Evde Bakım Hizmetleri

Evde Bakım Hizmetleri Nedir?

Evde Bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım hizmetinde amaç,  günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir.

Evde Bakım Hizmeti Kapsamında

 • Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi,
 • Öz bakımın sağlanması, kendine yardım, karşılıklı yardımlaşma, savunuculuk,
 • Tıbbi ve hemşirelik bakımı,
 • Kişisel bakım hizmeti: giyinme, yıkanma, alışveriş,
 • Özürlü bireyin gereksinimini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması,
 • Sevk işlemi ve kamu olanaklarına ulaşma imkânının sağlanması,
 • Rehabilitasyon hizmetleri,
 • Temel ve özel ihtiyaçların karşılanması, destekleyici aletler, ekipman ve ilaçların sağlanması,
 • Özelleşmiş destek hizmetleri,
 • Rahatlatıcı bakım,
 • Palyatif bakım,
 • Danışmanlık ve duygusal destek hizmeti,
 • Bireyin ailesi ve diğer ilişkili kişilere gerekli bilginin verilmesi,
 • Sosyal etkileşimin arttırılması,
 • Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması,
 • Bakım öncesinde, bakım sırasında ve sonrasında bakım verenlere destek sağlanması,
 • Hasta ve yakınlarının eğitimi gibi hizmetler verilmektedir.

Evde Bakım Hizmetlerinin Avantajları

Evlerde sağlık bakımının yıllardır yurt dışında da görülen en önemli iki faydası, sağlık harcamalarında sağladığı düşüş ve kişinin kendi huzurlu ortamında, ailesi ve bakımına olanak vermesi. Bunların yanında bu hizmetin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sağlık servisini ayağınıza getirir
 • Kişiye özel bir bakım sağlar
 • Bakım alan aileyi bir arada tutar
 • İyileşmeyi hızlandırır
 • Bakım maliyetlerini düşürür
 • Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz kaliteli ve standart hizmet sağlar
 • Hasta ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerir
 • Hastanın ve ailesinin stresinin azaltır
 • Zamanınızdan tasarruf sağlar
 • En üst düzeyde bağımsızlık sağlar
 • Yaşam kalitesini yükseltir
 • Yaşlıları bağımsız olarak ele almaya çalışır
 • Bazı bireylere ulaşmanın tek yoludur
 • Son aşamada bulunan hastalar için yeğlenen bir bakım türüdür.

Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

Evde Sağlık Bakım Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir. Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.

 • Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar
 • Ortopedi ve Travmatoloji hastaları
 • Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları
 • Hemipleji (Felçli) hastaları
 • Onkoloji (Kanser) hastaları
 • Akciğer ve Solunum hastaları
 • Diyabet hastaları
 • Nöroloji hastaları
 • Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
 • Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
 • Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler
 • Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
 • Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar
 • Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar