Migren Tedavisinde Sfenopalatin Ganglion Blokajı

Migren Tedavisinde Sfenopalatin Ganglion Blokajı

Migren Tedavisinde Sfenopalatin Ganglion Blokajı

Periferik sinir blokajları başağrılarının hem akut, hem önleyici tedavilerinde on yıllardır kullanılmakta olup, baş ağrılı hastalarda güvenli ve etkin tedavi yöntemleri arasındadırlar. Ağrı sağaltımında haftalardan aylara varan etkinlikleri ispatlanmıştır. Bu uzun etkinliklerini ağrı modülasyonu ile gerçekleştirdikleri düşünülmektedir.

Sinir blokajları; ilaç kullanımını aksatan, ilaç kullanmak istemeyen hastalar dışında, ilaç aşırı kullanımı başağrısı olan hastaların akut tedavisinde, çocuk ve hamile hastalarda, karaciğer-böbrek yetmezliği olup; çoklu ilaç tedavisinden kaçınılması gerekilen hastalarda da tercih edilebilmektedir. 

En sık kullanılan ve kliniğimizde de etkin biçimde uygulanan sinir blokajı yöntemi; büyük oksipital sinir(GON) blokajıdır. 

Sfenopalatin ganglion blokajı, supratroklear, aurikulotemporal, supraorbital, infraorbital ve mental sinir blokajları, servikal kök blokajları ve bunların kombinasyonları sıklıkla uygulanan diğer sinir blokaj yöntemleridir.

Sfenopalatin Ganglion Nedir?
Sfenopalatin gangliyon (pterigopalatin gangliyon) trigeminal sinir ile yakından ilişkili sinir hücreleri topluluğudur ve hücre gövdelerinin ve liflerinin kompleks bir bölgesidir. Baş-yüz bölgesindeki ağrı sinyali taşınmasında önemli bir role sahiptir. Otonomik ve duyusal sinirler içerir ve yüzeysel olarak üçgen biçiminde, 5 mm'den küçük boyutlardadır. 1-1,5 mm.lik bağ dokusu ve mukoza ile kaplıdır, bu nedenle topikal veya enjeksiyon yöntemleriyle bloke edilebilir.

Sfenopalatin Ganglion Blokajı Hangi Ağrılarda Kullanılır?
Sfenopalatin ganglion blokajı, küme baş ağrıları, migren ve diğer trigeminal otonomik baş ağrılarının ve kalıcı idiyopatik fasiyal ağrı gibi inatçı orofasiyal ağrı sendromlarının, ve trigeminal nevraljinin tedavisinde kullanılabilir.

Sfenopalatin Ganglion Blokajı Nasıl Uygulanır?
Blokaj: transkutanöz(cildi geçerek) yol ile, intraoral(ağız içi) yol ile, veya nazal kavitenin yan duvarını örten mukazaya topikal uygulama(lateral/infrazigomatik, transoral ve transnazal) yol ile uygulanabilir. Biz hasta konforu ve uygulama kolaylığı nedeni ile topikal transnazal yöntemi kullanmaktayız.

Transnazal yöntemde ilk önce, hasta sırt üstü yatarken, kafası geriye yatırılmış konuma getirilir. Daha sonra burun deliğinden burun boşluğunun arkasına küçük bir aplikatör veya kateter sokulur. Pamuklu çubuk veya kateter kullanılarak burun boşluğunun arkasına damlatılan bir anestezik madde, sfenopalatin gangliyon içine emdirilir ve 30 dakika boyunca orada tutulur.

Sfenopalatin Ganglion Blokajının Etkinliği Nasıldır?
Blokajın ertesi günü faydasını göstermeye başlayan bu uygulamada beklentimiz, 6 aydan uzun sürebilen ve %70’lerin üzerine çıkabilen etkinliği sağlamaktır.

Sfenopalatin Ganglion Blokajının Yan Etkileri Nelerdir?
Kullanılan ilaca karşı alerji olasılığı çok düşüktür. Uygulama esnasında göz yaşarması-kızarması, öğürme-öksürük, ağza acı tat gelmesi ve burunda tahriş gibi nadir görülebilecek yan etkileri olabilir.

Siz de ciddi ve dirençli baş ağrılarından şikayetçi iseniz, hastanemiz Nöroloji Kliniğine başvurabilir, güncel tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.