Op. Dr. Ahmet Öğrenci

 • Eğitimler

  Mayıs 2014-Aralık 2015, Batman Bölge Devlet Hastanesi -Mecburi Hizmet (Uzmanlık) 

  2012 – 2013, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Research Fellow 

  2009 – 2014, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 

  2001 – 2007, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

 • Mesleki Deneyimler

  2016, Ersoy Hastanesi 

  Mayıs 2014-Aralık 2015 Batman Bölge Devlet Hastanesi- Mecburi Hizmet (Uzmanlık) 

  2012 - 2013. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Research Fellow 

 • Kurs ve Konferanslar

  Nisan 2013 Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlik Kurulu Yazılı Sınav Başarı Belgesi(Board)

  Kasım 2013 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Şubat 2014 EANS European Examination in Neurosurgery Başarı Belgesi(Board)

  Nisan 2016 TND 30. Ulusal Kongresi, Antalya 

  Mayıs 2015 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz okulu 5.Dönem 2. Modül kursu, Trabzon

  Mart 2015 Pediatrik Nöroşirurji Eğitim ve Öğretim Grubu 6.dönem 3. Kursu, İstanbul

  Eylül 2014 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Omurilik ve Omurga Tümörleri Sempozyumu'', Çeşme-İzmir

  Nisan 2014-TND 28. Ulusal kongresi, Antalya

  Kasım 2013- TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi 13. Kursu, İzmir

  Kasım 2013-6.Kanıta Dayalı Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul

  Eylül 2013- WFNS 2013, Seul-Güney Kore

  Eylül 2013-TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri'' Sempozyumu, Çeşme-İzmir 

  Eylül 2013- MNBE Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu

  Haziran 2013- TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu“Yaz Okulu II. kurs”, Manisa

  Mayıs 2013- TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 1. Kurs, Abant-Bolu

  Mayıs 2013 BAU Tıp Nörobilim Akademisi''Servikal Omurganın Dejeneratif Problemleri ve Güncel Yaklaşımlar'' Sempozyumu, İstanbul

  Nisan 2013- TND 27. Ulusal kongresi, Antalya

  Şubat 2013 II.Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu Kalamış, İstanbul

  Aralık 2012 TURNOG Toplantısı,Barbaros Point Hotel, İstanbul

  Ekim 2012 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi “Güncel yaklaşımlar Sempozyumu”, Çeşme- İzmir

  Haziran 2012 – TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ''Yaz okulu I. Kurs'', Konya

  Nisan 2012 – TND 26. Ulusal kongresi, Antalya

  Aralık 2010 – TURNOG Sonbahar Sempozyumu ve Genç Nöroşirurjiyenler Sonbahar Sempozyumu

  TND İstanbul Nöroşirurji Toplantıları (2006-2014)

  TND İstanbul Spinal Günleri Toplantıları (2006-2014)

 • Mesleki Üyelikler

  Türk Tabipler Odası

 • Bilimler Yayınlar
  • A. Öğrenci•, O.Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Nadir Görülen Bir Olgu;Spontan Unilateral Muskularis Temporalis Hipertrofisi: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 562, 2016
  • A.Öğrenci•, O.Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Reduntant sinir kökü sendromu;üç olgunun sunumu: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 365, 2016
  • A.Öğrenci•,O. Koban, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Ülkemiz Kırsalında Lomber Disk Hernisi ve Lokman Hekimlik: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 555, 2016
  • O.Koban, A.Öğrenci, M.Yılmaz, S.Dalbayrak:Pediatrik Hastada Travmatik İzole 4.Ventrikül Hematomu: Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu 178,2016
  • A. Öğrenci O Koban :Akut Omurilik Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda 2.Kuşak Tetrasiklinlerden Doksisiklinin Metilprednizolon ile Karşılaştırmalı ve Birlikte Kullanımının Malonidialdehit, Superoksitdismutaz ve Katalaz Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum -174,2015
  • A. Öğrenci O Koban,C Karabulut:İnterbody Greftli ve Greftsiz Stabilizasyon Vakalarında Füzyon Oranlarının Karşılaştırılması: : Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum -122,2015
  • A. Öğrenci O Koban, OE Batçık, B Özdemir:Perkütan Lomber Diskektomi Sonuçlarımız ve VAS Değerlendirmesi: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -792,2015
  • A. Öğrenci, O Koban :Epidural hematomlu hastalarda hematom boyutlarının analizi: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -762,2015
  • O Koban,A. Öğrenci:L5-S1 Kaudale Migre Soft Disk Hernilerinin Radyolojik-Klinik Olarak Takip Edilmesi ve Sonuçlarımız: Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -627,2015
  • A. Öğrenci, O Koban, BM Kılınç:Pediatrik Hastada Anjiografi Negatif Koroid Pleksus Kanamasına Bağlı Lober Hematom: Olgu Sunumu:Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -516,2015
  • A. Öğrenci, O Koban ;Skalp Lezyonlarında Ender Bir Olgu;Selluler Nörotekoma;Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -233,2015
  • A. Öğrenci, O Koban ,OE Batçık,B Özdemir:Axisin Vertikal Cisim Kırığı;Seyrek Görülen Bir Olgu;Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -206,2015
  • A. Öğrenci, O Koban ;Dev Tarlov Kisti;Bir Olgu Sunumu:Olgu Sunumu; Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -357,2015
  • A. Öğrenci, O Koban ,H.Çal,C.Karabulut:Nadir Bir Olgu;Travmatik Tonsiller Kontuzyon:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -197,2015
  • A. Öğrenci, O Koban H.Çal:Pediatrik Yaş Grubunda Nadir Görülen Travmatik Bir Lezyon;Putaminal Hemoraji:2 Olgu: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -196,2015
  • A.Öğrenci, M.Karakuş, O.Koban Pediatrik Yaş Grubunda Hızlı Rezoluse Olan Akut Subdural Hematom;Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -195,2015
  • A. Öğrenci, OE. Batçık, F. Kırar, O Koban,B.Özdemir,AO.Akdemir: Ekstremitede Yanık Zemininde Gelişen Epidermoid Kanserin Vertebra Metastazı:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -199,2014
  • A.Öğrenci,C.Acar;Füzyon Yetmez,İyi Füzyon Gerekli;Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -186,2014
  • A.Öğrenci,C.Karabulut;Paraspinal İntramuskuler Yerleşimli Faset Eklemin Sinovial Kisti;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu,2014
  • A. Öğrenci, OE. Batçık, O Koban, AO Akdemir: Köşe Tümörlerinde Yeni Bir Ayırıcı Tanı;Eozinofilik Granülom, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -2014
  • A.Öğrenci,MA.Akçetin;İzole Kranium Metastazı ile Prezente Olan Prostat CA;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu -379,2014
  • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık,B. Özdemir, C. Karabulut, AO Akdemir: Türkiye’de Nöroşirurji Uzmanlık Tezlerinin Literatürdeki Yeri, Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi, Sözlü Sunum,2014
  • K.Baturay F.Kırar,A.Öğrenci,N.Topyalın,OE.Batçık,C.Karabulut,MA.Akçetin;Erişkin Yaşta Tespit Edilen Oksipital Dermal Sinüs;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu,2014
  • A.Öğrenci,K.Baturay,OE.Batçık;Kitle Görünümünde Prezente Olan Kronik Subdural Hematom İçinde Rebleeding;Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 28.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu-621,2014
  • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık: The Only Complaint, Impotence; Recurrent Neuroenteric Cyst, WFNS Abstract No. FA2626, 2013 
  • A. Öğrenci, O Koban, OE. Batçık: Multiple Cranial Masses;metastasis? Echinococcus Multilocularis , WFNS Oral Presentation Abstract No. FA2626, 2013
  • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık,K. Baturay: Kronik Hidrosefali Sonrası Gelişen Spontan Üçüncü Ventrikülostominin Tanısal Zorluğu:Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu -589,2013
  • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık: İlk Trimesterde Oluşan Maternal Hidrosefali: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu-621,2013
  • O Koban, A. Öğrenci, OE. Batçık,K. Baturay,MA Akçetin: Kistik Konus Medullaris Tümörü Görünümünde Semptomatik Araknoid Kist: Olgu Sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu -028,2013
  • A.Öğrenci,Y.Bayri,A.Dağçınar,Mİ.Ziyal,A.Şeker;Erken Dönem Steady State Magnetic Rezonans Görüntülemenin (CISS MR) Endoskopik Üçüncü Ventrikülostominin Klinik Sonuçlarını Öngörmede Önemi Nöroşirurji Derneği 27.Bilimsel Kongresi, Sözel Sunum 064,2013 
  • A.Öğrenci,OE.Batçık,O.Koban,F.Kırar;Daha Primeri Belli Olmadan Hipofiz Dokusuna Karsinom Metastazı;Olgu Sunumu 006 6.Kanıta Dayalı Nöroonkoloji Sempozyumu,2013
  • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Gün B, Koban O.Childs Nerv Syst. 2016 Mar 18 Traumatic basal ganglia hematoma following closed head injuries in children.Childs Nerv.Syst 2016
  • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Koban O.Spontaneous Third Ventriculostomy 8 years After Diagnosis of Obstructive Hydrocephalus
  • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Koban O.From idea to publication: Publication rates of theses in neurosurgery from Turkey. Neurol Neurochir Pol. 2016;50(1):45-7.
  • Öğrenci A, Batçık OE, Ekşi MŞ, Koban O.Pandora's box: eosinophilic granuloma at the cerebellopontine angle-should we open it? Childs Nerv Syst. 2015 Dec 12.
  • Öğrenci A, Ekşi MŞ, Koban O, Karakuş M.Spontaneous rapid resolution of acute subdural hematoma in children. Childs Nerv Syst. 2015 Dec;31(12):2239-43.
  • Koban O, Çal H, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Öğrenci A.Migrating bullet in the thecal sac at the level of the conus medullaris without neurological deficit. J Clin Neurosci. 2016 Feb 23. pii: S0967-5868(16)00043-6
  • Ekşi MŞ, Öğrenci A, Batçık OE, Koban O Management of obstructive hydrocephalus in pregnant patient. Asian Journal of Neurosurgery 2015.
  • Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İlhan Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Ersegun Batçık, Turgay Bilge.Intracranial lipomas;Two Cases Report Şişli Etfal Tıp Dergisi 2012 46(4);217-220  Beyin ve Sinir Cerrahisi, Omurilik Kanal Darlığı, Bel ve Boyun Fıtığı, Bel Kayması, Sinir Hastalığı

  ahmetogrenci@ersoyhastanesi.com.tr
  444 3 779