Yrd. Doç. Dr. Başak Çaypınar Eser

 • Eğitimler
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2008-2013
  • The University of Pennsylvania Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery-Observership, 2011(Şubat-Nisan)
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Nükleer Tıp, 2007-2008
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2001-2007
 • Mesleki Deneyimler
  • Kurtköy Ersoy Hastanesi, 2015
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi (Isparta), 2013-2014
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007-2013
 • Kurs ve Konferanslar
  • Advances in Rhinoplasty; 14-17 Mayıs 2015, Chicago; A.B.D. 
  • 8.Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Derneği Toplantısı; 5-7 Aralık 2014, Ankara
  • Burun ve Gözün Estetik Buluşması; 29 Eylül 2013, Sapanca
  • 9. Türk Rinoloji Kongresi; 23-26 Mayıs 2013, Antalya
  • 10. Rhinocamp; 08-12 Mayıs 2013, Bodrum
  • AAO-HNSF 2012 Annual Meeting&Oto Expo; 9-12 Eylül 2012, Washington, A.B.D
  • 8. Türk Rinoloji Kongresi; 24-27 Mayıs 2012, Antalya
  • Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu; 2-4 Aralık 2011, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • The Penn International Rhinology an Skull Base Dissection Course, 10-12 Mart 2011; Pensilvanya; A.B.D.
  • 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 27-31 Ekim 2010, Antalya
  • KBB’ de Yorum Farkı; 15-17 Eylül 2010, Sapanca
  • Video konferanslar-8; 26-28 Mart 2010, Adana
  • 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 8-10 Nisan 2010, Ankara
  • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi & SKYBD Workshop; 20-21 Haziran 2009, İstanbul
  • İnteraktif RPAC (Rinoplasti ve Apne Cerrahisi) Toplantıları; 23 Mayıs 2009, Ankara 
  • Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Kursu 3-14 Ekim 2011, İstanbul
 • Mesleki Üyelikler
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği
  • Türk Fasial Plastik Cerrahi Derneği
  • Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Derneği 
 • Bilimler Yayınlar

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • A1. Toros SZ, Karaca CT, Onder S, Caypinar B, Sahin-Yilmaz A, Oysu C. Nasal obstruction and unilateral chronic otitis media: evaluation by acoustic rhinometry. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2013 Dec;122(12):734-6. PubMed PMID: 24592575
  • A2. Kucuk I, Caypinar B, Yilmaz AS, Karabulut MH, Oysu C. Classic Mediterranean type of epiglottic Kaposi sarcoma. J Craniofac Surg. 2014 May;25(3):1105-6
  • A3. Onder S, Caypinar B, Sahin-Yilmaz A, Toros SZ, Oysu C. Relation of mean platelet volume with obstructive adenoid hypertrophy in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Sep;78(9):1449-51
  • A4. Ilhan AE, Saribas B, Caypinar B. Aesthetic and Functional Results of Lateral Crural Repositioning. JAMA Facial Plast Surg. 2015 Jun 18.
  • A5. Habesoglu M, Kilic O, Caypinar B, Onder S. Aging as the Impact Factor on Septoplasty Success. J Craniofac Surg. 2015 Jun 19. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26102545.

   

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

  • B1. Basak Caypinar, Serap Onder, Sema Zer Toros, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu; Investigating the role of nasal obstruction and nasal cycle by acoustic rhinometry in the evaluation of tympanic success; International Advanced Otology-Politzer Society Meeting 2013 
  • B2. Cagatay Oysu, Basak Caypinar, Asli Sahin Yilmaz, Fatima Gursoy, PhD; An Unexpected Outcome Of Anaplastic Thyroid Carcinoma 5th IFHNOS World Congress 2014
  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  • C1. Karaaslan A, Caypinar B, Tosun A, Korkmaz D, Habesoglu M, Sahin Yilmaz A, Oysu C. Boyun Diseksiyonunun Serum Osmolarite Değerlerine Etkisi ve Post-Op Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu Etyolojisindeki Yeri The Effect of Neck Dissection on Serum Osmolarity and Its Role in Inappropriate Antidiuretic Hormone Syndrome Etiology. KBB ve BBC Dergisi 20 (3):109-13, 2012
  • C2. Başak Çaypınar, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu. Radyoterapiye Bağlı Koanal Stenoz ve Velofarengeal Stenozun Endoskopik Cerrahi İle Düzeltilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013; 53 (3)
  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  • D1. Serap Onder, Basak Caypinar, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay Oysu; Adenoidektominin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerinde Etkisi; 35. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, 2013
  • D2. İldem Deveci, Hande Senem Deveci, Başak Çaypınar, Mehmet Sürmeli, Çağatay Oysu; Hava Yolu Tıkanıklığına Yol Açan Diffuz İdiopatik İskelet Hiperostozisi; 35. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, 2013
  • D3. Basak Caypinar, Serap Onder, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay Oysu; Perenial Allerjik Riniti olan Prick Pozitif Geriatrik Hasta Populasyonunda Nazal Steroid Etkinliğinin Genç Populasyon ile Karşılaştırılması; 9. Türk rinoloji Kongresi, 2013
  • D4. Betül Sarıbaş , Aslı Şahin Yılmaz , Çağatay Oysu , Başak Çaypınar ; Yaşlanmanın Burunla İlgili Yaşam Kalite Skorlarına ve Nazal Konka Reaktivitesine Etkisi; 8. Türk rinoloji Kongresi, 2012
  • D5. Başak Çaypınar, Mustafa Salih Canpolat, Penbegül Güneş, Arzu İrvem, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay Oysu; 35. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, 2013
  • D6. Basak Caypinar, Serap Onder, Aslı Şahin Yılmaz, Sema Zer Toros, Çağatay Oysu; Septoplastinin Vücut Lipid Profili Üzerindeki Etkisi-Ön Çalışma; 10. Türk rinoloji Kongresi, 2014
  • Arslan E, Samanci B, Samanci SB, Caypinar B, Sengezer T, Deveci E, Seker U. Effects of Nicotine on the Submandibular Gland in Rats. Anal Quant Cytopathol Histpanhol. 2015 Oct;37(5:317-21.PubMed PMID: 26856117.
  • Ilhan AE, Cengiz B, Caypinar Eser B. Double-Blind Comparison of Ultrasonic and Conventional osteotomy in Terms of Early Postoperative Edema and Ecchymosis. Aesthet Surg J.2016 Apr; 36(4):390-401.  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Rinoplasti, Piezorinoplasti, Yüz Estetik Cerrahisi, Pediatrik KBB

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  http://www.ersoyhastanesi.com.tr