Riskli Gebelik Takibi

Riskli Gebelik Takibi

Riskli gebelik, anne ve/veya bebeğin hayatını tehdit eden veya kalıcı sekellere neden olabilecek durumlar ile birlikte olan gebeliklerdir. Aslında her gebelik potansiyel olarak riskli bir durum olup riskli gebeliğe dönüşebilir. Gebelik öncesi varolan, gebelikte ortaya çıkan veya doğum sonrası görülen bazı durumlar (hastalıklar) hem anne hem de bebek için riskli olabilir. 


Gebelik öncesi varolan bazı hastalıklar gebelikte ve doğum sonrası anne ve bebek için hayati risk oluşturabilir. Kronik hipertansiyon, diyabet (şeker hastalığı), epilepsi, kalp hastalıkları, astım, tiroid hastalıkları, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar gibi gebelik öncesinde varolan hastalıklar riskli gebeliğe neden olan durumlardır. Bunun yanında gebelik öncesi bazı ilaç kullanımları da fetus üzerine olası etkileri nedeniyle riskli gebeliğe neden olabilirler. Bunlar, retinoik asit (A vitamini), metotreksat, rubella (kızamıkçık) aşısı, tiroid sintigrafisi vb şeklinde sıralanabilir. 


Gebelikte görülen bazı durumlar; çoğul gebelik (ikiz, üçüz vb), kanama, su gelmesi (erken memran rüptürü), erken doğum tehtidi, düşük tehlikesi, rahim ağzı kısalığı, gebelik zehirlenmesi (pre-eklampsi), gebelikte ilaç kullanımı, radyasyon maruziyeti (röntgen, tomografi çekilmesi), gebelik şeker hastalığı, fetusta görülen anomaliler (fetal anomaliler), fetal tarama testlerinde risk saptanması (ikili, üçülü, dörtlü testlerde risk saptanması), bebeğin eşinin (plasentanın) aşağı yerleşimli olması (plasenta previa), bebeğin suyunun az veya fazla olması, bebekte gelişme geriliği olması gibi durumlar da riskli gebelik kategorisinde değerlendirilmektedir. 


Doğum sonrasında anne hayatını tehlikeye sokabilecek olan durumlar da riskli gebelik olarak sınıflandırılmaktadır. Bu durumlar ise doğum sonrası kanama veya damar tıkanıklığı ve pıhtı atmasına neden olabilecek hadiselerdir (çoğul gebelik, polihidroamnios (suyun fazla olması), daha öncesinde üçten fazla doğum yapmış olmak, plaentanın aşağı yerleşimli veya rahim duvarına yapışık olduğu durumlar (plasenta akreata), annenin aşırı kilolu olması veya gebelikte fazla kilo alması gibi).


Riskli gebelikler mevcut riske neden olan duruma özgü yaklaşımlar ile takip edilmeli ve bu durumlara göre tedavi edilmelidirler. Riskli gebelik yönetiminde sadece anne veya bebek odaklı değil hem anne hem de bebeğin sağlığını düşünerek uygun yaklaşımlar yapılmalıdır. Riskli gebelik neden olan duruma göre sık aralıklarla ayaktan veya hastaneye yatırılarak takip ve tedavi prosedürleri uygulanmaktadır.


Riskli gebelik yönetiminde en önemli nokta riske eden olabilecek durumların tespiti yani riskli gebeliğin tespitidir.
 


Anahtar Kelimeler Riskli Gebelik Takibi