Neden Gastroskopi Yaptırmalıyım?

Neden Gastroskopi Yaptırmalıyım?

Gastroskopi endikasyonları rijid/sert endoskopların yerini fleksibl/kıvrılabilir endoskopların alması sayesinde oldukça artmış, hem tanı hem de tedavide kullanılır hale gelmiştir.

Gastroskopi endikasyonları; Tanısal, takip-tarama ve tedavi olmak için olmak üzere sınıflandırılmaktadır

1-Tanısal amaçlı

 • Helikopakterpilori tanısı için biyopsi yapılacaksa veya önceden Helikopakter pilori tedavisi yapılmış hastalarda tedavi başarısını değerlendirmek amacıyla,
 • Yutma güçlüğü
 • Gastroözofajiyal Reflü Hastalığı
 • Kusma ; Hastalarda 48 saatten fazla süren kusma varsa ve sindirim sistemi dışı hastalık nedeniyle olmadığı düşünülüyorsa, gastroskopi yapılmalıdır.
 • Üst gastrointestinal kanama
 • Demir eksikliği anemisi
 • Duodenum biyopsisi/çölyak hasta taraması
 • Şüpheli kitle
 • Madde İçenlerde Lezyonun yeri, yaygınlığı ve ciddiyetini belirlemek için,

2-Takip ve Tarama Amaçlı gastroskopi Endikasyonları

  • Portal Hipertansiyonun / karaciğer hastalıkları değerlendirilmesi
  • Gastroduodenal ülser
  • Akalazya/ yutma güçlüğü
  • Baş, boyun ve farenks kanseri hikayesi olan hastalar
  • Gastrik epiteliyal polip
  • Gastrik intestinal metaplazi
  • Pernisiyöz anemi
  • Gastrik ve bariatrik cerrahi hastaları/obezite ameliyatları
  • Familyal adenomatöz polipoz

3- Tedavi Amaçlı gastroskopi Endikasyonları

  • Üst gastrointestinal kanama: Medikal tedavi ile sebat eden veya durdurulamayan üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde gastroskopi yapılabilir.
  • Özofagus varislerine lastik bant uygulaması için
  • Yabancı cisim çıkarılması.
  • Beslenme ve drenaj tüpü yerleştirilmesi,
  • Polipoid lezyonların çıkarılması.
  • İyi huylu darlıkların dilatasyonu ve/veya stentlenmesi.
  • Akalazya tedavisi.
  • Malign lezyonlara bağlı darlıkların palyasyonu.
  • İntestinal metaplazilerin tedavisi,
  • Cerrahiye bağlı komplikasyonların tedavisi,

4- Muhakkak Gastroskopi Yapılması Gereken Alarm Bulguları

 • 50 yaş ve üzerinde ortaya çıkan yeni sindirim bozukluğu yakınmaları
 • Aile anamnezinde üst sindirim sitemi kanseri hikayesi olan hastalar
 • Son iki ayda istenmeden 3 kg'dan fazla kayıp
 • Üst sindirim sitemi kanama veya demir eksikliği anemisinin gelişmiş olması
 • İlerleyici yutma güçlüğünün gelişmesi
 • Ağrılı yutma varlığı
 • Israr eden kusma
 • Mide bölgesinde ele gelen kitle
 • Tıkanma sarılığı
 • Disfaji / yutma güçlüğü

 

 

 


Anahtar Kelimeler gastroskopi murat aydın