Op. Dr. Ziya Kurban Yurt

  • Eğitimler

    2009-2011, Ankara Senatoryum Göğüs Hastalıkları Kliniği 

    2003-2008, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği (Uzmanlık) 

    1992-1998, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • Mesleki Deneyimler

    Kurtköy Ersoy Hastanesi 

    Ankara Senatoryum Göğüs Hastalıkları Kliniği 

    Edirne Devlet Hastanesi 

    Hakkari Devlet Hastanesi 

    Hakkari Askeri Hastanesi 

  • Kurs ve Konferanslar

    2011, İşyeri Hekimliği Eğitimi

  • Mesleki Üyelikler

    Toraks Derneği

  • Bilimler Yayınlar
    • Özofagus Cerrahisi
    • Torakal Sempatektomi (El Terlemesi)
    • Primer Akciğer Ameliyatları ve Biyopsiler
    • Flexible ve Rijit Bronkoskopi
    • Diyafram Cerrahisi