22 Mayıs Avrupa Obezite Günü

22 Mayıs Avrupa Obezite Günü

Obezite genel olarak vücutta yağ kütlesinin yağsız kütleye oranla aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite, ortaya çıkardığı etkilerle kronik hastalıklara bağlı olarak insan ömrünü kısaltıp yaşam kalitesini bozması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1997 yılında bir epidemik hastalık olarak kabul edilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi obezite sıklığı ülkemizde de hızla artmaktadır. Günümüzde yapılan son araştırmalara göre 18 yaş üstü bireylerin %25'inden fazlasının obez, geri kalanın ise %35’inden fazlasının kilolu olduğu saptanmıştır. Obezite ile mücadele için bel ölçüsü erkeklerde 94 cm ve kadınlarda 80 cm’i geçmemeli, vücuttaki yağ oranı ise erkeklerde %25 ve kadınlarda %30’u aşmamalıdır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır.

Kronik bir hastalık olarak kabul edilen obezite mücadele anne karnından yaşam sonuna kadar devam etmelidir. Bundan dolayı obezite hakkında toplumdaki farkındalığın arttırılması, sağlıklı beslenme düzeninin oluşması, fiziksel aktivitede artış ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde oldukça önemlidir.