Kalite Yönetim Sistemi

 • Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliğini ve memnuniyetini sağlamaya odaklı hizmet anlayışını oluşturmaktır.
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
 • Hizmetlerimizi kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla sunarak Anadolu yakasında en çok tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yer almaktır.
 • Kendimizi eğitimler ile destekleyerek personel kalitemizi ve hizmet kalitemizi arttırmaktır.
 • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve eğitim vermektir.
 • Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmaktır.

Kalite Belgelerimiz

 

 

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.

TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olması

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir. TS-EN-ISO 9001:2008 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

 • Kapsam
 • Atıf Yapılan Standartlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kalite Yönetim Sistemi
  • Genel Şartlar
  • Dokümantasyon Şartları
 • Yönetim Sorumluluğu
  • Yönetimin Taahhüdü
  • Müşteri Odaklılık
  • Kalite Politikası
  • Planlama
  • Sorumluluk, Yetki ve İletişim
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • Kaynak Yönetimi
  • Kaynakların Sağlanması
  • İnsan Kaynakları
  • Alt Yapı
  • Çalışma Ortamı
 • Ürün Gerçekleştirme
  • Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
  • Müşteri İle İlişkili Prosesler
  • Tasarım ve Geliştirme
  • Satın Alma
  • Üretim ve Hizmetin Sağlanması
  • İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
  • Genel
  • İzleme ve Ölçme
  • Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
  • Veri Analizi

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

Kalite Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

Kalite Yönetimi: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyetler.

Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından uluslararası Standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.