HS-CRP (Yüksek Hassasiyetli CRP)

HS-CRP (Yüksek Hassasiyetli CRP)

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH'ler), dolayısıyla aterosekleroza neden olan vasküler inflamasyon, dünya çapında ölümlerin en önemli nedenidir. İnflamasyon belirteçleri; KVH saptanmasına yardımcı olmak ve bunların değerlendirilmesi amacıyla prognoz ve tedavi izlem için kullanılır. Bu amaçla kullanılan C-reaktif protein (CRP), aynı zamanda bir akut faz proteinidir.

2010 yılından bu yana, hsCRP (yüksek duyarlıklı CRP) plazma konsantrasyonu, orta dereceli kalp damar hastalığı riski olan hastalarda bir prognoz belirteci olarak kullanılmıştır.

KVH risk belirteci olarak hsCRP  ateroskleroz sürecinin göstergesi olarak kardiyovasküler risk ile ilişkili olduğundan bir teşhis aracı olarak kullanılabilir (Tablo 1) (1). 2003'ten beri Amerikan Kalp Derneği kardiyovasküler risk değerlendirmesi amacıyla, hsCRP'nin kullanımına atıfta bulunmuştur. Postmenapozal dönemde oral hormon replasman tedavisi olarak östrojen alan kadınlarda da yüksek CRP değerleri tespit edilebilir (2). Ayrıca yüksek hsCRP konsantrasyonları, insülin direnci gibi bozukluklar ve yağlanma gibi metabolik durumları da yansıtabilir (3,4).

Yapılan çalışmalarda; yüksek hsCRP ile kardiyolojik nedenli embolik inme (5), kardiyomyopatik hastalardaki kötü prognoz ile (6) ve iskemik inme ile ilişki bulunmuştur (7).

Yüksek hsCRP seviyeleri glisemik kontrolü zayıf olan diyabetli hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlarla da ilişkili bulunmuştur.

Tablo 1: Kardiyovasküler Hastalık ve hsCRP ilişkisi

Aynı zamanda hsCRP mikrovasküler disfonksiyon göstergesi olarak güvenilir bir belirteçtir. Mikrovasküler disfonksiyonda myokard hasarı ile ilişkilidir (8).

100 mg asetil salisilik asit kullanımının hsCRP yi düşürdüğü gösterilmiştir(9).

hsCRP,  enfeksiyon ve inflamatuvar hastalıklarda da yükselebildiği için spesifik bir belirteç değildir.

Laboratuvarımızda CRP ve hsCRP  Testleri Sonuçlanma Süreleri;

CRP testi, serumda yaklaşık 45 dakikada, plazmada ise (EDTA’lı, mor kapaklı tüp) yaklaşık 30 dakikada sonuçlanırken, plazma hsCRP testi (EDTA’lı mor kapaklı tüp) yaklaşık 10 dakikada sonuçlanmaktadır.

Kaynaklar:

  1. Pietilä KO, Harmoinen AP, Jokiniitty J, Pasternack AI. Serum C-reactive protein concentration in acute myocardial infarction and its relationship to mortality during 24 months of follow-up in patients under thrombolytic treatment. Eur Heart J.1996; 17(9):1345-9.
  2. Ebong IA, Schreiner P, Lewis CE, Appiah D, Ghelani A, Wellons M. The association between

high-sensitivity C-reactive protein and hypertension in women of the CARDIA study. Menopause. 2016; 23: 662-8. doi: 10.1097/GME.0000000000000609.

  1. Libby P, Ridker P, Hansson GK. Progress and challenges in translating the biology of

atherosclerosis. Nature, 2011; 473: 317-325. doi: 10.1038/nature10146.

  1.  Guldiken S, Demir M, Arikan E, Turgut B, Azcan S, Gerenli M, Tugrul A. The levels of circulating markers of atherosclerosis and inflammation in subjects with different degrees of body mass index: Soluble CD40 ligand and high-sensitivity Creactive protein. Thromb Res. 2007; 19:79-8 doi: 10.1016/j.thromres.2005.12.019.
  2. Piccardi B, Giralt D, Bustamante A, Llombart V, García-Berrocoso T, Inzitari D, Montaner J. Blood markers of inflammation and endothelial dysfunction in cardioembolic stroke: systematic review and meta-analysis Biomarkers. 2017; 22: 200-209.
  3. Zhu L, Zou Y, Wang Y, Luo X, Sun K, Wang H, Jia L, Liu Y, Zou J, Yuan Z, Hui R, Kang L, Song

L, Wang J. Prognostic Significance of Plasma High-Sensitivity C-Reactive Protein in Patients

With Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Heart Assoc., 2017; 6, 2: 1-7 doi: 10.1161/JAHA.116.004529.

  1. Itrat A, Griffith SD, Alam S, Thompson N, Katzan IL. The role of very high high-sensitivity C-reactive protein levels on mortality after stroke. J Neurol Sci.2017; 372: 1-5, doi:  0.1016/j.jns.2016.11.019.
  2. Piccardi B, Giralt D, Bustamante A, Llombart V, García-Berrocoso T, Inzitari D, Montaner J. Blood markers of inflammation and endothelial dysfunction in cardioembolic stroke: systematic review and meta-analysis Biomarkers. 2017; 22: 200-209.
  3. Vaucher J, Marques-Vidal P, G, Waeber G, Vollenweider P. Cytokines and hs-CRP levels in

individuals treated with low-dose aspirin for cardiovascular prevention: A population-based study (CoLaus Study) Citokine, 2014; 66: 2, 95- 100. doi.org/10.1016/j.cyto.2014.01.003