Op. Dr. İbrahim Tahmazoğlu

 • Eğitimler

  1987-1992, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD 

  1978-1984, Hacettepe Üniversitesi Samsun Tıp Fakültesi 

 • Mesleki Deneyimler

  2015, Sultanbeyli Ersoy Hastanesi 

  2014-2015, Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği 

  2013-2014, Balıkesir Özel Altıeylül Hastanesi Nöroşirurji Kliniği 

  2009-2013, Manisa Özel Universal Hastanesi Nöroşirurji Kliniği 

  2009-2011, Manisa Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi 

  Eylül 2009, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nden Emekli 

  2006-2008, Balıkesir Tabip Odası Başkanlığı 

  2006-2008, Balıkesir Tabip Odası Başkanlığı 

  2004-2005, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 

  1993-2009, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği 

 • Kurs ve Konferanslar

  20-24 Nisan 2012 Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi

  18-22 Nisan 2008 Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi

  28 Nisan-2 Mayıs 2006 Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi

  26-29 Mayıs 2003 Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Günleri, Bayındır Hastanesi “Beyin Tümörlerinin Mikro Cerrahisi” Eğitim Programı

  1-4 Kasım 2001, Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Kongresi Hidrosefali Sempozyumu

  22-26 Mayıs 2001 Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi

  1 Kasım 1998-1 Şubat 1999 Ege Üniversitesi Nöroşirürji ABD, Prof. Dr. Mehmet Zileli, Omurga Cerrahisi ve Stabilizasyon Sistemleri, Fellowship

  8-12 Mayıs 1994 Marmaris, Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi

  13-14 Kasım 1993 İzmir, Pediyatrik Nöroşirürji Kongresi

  22-27 Mayıs 1992 Ürgüp, Scientific Congress of Turkish Neurosurgical Society

  15 Eylül-25 Ekim 1991 Universitetet I Bergen, Norway, Fellowship in Stereotactic Operations

  26-29 Eylül 1990 Sanremo İtalya, International Symposium on “Advances in Neurooncology”

  18-19 Kasım 1989 Ankara, Periferik Sinir Cerrahisi Sempozyumu

 • Bilimler Yayınlar
  • Primer Meningeal Melanostoma.BEGV(Ocak, 1988) 
  • The Role of Combined Therapy in Supratentorial Astrocytomas.Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni,1992 
  • Kafa Travmalarında Kraniografinin Yeri.Nörol.Bil,D.1990
  • Postoperative Anosmia After Removal of Pituitary Gland Adenomas Using the Pterional Approach Acta Neurochir(Wien),1992
  • Intracerebellar Alveolar Echinococcosis.(A Case Report)J.of Medical Sciences,TÜBİTAK; 1993  Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi

  ibrahimtahmazoglu@ersoyhastanesi.com.tr
  444 3 779