Op. Dr. Aydın Özgül

 • Eğitimler

  1979-1982, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- Asistanlık 

  1970-1977, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 • Mesleki Deneyimler

  2015, Kurtköy Ersoy Hastanesi 

  2014, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu 

  2013, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu 

  2012, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu 

  1991, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği Şef Yardımcısı 

  1989, Kartal Devlet Hastanesi 

  1989 (Ocak- Haziran), Bilecik Devlet Hastanesi 

  1984-1989, Alaşehir Devlet Hastanesi 

  1982-1983, Van Askeri Hastanesi 

 • Mesleki Üyelikler

  Türk Tabipler Birliği

  Türk Üroloji Derneği

  Ürolojik Cerrahi Derneği

  Endoüroloji Derneği

  Androloji Derneği

  Çocuk Ürolojisi Derneği

  Üroonkoloji Derneği

 • Bilimler Yayınlar
  • Scandinavian Journal of Urology and Nephrology Vol,34, No.4, August 2000 Effects of unilateral testicular torsion on the blood flow of contralateral testis—An experimental study on dogs. F. Tarhan, M.E. Erbay, E. Erdoğan, A. Özgül and U. Kuyumcuoğlu (İstanbul, Turkey)
  • Scandinavian Journal of Urology and Nephrology Vol,34, No.4, August 2000 Effects of unilateral testicular torsion on the blood flow of contralateral testis—An experimental study on dogs. F. Tarhan, M.E. Erbay, E. Erdoğan, A. Özgül and U. Kuyumcuoğlu (İstanbul, Turkey)
  • International Journal of Impotence Research (1977) 9, 149-153.. 1997 Stockton Press All rights reserved 0955-9930/97 $12.00 Cavernous oxygen tension in the patients with erectile dysfunction F Tarhan, U Kuyumcuoğlu, A Kolsuz, A Özgül and Ö Cangüven Urology Clinic, Kartal Education and REsearch Hospital, İstanbul,Turkey
  • Mesane tümörü olgularında idrar ve mesane yıkantı suyu sitolojik incelemesinin değerlendirilmesi. Dr. Aydın Özgül, Dr. Armağan Üner, Dr. Nafi Oruç, Dr. Ali Rıza Kural, Dr. Osman İnci, Dr. Ekrem Çömez, Dr. Vural Solok Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:2,1984 (x) 1983 Mersin Üroloji Kongresinde tebliğ edilmiştir.
  • Prostatta epidermoid karsinom olgusu. Dr. Aydın Özgül, Dr. Dündar Yazoğlu Türk Üroloji Dergisi. Cilt:16, Sayı:2,231-233,1990
  • Enteresan bir kist hidatik olgusu Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı:2,235-237,1990
  • İmpotansın teşhis ve tedavisinde papaverin injeksiyonundan elde ettiğimiz sonuçlar. Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı:2,183-185,1990
  • Priapusmus’ta Winter operasyonunun etkinliği Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı: 3,345-346,1990
  • Üreoplazmaların etken olduğu genital sistem enfeksiyonların fertilite üzerine etkisi. Dr. Aydın Özgül, Dr. Serdar Özer Türk Üroloji Dergisi 1991 
  • Riskli hastalarda yukarı batın ve aşağı batın girişimleri sırasında veya postoperatif gelişen pulmoner ve kardiovasküler komplikasyonlar. Dr. Zülal Arıkan, Dr. Melihan Geliş, Dr. Lokman Eldem, Dr. Aydın Özgül Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1991  Üroonkoloji, Endoüroloji, Kadın Ürolojisi, Çocuk Ürolojisi, Androloji, Genel Üroloji

  aydinozgul@ersoyhastanesi.com.tr
  444 3 779