Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Prof.Dr.Bekir Atik -
Doğum Yeri - Yılı : -
Akademik Ünvan : -
Yabancı Dil : -

Eğitim

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Profesörlük), 2013-2016

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Kurucu Öğretim Üyesi-Doç.Dr.), 2011-2013

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik), 2007-2011

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd.Doç.Dr.), 2003-2007

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu, El Cerrahisi (Tıpta Yandal Uzmanlık), 2006

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Kurucu Öğretim Üyesi), 2002 

 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Uzmanlık), 1997-2002

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987-1993

İş Deneyimi

 • Ersoy Hastanesi, 2017

 • Serbest Hekimlik, 2016

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Profesörlük), 2013-2016

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Kurucu Öğretim Üyesi-Doç.Dr.), 2011-2013

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik), 2007-2011

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd.Doç.Dr.), 2003-2007

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu, El Cerrahisi (Tıpta Yandal Uzmanlık), 2006

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Kurucu Öğretim Üyesi), 2002

 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Uzmanlık), 1997-2002

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987-1993

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

 • Türk Rekonstrüktif Mikro Cerrahi Derneği

 • Çene Yüz Cerrahları Derneği

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği

 • Damak Dudak Yarığı Derneği

 • Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği

 • Türk Tabipler Birliği

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Atik B., "Lower Lip Reconstruction Using Modified Myomucosal Flap", BaPRAS, SIRBISTAN, 5-7 Eylül 2013 (Link)(Özet)

 • Atik B., "Using Two Flap For Free Niple With Breast Reduction", BAPRAS, SIRBISTAN, 5-7 Eylül 2013 (Özet)

 • Atik B., "Gum On The Arch Bar", BAPRAS, SIRBISTAN, 5-7 Eylül 2013 (Link)(Özet)

 • Atik B., Canbaz Y., Kocak O., Isik D., Aktar S., "Latissimus Dorsi Flap Reconstruction", 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, BOSNA HERSEK, 1

 • Isik D., Ceylan M., Güner S., Gökalp M., Atik B., "Technical Details Of Using Sural Flap In Pes Euinovarus Surgery: A Preliminary Report On The Technique", BAPRAS 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, and ISAPS Symposium, BOSNA HERSEK, 22

 • Isik D., Garca M., Durucu C., Göktaş U., Atik B., "Reconstruction Of Lower Lip With Myomucosal Advancement Flap Konya/Turkey", Plastic Surgery Special Joint Meeting Co-sponsored by Mayo Clinic, TÜRKIYE, 11, pp.199-200

 • Isik D., Tekin H., Karadağ R., Bilgili S., Atik B., "Effect Of Brow Lifting Using Botulinum A Toxin On Upper Eyelid Height In Patients With Ptosis Undergoing The Frontal Sling Technique.", Plastic Surgery Special Joint Meeting Co-sponsored by Mayo Clinic, TÜRKIYE, Mayıs, pp.182-184

 • Isik D., Ceylan M., Güner S., Gökalp M., Atik B., "Pes Ekinovarus Cerrahisinde Sural Flebin Kullanımı", 33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi konferansı dahilinde "TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1-5

 • Atik B., Isik D., Tekin H., Karadağ R., Bilgili S., "Effect Of Brow Lifting Using Botulinum A Toxin On Upper Eyelid Height In Patients With Ptosis Undergoing The Frontal Sling Technique", 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. konferansı dahilinde "BAPRAS 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2011 and ISAPS Symposium, BOSNA HERSEK, 1 Eylül 2011

 • "’Frontal Kasa Askı Tekniği Uygulanmış Bleferopitozlu Hastalarda Botulinum A Toksini Ile Kaş Kaldırmanın Üst Göz Kapağı Yüksekliğine Etkisi.", Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, İZMİR, TÜRKİYE, 14-18 Eylül 2011

 • Isik D., Tekin H., Karadağ R., Bilgili S., Atik B., "Frontal Kasa Askı Tekniği Uygulanmıs Bleferopitozlu Hastalarda Botulinum A Toksini Ile Kas Kaldırmanın Üst Göz Kapağı Yüksekliğine Etkisi", 33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi "TPRECD 33. Ulusal Kurultayı" , İZMİR, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2011

 • Isik D., Isik D., Bilici S., Canbaz Y., Geçit İ., Ceylan K., Atik B., "Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarında Yeni Flep Alternatifleri", 33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi konferansı dahilinde "TPRECD 33. Ulusal Kurultayı" bildiri kitapçığındaki , İZMİR, TÜRKİYE, 1-5

 • Isik D., Durucu C., Isik Y., Atik B., Koçak Ö.F., Karataş E., Bekerecioğlu M., "Use Of Rotation Flap In Repair Of Cleft Palate And Velopharyngeal Insufficiency: Preliminary Report Of A New Surgical Technique. Modıfıed Rotatıon Flap", 12th conference of pan arab association of plastic,reconstructıve,aesthetic and burn surgery, KATAR, 11-15

 • Isik D., Garsa F., Durucu C., Göktaş U., Atik B., "12th Conference Of Pan Arab Association Of Plastic,Reconstructıve,Aesthetic And Burn Surgery.8.Th Conference Of Gcc Association Of Plastic,Reconstructıve,Aesthetic And Burn Surgery.2nd.Qatar Plastic,Reconstructıve,Aesthetic And Burn Surgery.1st. Endorsed Ipras Congress Reconstructıon Of Lower Lıp Wıth Myo-Mucosal Advencement Flap", 12th conference of pan arab association of plastic,reconstructıve,aesthetic and burn surgery, KATAR, 11-15

 • Isik D., Güner S., Kalender M., Isik Y., Atik B., " ''''Modıfıed Rotatıon Flap'''", 12th conference of pan arab association of plastic,reconstructıve,aesthetic and burn surgery. , KATAR, 11-15

 • Atik B., Isik D., Tan Ö., Aktar Ş., Doğan M., "Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklarında Anterior Fistül Ve Alveol Yarığı Onarımı", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21

 • Atik B., Isik D., Aktar Ş., "A New Technic For Reconstruction Of Wide Tissue:Prefabricated Groin Flap.Bapras Congress ", 6.Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi ve ISAPS Kursu, MAKEDONYA, 4-7

 • Isik D., Güner S., Avcu S., Atik B., "Damak Yarığı Ve Cücelik", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21 Ekim 2009

 • Atik B., Isik D., Tekeş L., Canbaz Y., Aktar Ş., "Yarık Damak Hastaları İçin Konuşma Bozukluğu Ve Tedavisi Hakkında Eğitim Programı Ve Önemi", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21

 • Isik D., Tekeş L., Aktar Ş., Atik B., "Her İki Alt Ekstremitede Yaygın Purpura Fulminans:Olgu Sunumu", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 1, ss.17-21

 • Isik D., Kurdoğlu Z., Tekin H., Atik B., "Meme Amputasyonu Tekniği İle Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Gebelik:Bir Olgu Sunumu", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi..Adana, ADANA, TÜRKİYE, 17-21

 • Isik D., Koçak Ö.F., Tekeş L., Atik B., "Mikrotia Hastalarında Ameliyat Sonrası Kullanılan Yeni Bir Materyal:Silikon İmplantlı Gözlük..", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21, ss.17-21

 • Atik B., Isik D., Aktar Ş., Tekeş L., Koçak Ö.F., Tekin H., Canbaz Y., "Nörofibromatozis Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21

 • Isik D., Kurdoğlu Z., Tekeş L., Aktar Ş., Atik B., "Mons Pubis Yerleşimli Primitif Nöroektodermal Tümör:Bir Olgu Sunumu", 31.Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 17-21

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "28. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi", Parmak Ucu Rekonstrüksiyonlarında Yeni Bir Teknik: Ters Akımlı Dorsal Proksimal Falangeal Parmak Flebi, ANKARA, TÜRKİYE, 1

 

Bilimsel YAYINLAR

 • Işık D., Bora A., Yuce S., Davran R., Kocak O., Canbaz Y., Avcu S., Atik B., "Comparison Of The Effect Of The Rotation Palatoplasty And V-Y Pushback Palatoplasty Techniques On Palate Elongation With Magnetic Resonance Imaging.", International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , vol.1, pp.0-0, 2015 (Link)

 • Kahraman A., Yuce S., Kocak O., Canbaz Y., Güner S., Atik B., Işık D., "Comparison Of The Fistula Risk Associated With Rotation Palatoplasty And Conventional Palatoplasty For Cleft Palate Repair.", The Journal of Craniofacial Surgery, pp.1728-1733, 2014 (Link)

 • Atik B., Doğan A., Kalender M., Karabulut S., Sebik A., "Giant Clinodactyly And Macrodactyly Of The Hand Associated With Carpal Tunnel Syndrome.", JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, pp.432-433, 2014 (Link)

 • Yuce S., Öksöz M. , Ersöz M., Kahraman A., Işık D., Atik B., "Investigation Of Skin Cancer In The Geriatric Age Group", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, pp.228-233, 2014

 • "Effect Of Brow Lifting Using Botulinum A Toxin On Upper Eyelid Height In Patients With Ptosis Undergoing The Frontal Sling Technique.", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.70, pp.175-179, 2013

 • Işik D., Garca M., Durucu C., Göktas U., Atik B., "Reconstruction Of Lower Lip With Myomucosal Advancement Flap", Head & neck, pp.1562-1569, 2012 (Link)

 • Atik B., "Clinical Outcomes Of Suture Delay In Forehead Flap", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, pp.75-77, 2012

 • Atik B., Sarıca M., Kalender M., Isık D. , Aydın O.E., "Hunter’S Technique Without Hunter’S Rod", Acta Orthop. Belg.,, no.78, pp.479-483, 2012 (Abstract)

 • Doğhan I., Guner S., Kalender M., Isik Y., Atik B., "A Modified Rotation Flap Design", The S-Flap. 2011 by the American Society for Dermatologic Surgery,, 2011

 • Göktaş U., Isik D., Kati I., Atik B., Soyoral L., "The Effects Of Lidocaine Infiltration On Cost Of Rhinoplasty Operation Made Under General Anesthesia", Journal of Craniofacial Surgery (ISI), pp.2176-2178, 2011

 • Isik D., Guner S., Avcu S., Goktas U., Atik B., "A Case Report Of A Patient With Cleft Palate Carrying The Risk Of Tetraplegia", Cleft Palate Craniofac J., 2011

 • Isik D., Atik B., Tan Ö., Aktar S., Dogan M., Göktas U., "Primary Repair Of The Alveolar Cleft.", Journal Of Craniofacial Surgery (Isi) ", J Craniofac Surg, pp.2224-2226, 2011

 • Isik D., Ozen S., Tekes L., Aktar S., Atik B., "Giant Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor Of The Mons Pubis: A Case Report", Archives of Gynecology and Obstetrics (ISI), pp.1165-1167, 2011

 • Isik D., Tekes L., Eseoglu M., Isik Y., Bilici S., Atik B., "Closure Of Large Myelomeningocele Defects Using Dorsal Intercostal Artery Perforator Flap", ", Annals of Plastic Surgery (ISI), pp.159-163, 2011

 • Dağhan I., Tekes L., Eseoglu M., Isik Y., Bilici S., Atik B., "Closure Of Large Myelomeningocele Defects Using Dorsal Intercostal Artery Perforator (Diap) Flap", Annals of Plastic Surgery, 2011

 • Doğhan I., Atik B., Tan Ö., Aktar S., Doğan M., Göktas U., "Primary Repair Of The Alveolar Cleft", Journal of Craniofacial Surgery, 2011

 • Doğhan I., Kurdoğlu Z., Özen S., Tekes L., Aktar S., Atik B., " Giant Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor Of The Mons Pubis: A Case Report.", Arch Gynecol Obstet, 2010

 • Doğan I., Peker E., Isik Y., Atik B., "Buried And Trapped Penis: A Case Report.", Andrologia., pp.281-283, 2010

 • Doğhan I., Guner S., Avcu S., Goktas S., Atik B., "A Case Report Of A Patient With Cleft Palate Carrying The Risk Of Tetraplegia.", Cleft Palate Craniofac J., 2010

 • Atik B., Bekerecioğlu M., Tan Ö., Etlik O., Davran R., Arslan H., "Evaluation Of Dynamic Magnetic Resonance Imaging In Assessing Velopharyngeal Insufficiency During Phonation", J Craniofac Surg, pp.566-572, 2008

 • Atik B., Tan Ö., Mutaf M., Senel B., Yilmaz N., Kiymaz N., "Skin Perforators Of Back Region: Anatomical Study And Clinical Applications", Ann Plast Surg, pp.70-75, 2008

 • Doğan A., Sungur İ., Bilgiç S., Uslu M., Atik B., "Amputations In Eastern Turkey (Van): A Multicenter Epidemiological Study, ", Acta Orthop Traumatol Turc, pp.53-58, 2008

 • Tan Ö., Ergen D., Atik B., Gündoğdu C., Gündoğdu C., Calik I., Can I., "The Effect Of Perforator Location On Epigastric Perforator Flap Survival: An Experimental And Stereological Study In Guinea Pigs", Reconstr Microsurg, pp.43-51, 2008

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "Management Of A Composite Foot Defect Due To Mine Explosion Using The Free Fibula Osteocutaneous Flap", J RECONSTR MİCROSURG, pp.53-56, 2008

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "Temporal Flap Variations For Craniofacial Reconstruction: Cme Article", Plast Reconstr Surg, pp.152-163, 2007

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "The Retroangular Flap Revisited", DERMATOL SURGY, pp.1343-1349, 2007

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "Versatile Use Of The Pedicled Latissimus Dorsi Flap As A Salvage Procedure In Reconstruction Of Complex Injuries Of The Upper Extremity", Ann Plast Surg, pp.501-506, 2007

 • Tan Ö., Atik B., Doğan A., Uslu M., Alpaslan S., "Postoperative Dynamic Extension Splinting Compared With Fixation With Kirschner Wires And Static Splinting In Contractures Of Burned Hands : A Comparative Study Of 57 Cases In 9 Years", Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, pp.197-202, 2007

 • Tan Ö., Atik B., "Triangular With Ala Nasi (Tan) Repair Of Unilateral Cleft Lips: A Personal Technique And Early Outcomes", J Craniofac Surg, pp.186-197, 2007

 • Tan Ö., Cinal A., Takes L., Bekerecioğlu M., Atik B., "Reconstruction Of Lower Eyelid Defects Using Cross Upper Eyelid Flap Composited With Ear Cartilage", DERMATOL SURGY, pp.709-712, 2007

 • Atik B., Tan Ö., "Calculation Of Defect Or Flap Size’ ", Ann Plast Surg, 2007

 • Tan Ö., Atik B., Parmaksizoğlu D., "Soft-Tissue Augmentation Of The Middle And Lower Face Using The Deepithelialized Submental Flap", Plast Reconstr Surg, pp.873-879, 2007

 • Atik B., Öztürk G. , Tan Ö. , Erdoğan E., "Atik, B., G. Ozturk, E. Erdogan Ve O. Tan. “Comparison Of Techniques For Long-Term Storage Of Fat Grafts: An Experimental Study”, Plast Reconstr Surg, ", Plastik and Reconstructive Surgery, vol.118,, pp.1533-1537, 2006 (Abstract)

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "A New Method In The Treatment Of Postburn Scar Contractures: Double Opposing V-Y-Z Plasty", Burns,, pp.499-503, 2006

 • Mutaf M., Işik D., Atik B., Bulut O., "Versatility Of The Bilobed Cervical Skin Flap For Total Ear Reconstruction In The Unfavorable Temporoauriculomastoid Region", Plast Reconstr Surg, pp.652-662, 2006

 • Ceylan K., Köseoğlu B., Tan Ö., Atik B., "Urethrocutaneous Fistula: A Case Report", Int Urol Nephrol, pp.163-165, 2006

 • Atik B., Tan Ö., Ceylan K., Etlik O., Demir C., "Reconstruction Of Wide Scrotal Defect Using Superthin Groin Flap", Urology, pp.419-422, 2006

 • Atik B., Tan Ö., Kiymaz N., Yilmaz N. , Takes L., "Bilobed Fasciocutaneous Flap Closure Of Large Meningomyeloceles", Ann Plast Surg, pp.562-564, 2006

 • Atik B., Tan Ö., Bekerecioğlu M., Kiroğlu A., Takes L., "Prolabial Lengthening By Turkish Tulip Method In Bilateral Cleft Lip Repair", Laryngoscope,, pp.2120-2124, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Vayvada H., "A New Custom-Made Nostril Retainer: The Rubber Of Infusion Set", Plast Reconstr Surg, pp.1053-1054, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Vayvada H., "A New Custom-Made Nostril Retainer: The Rubber Of Infusion Set", Plast Reconstr Surg, pp.1053-1054, 2006

 • Tan Ö., Kiroğlu A., Atik B., Yuca K., "Tan, O., A.F. Kiroglu, B. Atik Ve K. Yuca. “Reconstruction Of The Columella Using The Prefabricated Reverse Flow Submental Flap: A Case Report", Head Neck, pp.653-657, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Kizilkaya A., Özer E., Kavukcu S., "Extensive Skin Calcifications In An Infant With Chronic Renal Failure: Metastatic Calcinosis Cutis", Pediatr Dermatol, pp.235-238, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Doğan A., Alpaslan S., Uslu M., "Middle Phalangectomy: A Functional And Aesthetic Cure For Macrodactyly", Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, pp.362-365, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Çalka O., "Plastic Surgical Solutions For Melkersson-Rosenthal Syndrome: Facial Liposuction And Cheiloplasty Procedures", Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg,, pp.268-273, 2006

 • Tan Ö., Atik B., Karaca C., Barutcu A., "A New Instrument As Cartilage Scorer For Otoplasty And Septoplasty: Adson-Brown Forceps", Plast Reconstr Surg, pp.671-672, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Bayram İ., "Skin Tag", DERMATOLOGY, pp.82-83, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Ugras S., "Melanotic Neuroectodermal Tumor In A Newborn", Int J Pediatr Otorhinolaryngol, pp.1441-1444, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Ergen D., "Versatile Use Of The Vm-Plasty For Reconstruction Of The Web Space", Ann Plast Surg, pp.623-628, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Bekerecioğlu M., "Supercharged Reverse-Flow Sural Flap: A New Modification Increasing The Reliability Of The Flap", Microsurgery, pp.36-43, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Parmaksizoğlu D., "An Adjustable Syringe Suction Drain", Plast Reconstr Surg, pp.2060-2061, 2005

 • Tan Ö., Atik B., Karaca C., Barutcu A., "A New Instrument As Cartilage Scorer For Otoplasty And Septoplasty: Adson-Brown Forceps", Plast Reconstr Surg, pp.671-672, 2005

 • Atik B., Tan Ö., "A New Fluid Cup For Electrocoagulation", Plast Reconstr Surg, pp.952-953, 2005

 • Tan Ö., Atik B., "Treatment Modalities Using Upper Eyelid For Full-Thickness Defects Of Lower Lids : Less Morbidity And Better Results", Plast Reconstr Surg, pp.464-465, 2004

 • Atik B., Tan Ö., Bayram I., "Asymmetrical Nonscalp Aplasia Cutis Congenita", J Dermatol, pp.923-926, 2004

 • Tan Ö., Atik B., "Treatment Modalities Using Upper Eyelid For Full-Thickness Defects Of Lower Lids : Less Morbidity And Better Results", Plast Reconstr Surg, pp.464-465, 2004