Miyom Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Miyom Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Miyom Nedir?
Miyom (myom), rahmin düz kas hücrelerinden köken alan rahmin iyi huylu (kanser olmayan) tümörüdür. Kadın üreme çağının her döneminde görülebilse de sıklıkla üreme çağın da görülür. Görülme sıklığı oldukça fazla olup 35 yaş üzeri kadınların yaklaşık üçte birinde küçük ya da büyük miyom vardır. Sayıları ve büyüklükleri değişken olmakla birlikte çoğunlukla 1-15cm büyüklüğünde olmaktadır.  Miyomlar rahimde görülen en sık tümörledir. Ancak burada “tümör” iyi ya da kötü huylu (kanser) oluşum anlamında değil; tıbbi olarak vücutta görülen tüm şişlikleri ifade etmektedir. Miyomlar her ne kadar iyi huylu kabul edilse de %0,1 (binde bir) oranında kansere dönüşebilir.

Miyom Neden ve Nasıl Gelişir?
Miyomların nasıl geliştiği veya ortaya çıktığı net olarak bilinmese de genetik yatkınlık, ırk, hormonal nedenler ve bazı kullanılan ilaçlar etkili olabilmektedir. Miyomlar menopozal dönemde genelde küçülme eğilimindedir. Menopoz sonrası küçülmeyip, büyüme eğiliminde olan miyomlarda kanserleşme riski daha yüksektir. Bu nedenle bu miyomlar daha yakından  yakından takip edilmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir.

Miyom Belirtileri Nelerdir?
Miyomlar her hastada aynı şikayetlere neden olmamaktadır. Belirtileri miyomların rahimde bulundukları yere ve büyüklüklerine göre değişmektedir. En sık belirtisi düzensiz adet kanamaları olmaktadır.
1. Aşırı adet kanaması, ara kanama, uzun süren kanama daha çok rahim boşluğunda olan miyomlarda görülür.
2. Uzun ve fazla olan adet kanamaları daha çok rahim duvarı içindeki miyomlar neden olmaktadır.
3. Sürekli lekelenme şeklinde kanama ve ilişki sonrası kanama daha çok servikal myomlarlarda görülür.
4. Miyomlar ağrı, karında kitle hissi (aşırı büyük myomlar), bası bulguları ve infertiliteye (kısırlık) neden olabilirler.
5. Miyomların büyüyerek idrar torbasına bası yapmasıyla sık idrara çıkma ve idrar kaçırma gibi belirtilere neden olabilir. 
6. Rektuma / barsaklara bası yaparak kabızlık ve barsak alışkanlık değişikliklerine neden olabilirler.
Özellikle rahim boşluğu içerisinde büyüyen miyomlar, rahim iç duvarına bası yapan miyomlar ve aşırı büyük olup rahim şekil bozukluğuna neden olan miyomlar infertilite (kısırlık) nedeni olabilirler.

Gebelikte miyomlar genellikle büyüme eğilimindedir. Kanlanması artmakta ve dejenere olarak gebelikte ağrıya neden olabilirler. Bunun yanında gebelikte miyomlar düşük, erken doğum, zor doğum, doğum sonu kanama gibi komplikasyonlara da neden olabilirler.

Miyom Tanısı Nasıl Konulur?
Miyomlarda tanısı muayene ve ultrasonografi ile konulmaktadır. Bunun yanında Histerosalpingografi rahim içindeki (submüköz) miyomların tanısında yarar olmaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans (MRI) miyomların hem tanısında hem de olası diğer kitlelerden ayırıcı tanısında yararlanılan diğer görüntüleme yöntemleridir. Histeroskopi ve laparoskopi ise hem myomların direkt görülmesinde hem de eş zamanlı olarak tedavisinde faydalanılan tekniklerdir.

Miyom Tedavisi Nasıl Olur?
Miyomlarda tedavi endikasyonları (nedenleri) myomun semptom yapmasıdır. Yani ağrı, kanama, adet düzensizliği, infertilite, bası semptomları varlığı, tekrarlayan düşükler, miyomun hızlı büyümesi, menopozdan sonra büyümeye devam etmesi kanser şüphesi olması myomlarda tedavi endikasyonlarıdır.