Uzm. Dr. Canan Yıldırım

 • Eğitimler

  2007, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi (Uzmanlık) 

  2002, S.B. Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları(Doktora) 

  1997, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 • Mesleki Deneyimler

  2015, Kurtköy Ersoy Hastanesi 

  2010, Özel Erdem Hastanesi 

  2010, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  2008-2010, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Nörolojisi Ünitesi 

  2004-2007, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi (Uzmanlık) 

  2002, S.B. Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları(Doktora) 

 • Kurs ve Konferanslar

  12.12.2009, Çocuklarda Nöromusküler Hastalıklara Yaklaşım ve Tedaviler Kursu (Pediatrist ve Pratisyen Hekimlere), Diyarbakır

  15.05.2010, Yenidoğan Nörolojisi Kursu (Pediatrist ve Pratisyen Hekimlere), Diyarbakır

  Denver II Gelişim Tarama Testi Uygulama Sertifikası, Nisan 2005

  EEG Kursu, Mart 2006

  Prectl Analizi (General Movements Analiz) Temel Düzey Uygulama Sertifikası, Şubat 2011

 • Mesleki Üyelikler

  Türk Çocuk Nörolojisi Derneği

  Türk Tabipler Birliği

  Türk Pediatri Kurumu

  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

  Türk Uyku Tıbbı Derneği

  Asya Okyanusya Çocuk Nörolojisi Derneği

 • Bilimler Yayınlar
  • Uzmanlık Tezi: Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002 Poster Yarışması İkincilik Ödülü
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu Olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, 1998.
  • Aydın Hatipoğlu N, Kocaman C, Hatipoğlu H, Baygın M, Aydoğan G, Şiraneci R. Lokalize Trombotik Purpura: Su Çiçeğinin Nadir Bir Komplikasyonu. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2000.
  • Yıldız C, Çöl D, Önal Z, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Cornelia de Lange Sendromu: Vaka Sunumu.SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Yıldız C, Önal Z, Özgün H, Toros E, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Ünitemizdeki Pozitif Hemokültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Yıldız C, Önal Z, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Konjenital İktiyozis: 8 Olgunun Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Sepsis ve/veya Menenjitinde Meropenem Kullanımı. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Döneminde Polisitemilere Bakış. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
  • Yıldız C, Yıldız H, Arslan G, Aksüyek E, Yüce E, Sabri Keleş E. Rekürrensler Gösteren Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
  • Yıldız H, Özen R, Özbek S, Kavuncuoğlu S, Yıldız C. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
  • Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
  • Çöl D, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Yıldız C, Kayrak Altuncu E. Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Rubella. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
  • Yıldız C, Şiraneci R, Yıldız H, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
  • Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
  • Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Akut Dissemine Ensefalomiyelitli (ADEM) Üç Olgu Sunumu.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
  • Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Tek Nöbet Geçiren Olguların Klinik, EEG ve Görüntüleme Bulguları İle Değerlendirilmesi.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
  • Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Rodoplu S, Yıldız C, Bilgiç E, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
  • Yıldız C, Arslan G, Yıldız H, Aksüyek E, Kavuncuoğlu S. Yenidoğan Konvülsiyonu Geçiren Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
  • Yıldız H, Yüce E, Uzuner S, Kavuncuoğlu S, Adal E, Özbek S, Yıldız C, Önal H. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
  • Yıldız H, Kutanis A, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E, Yıldız C, Özgün H. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
  • Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Engerek N, Yıldız C, Murat Z, Öner T. Neonatal Dönemde Hastane Dışı Kaynaklı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Sosyoekonomik Profil. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
  • Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Bilgiç E, Yıldız C, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
  • Karlıklı Ö, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
  • Kocaman C, Köroğlu S, Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Valproat ve Karbamazepin Monoterapilerinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
  • Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Biçer S, Arslan M, Uzuner S, Şiraneci R. Bir Olgu Nedeniyle Nörokutanöz Melanozis. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
  • Kocaman C, Yıldırım S, Yeşinel S, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
  • Kocaman C, Yıldırım S, Yeşinel S, , Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Guillain Barre Sendromlu Olgularımızın Klinik, Elektrofizyolojik ve Prognostik Özellikleri (Sözlü Bildiri) 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
  • Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Yedikardeş A, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Olgularımız. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
  • Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Işık O, Şiraneci R.Oral Metilfenidat Kullanımı İle İlişkili Akut İnme Olgusu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
  • Kocaman C, Biçer S, Uzuner S, Doğan A, Karaman H, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Şiraneci R.Nörokutanöz Melanozis: Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
  • Yıldız H, Kocaman C, Özgün H, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Kutanis A, Palabıyık M, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız ve Eşlik Eden Faktörler. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
  • Kocaman C, Yılmaz Y, Işık U. Schilder’in difüz miyelinoklastik sklerozu: Olgu sunumu. 27. Pediatri Günleri, İstanbul,2005.
  • Kocaman C Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yilmaz Y, Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Çocuklarda Nörometabolik Hastalıklar (sözlü bildiri) 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 2005.
  • Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi ,2005, (sözlü bildiri)
  • Kocaman C, Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yılmaz Y, ‘ Nöbet ve/veya akut ensefalopati ile başvuran çocuklarda nörometabolik hastalıklar’, 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005
  • Işık U, Özek M, Aykut C, Gerçek A, Kocaman C, Yılmaz Y, Dağçınar A ‘ Semptomatik epilepside invaziv monitörizasyon yardımı ile selektif cerrahi uygulaması’, VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Antalya, 11-14 Mayıs 2005
  • Yılmaz Y, Sav A, Kocaman C, Özek M ‘ Beyin biyopsisi: Endikasyonlar, sonuçlar’, VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Ankara, 3-6 Mayıs 2006
  • Çimen D, Kocaman C ‘ Subakut sklerozan panensefalitli hasta grubunda kardiyak fonksiyonların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi’, XII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi, Konya, 26-29 Mayıs 2010
  • Diğer Yayınlar :
  • Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 6:61-4 (1998)
  • Yıldız C, Engerek N, Önal Z, Çöl D, Özgün H, Öztürk H.Cornelia de Lange Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:562-4 (2000)
  • Engerek N, Aksüyek E, Hatipoğlu N, Yıldız C, Hatipoğlu H, Çöl D, Özgün H, Şiraneci R, Öztürk H. Joubert Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:50-2 (2000)
  • Kocaman C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 134-136, 2003
  • Kocaman C, Şiraneci R, Yıldız H, Yıldız E, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Gangrenöz Stomatit (Noma) Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 121-123 (2003)  Çocuk Nöroloji

  cananyildirim@ersoyhastanesi.com.tr
  444 3 779