Meme Biyopsisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Meme Biyopsisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Meme biopsileri görüntüleme yöntemleri ile  tespit edilen  şüpheli bölgelerdem mikroskopik inceleme için parça alınmasıdır.

Radyolojik yöntemlerin (ultrasonografi, mamografi veya magnetik rezonans) rehberliğinde, hastaya en az zarar verilecek şekilde, yeterli miktarda doku, radyolog tarafından uygun biçimde seçilmiş iğnelerle alınır.

Histopatolojik tanı gerektiren bir durumda radyoloğun görevi ; Hasta için en az zararlı patolog için en fazla bilgi veren biyopsi yolunu seçip uygulamaktır.
Meme hastalıklarında biyopsi uygulamaları sıklıkla aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;

  1. Memede Ultrasonografi, Mamografi veya MR tetkikleri ile saptanan bir kanser varlığında tanıyı netleştirme ve hücre alt tipini belirlemede,
  2. Yine diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmış olan ancak meme kanseri olup olmadığı net olarak anlaşılamayan durumlarda,
  3. Memede daha önce saptanan ve takip edilen kitlenin büyümesi, şekil değiştirmesi veya kitlenin iç yapısında değişiklik izlenmesi durumunda,
  4. Daha önce kist olduğu düşünülen bir patolojinin daha sonradan karakter değiştirmesi durumunda,

Kitle dışardan el ile anlaşılabilse bile daha güvenli olması içim biyopsinin mutlaka ultrasonografi eşliğinde yapılması önerilmektedir. 
Meme biyopsisi kadınlarda tedirginlik yaratan bir durumdur, ancak işlem öncesi işlemi yapacak Radyoloji Uzmanından bilgi alınması gerginliği azaltacaktır.

Biyopsi öncesi yapılması gereken hazırlıklar;

  • Hastanın biyopsi işlemini yapacak olan doktora kullandığı tüm ilaçları bildirmesi gerekiyor. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa (aspirin gibi), bu ilaçların doktor nezaretinde uygun şekilde kesilmesi veya alternatif ilaçlara geçilmesi uygun olacaktır.
  • Bazı durumlarda uzman, biyopsi öncesinde kan örneği aldırarak kanama-pıhtılaşma ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol etmek isteyebiliyor.
  • Biyopsi günü rahat kıyafetler giyilmesi ve göğüs bölgesine deodorant, pudra veya krem sürülmemesi önerilmektedir..
  • Hastanın aç olması gerekmiyor; hafif tok olması tercih ediliyor. Biyopsi sonuçları genellikle birkaç gün içinde hazır oluyor.
  • Hamilelik veya hamilelik şüphesi durumunda doktora bilgi verilmelidir. 

Eğer iğne biyopsisi sonucunda hastalığın iyi huylu olduğu anlaşılırsa, hasta birçok gereksiz işlemden de kurtulmuş oluyor.
İşlem sonrası bulgular, iyi huylu, şüpheli (atipik) ya da kötü huylu olarak rapor ediliyor.

İğne biyopsileri, ultrasonografi, mamografi (stereotaksik yöntem) ya da MR rehberliğinde uygulanabiliyor. Ultrasonografi, hem hasta hem de hekim için radyasyon içermemesi, iğnenin ekranda sürekli takip edilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Sadece mamografide görülen bulguların biyopsisi stereotaksik yöntemle mamografi rehberliğinde, sadece MR’da saptanan bulguların biyopsisi ise MR rehberliğinde yapılıyor.