Kardiyoloji Check-up

Kardiyoloji Check-up

Kardiyoloji Check-up


 

• Muayene (Kardiyoloji)
• Ekokardiyografi
• EKG
• Efor
• Hemogram
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• Kreatinin
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• VLDL Kolesterol
• Trigliserid


Anahtar Kelimeler Kardiyoloji Check-up