VIP Erkek Check-up

VIP Erkek Check-up

VIP Erkek Check-up

• Muayene (Dahiliye)
• Muayene (Kardiyoloji)
• Muayene (Üroloji)
• Muayene (Göz)
• Muayene (Diş)
• Panoramik Röntgen
• Akciğer Grafisi
• EKG
• Ekokardiyografi
• Efor
• Tüm Batın US
• Tiroid US
• Hemogram
• CRP
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• HbA1c
• Kan Üre Azotu/BUN
• Kreatinin
• Ürik Asit
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Trigliserid
• SGOT/AST
• SGPT/ALT
• GGT
• Alkalen Fosfataz/ALP
• LDH
• Kalsiyum
• Sedimantasyon
• İnsülin, HOMA IR
• TSH
• Serbest T3 (FT3)
• Serbest T4 (FT4)
• Vitamin B12
• Vitamin D3
• HbsAg
• Anti-HCV (Hepatit C)
• Anti- HIV
• Total PSA
(40 Yaş Üstü İçin Yapılır.)
• CA 19.9
• Tam İdrar Tetkiki/TİT
• Gaitada Gizli Kan Aranması


Anahtar Kelimeler VIP Erkek Check-up