Op. Dr. Uğur Havlucu

 • Eğitimler

  2006-2012 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı 

  1999-2004 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

 • Mesleki Deneyimler

  2009-Halen, Maltepe Ersoy Hastanesi 

  2004, Serbest Diş Hekimliği 

 • Mesleki Üyelikler

  Diş Hekimleri Odası

  Türk Oral İmplantoloji Derneği

  Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

 • Bilimler Yayınlar

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • U. Havlucu, N. Bölükbaşı, S. Yeniyol, Ş. Çetinel, T. Özdemir. Effects of LPT and BioOss® as single and combined treatment in an experimental model of bone defect healing in rats. Journal of Oral Implantology dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  • U. Havlucu, N. Bölükbaşı, T. Özdemir. Preservation of extraction sockets for implant placement. XIXth International Sceintific Congress of the Turkish Society of Oral ımplantology Austrian Society of Oral Implantology Joint Meeting. Bildiri özeti kongre kitapçığında syf. 31’de yayımlanmıştır. 8-14 Haziran 2008, Club Med Palmiye, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum)
  • U. Havlucu, N. Bölükbaşı, V. Arısan, T. Özdemir. Clinical validity of resonance frequency analysis in oral implantology. XVIIIth International Sceintific Congress of Turkish Society of Oral Implantology & Austrian Society of Oral Surgery and Implantology Joint Meeting. Bildiri özeti kongre kitapçığında syf. 50-51’de yayımlanmıştır.3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum)
  • E. Kütan, N. Bölükbaşı, U. Havlucu, S. Ersanlı, T. Özdemir. Osteotome-mediated sinus floor elevation with and without sinus memrane perforation. Europian Association for Osseointegration 16th Annual Scientific Meeting. Bildiri özeti Clinical Oral Implants Research 2007; 18(5):1iv.’de yayımlanmıştır. 25-27 Ekim 2007, Barselona, İspanya. (Poster Sunumu) 

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • N. Bölükbaşı, E. Mısırlıoğlu, U. Havlucu, T. Özdemir. İmplant uygulanması planlanan alanlarda soket koruma tekniğinin uygulanması. Oral İmplantoloji Dergisi 2008; 9(2): 31-33.
  • E. Mısırlıoğlu, T. Özdemir, Z.C. Karabuda, S. Ersanlı, N. Bölükbaşı. Oral implantolojide ağız içi kaynaklı otojen greftlerin kullanımı. Oral İmplantoloji Dergisi 2008; 9(1): 40-43.
  • N. Bölükbaşı, B. Gashi, T. Özdemir, U. Havlucu. Simante ve vidalı implant-üstü restorasyonların karşılaştırılması. Oral İmplantoloji Dergisi 2007; 8(1): 34-38.  Ağız ve Diş Sağlığı, Oral İmplantoloji, Çene Hastalıkları Cerrahisi


  444 3 779