosfamide bağlı gelişen hemorajik sistitin tedavisi. Abant Med J. 2013; 2(3):229-231.
 • Erkal EY, Canoğlu D, Kaya A, Aksu G, Sarper B, Akansel G, Meydancı T. Baş boyun kanserli hastalarda üç boyutlu konformal radyoterapi sonrasında erken ve geç disfajinin videofloroskopi, EORTC C30 ve H&N35 ölçekleriyle değerlendirilmesi: Yutma ile ilişkili anatomik yapıların doz volüm ilişkisi. 10. Radyasyon Onkolojisi Kongresi (SS-033), 19-23 Nisan 2012, Antalya.
 • Akça A, Gümüştaş S, Sarısoy HT, Kaya A, Özkul B, Can B, Demirci A. Ekstra-adrenal miyelolipoma. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-0456), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Özkul B, Akça A, Anık Y, Kaya A, Çam İ, Demirci A. Atriyal septal anevrizma: Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-1753), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Akça A, Kaya A, Özkul B, Can B, Yıldırım B, İnan N, Demirci A. Hemofilik psödotümör. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-0939), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Özkul B, Kaya A, Akça A, Anık Y, Demirci A. İnguinal kanal içerisinde over: Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-1595), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Özkul B, Kaya A, Anık Y, Akça A, Karadoğan M, Demirci A. Merkezi sinir sistemi lenfoması: Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-1252), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Akça A, Özkul B, Kaya A, Anık Y, Demirci A. Langerhans hücreli histiositozda pineal gland tutulumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-1165), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Akça A, Kaya A, Özkul B, Anık Y, Demirci A. Optik nöropatinin nadir bir nedeni; anterior klinoid hipertrofisi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (PS-0873), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • Akça A, Kaya A, Çakır Ö, Dönmez M, Özkul B. Orbital lenfoma; MRI bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB112), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Akça A, Kaya A, Çakır Ö, Dönmez M, Sakçı Z, Zeren B. Memenin invaziv lobüler karsinomunun sol ethmoid sinüs metastazı; MRI bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB116), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Kaya A, Akhun N, İnan N, Akça A, Tugay M, Akay A. Transmezenterik herniasyon: Manyetik rezonans bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB139), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Akça A, Dönmez M, İnan N, Kaya A, Çakır Ö, Zengin N, Demirci A. Posterior mediastinal schwannoma; MRG bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB072), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Akça A, Çakır Ö, Kaya A, Dönmez M, Sakçı Z, Dursun İH, Demirci A. Hipofiz glandından fazla kontrast tutan adenom; MRI görüntüleri. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB124), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Akça A, İnan N, Dönmez M, Kaya A, Çakır Ö. Hepatik epiteloid hemanjioendotelioma; MRG bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı (PB064), 19-21 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Akça A, Gümüştaş S, Kaya A. Distalinde kollateral dolum olan total oklüde aort koarktasyonu; BT ve 3D reformat görüntüleri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi (P-1043), 28 Ekim-02 Kasım 2011, Antalya.
 • Akça A, Sarısoy HT, Gümüştaş S, Kaya A. Sistemik arter ve pulmoner ven arasında pulmoner sekestrasyonsuz fistül; BT ve 3D reformat bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi (P-1037), 28 Ekim-02 Kasım 2011, Antalya.
 • Kaya A, Anık Y, Dönmez M. Konjenital sol ventrikül divertikülünün kardiyak manyetik rezonans ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi (P-340), 7-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Kaya A, Anık Y, Gümüştaş S. Jarcho-Levin sendromu tanısında çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve direkt grafi. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi (P-637), 7-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Kaya A, Anık Y, Zengin N, Akça A, Gümüştaş S. Behçet hastası anne bebeğinde konjenital intrahepatik portosistemik venöz fistül: Doppler ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi (P-638), 7-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Erbağ G, Dursun İH, Akça A, Kaya A, Dolaşık İ, Can B. Meme kanserli hastada karaciğerin inflamatuar psödotümörü. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (P-059), 5-9 Ekim 2011, Antalya.

Katıldığı Kurs ve Konferanslar

 • İleri Girişimsel Radyoloji Kursu, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 9-15 Aralık 2016, Antalya
 • Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 4-7 Aralık 2014, Antalya.
 • 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Derneği, 11-16 Kasım 2014, Antalya.
 • Kardiyopulmoner Resüsitasyon Temel ve İleri Yaşam Desteği, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu, 11 Nisan 2013, Kocaeli.
 • 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Derneği, 7-11 Kasım 2012, Antalya.
 • Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Programı, Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 23 Mayıs-2 Haziran 2011, Kocaeli.
 • 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 16-19 Mart 2011, Antalya.
 • Radyoloji Kış Okulları Kurs 2, Türk Radyoloji Derneği, Ocak 2011, Antalya.
 • Radyoloji Kış Okulları Kurs 1, Türk Radyoloji Derneği, Ocak 2011, Antalya.
 • Travma ve Enfeksiyon Kategorik Kursu ve Sınavı Başarı Belgesi, Türk Nöroradyoloji Derneği 6. Nöroradyoloji Günleri, 27-28 Mart 2010, İstanbul.
 • MR Fizik Kursu, Türk Radyoloji Derneği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 13 Mart 2010, İstanbul.
 • Genitoüriner Ultrasonografi Kursu, Tıbbi Ultrasonografi Derneği-Türk Radyoloji Derneği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 Ekim 2009, İstanbul.
 • Osmangazi Üniversitesi Genel Radyografi Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 18-19 Nisan 2009, Eskişehir.

Geri

DOKTORLAR

Doktor Arama

Aşağıdaki alana aramak istediğiniz doktorun isim ve soyadını yazınız.