Safra Kesesi Taşları Nedenleri?

Safra Kesesi Taşları Nedenleri?

İki tür safra taşı vardır.Bunlar; kolesterol taşları ve pigment taşları olarak ayrılır.
Kolesterol taşları-safra, su, kolesterol, yağlar, safra tuzları ve bilirubin içerir. Safra tuzları yağları ayırır. Bilirubin safra ve dışkıya kahverengimsi bir renk verir. Sıvı safra çok fazla kolesterol, çok fazla bilirubin veya yeterli safra tuzları içeriyorsa veya safra kesesi boş olmadığında, başka bir nedenden dolayı olması gerektiği gibi, kolesterol taş oluşumunu teşvik edebilir. Kolesterol taşları genellikle sarı-yeşildir ve öncelikle sertleştirilmiş kolesterolden oluşur.  Safra taşlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluştururlar.


Pigment taşları-pigment taşlarının nedenleri belirsizdir. Siroz, safra yolu enfeksiyonları ve orak hücreli anemi gibi kalıtsal kan bozuklukları olan kişilerde gelişme eğilimindedirler. Pigment taşları bilirubinden oluşan küçük, koyu renkli taşlardır.


Safra taşları bir kum tanesi kadar küçük veya bir golf topu kadar büyük olabilir. Safra kesesi sadece bir büyük taş veya birçok küçük taş geliştirebilir. 


Safra kesesi ve safra; sindirim enzimlerini karaciğer, safra kesesi ve pankreastan ince bağırsağa taşıyan kanallara safra sistemi denir.
 

Safra Karaciğerden dışarı taşıyan hepatik safra kanalları mevcuttur. Safra kesesindeki safra ise sistik kanal ile taşınır. Sistik kanal ve hepatik kanallar birleşerek ana safra kanalını oluşturur ve bu ortak kanal ile safra ince barsağa açılır. Bu kanallarda sıkışan safra, safra kesesinde, kanallarda veya nadiren karaciğerde iltihaplanmaya neden olabilir. Diğer kanallar, sindirim enzimlerini pankreasın dışına taşıyan pankreas kanalı da dahil olmak üzere ortak safra kanalına açılır. Bir safra taşı bu kanala açılmayı engellerse, sindirim enzimleri pankreasta sıkışabilir ve pankreatit adı verilen son derece ağrılı bir inflamasyona neden olabilir.
 

Bu kanallardan herhangi biri önemli bir süre bloke kalırsa, safra kesesi, karaciğer veya pankreası etkileyen ciddi - muhtemelen ölümcül - hasar meydana gelebilir. Ciddi bir sorunun uyarı işaretleri ateş, sarılık ve kalıcı karın ağrısıdır.
 
Belirtileri;
Birçok kişi belirti vermeyebilir.Taş başka nedenlerle yapılan testlerde görünene kadar hasta safra taşı olduğundan habersiz olabilir. Semptomlar geliştiğinde, genellikle safra kesesi duvarının iltihaplanması veya taşların safra kesesinden dışarı çıkması sonucu bağırsağa bağlı tüpü bloke edebilir. Tipik bir safra taşı "Atağı" aniden ortaya çıkabilir ve genellikle gece boyunca sık sık tekrarlar. Yağlı bir yemeğin akabininde ortaya çıkar. Saldırı, hızla artan ve 30 dakikadan birkaç saate kadar süren sürekli bir üst karın ağrısı olarak başlar.
 
Aşağıdaki belirtiler yaşanabilir:
• Karın üst kısmında ve özellikle sağda, bazen sırta vuran; kısa süreli ağrılar. 
• Özellikle yağlı yemeklerden sonra hazımsızlık ve şişkinlik 
• Bulantı veya kusma
• Karında şişkinliği
• Kolik


Yaygınlık
Sadece safra taşı varlığının daha fazla safra taşı gelişmesine neden olabileceğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle kolesterol taşları durumunda safra taşlarına katkıda bulunan diğer faktörler tanımlanmıştır.


Obezite - Özellikle kadınlarda safra taşı için önemli bir risk faktörüdür. Yapılan bir klinik çalışma; orta derecede fazla kilolu olmanın bile safra taşı geliştirme riskini arttırdığını paylaştı. En olası sebep, obezitenin safradaki safra tuzlarının miktarını azaltma eğiliminde olması ve daha fazla kolesterol ile sonuçlanmasıdır. Obezite ayrıca safra kesesi boşalmasını da azaltır.
 
Östrojen - hamilelik, hormon replasman tedavisi veya doğum kontrol haplarından kaynaklanan aşırı östrojen, safradaki kolesterol seviyelerini arttırıyor ve her ikisi de safra taşlarına yol açabilen safra kesesi hareketini azaltıyor gibi görünüyor.
 
Cinsiyet - 20-60 yaş arasındaki kadınlar, erkeklere kıyasla safra taşı geliştirme olasılıkları iki katıdır.
 
Yaş - 60 yaşın üzerindeki insanlar genç insanlardan daha fazla safra taşı geliştirme olasılığı daha yüksektir.
 
Kolesterol düşürücü ilaçlar - kandaki kolesterol seviyelerini düşüren ilaçlar aslında safrada salgılanan kolesterol miktarını arttırır. Bu da safra taşı riskini artırabilir.
 
Diyabet - Diyabetli insanlar genellikle trigliserit adı verilen yüksek düzeyde yağ asitlerine sahiptir. Bu yağ asitleri safra taşı riskini arttırır.
 
Hızlı kilo kaybı - vücut hızlı kilo kaybı sırasında yağ metabolize olarak, safra taşı oluşumuna neden olabilir. 
 
İzlediği Yol;
Taş bağırsaklara safra taşıyan kanalları bloke eder.. Bu sarılığa neden olabilir, enfeksiyon veya pankreas iltihabıda oluşturabilmektedir. Bu komplikasyonların bazılarında ölüm meydana gelebilir. Safra kesesi veya taş skarlanması, safra kesesi yoluyla genel bir bağırsak enfeksiyonuna ve tıkanmaya neden olabilir.
Safra taşlarının safra kesesi kanseri riskini arttırıp arttırmadığı kesin değildir.
 
Risk Faktörleri
• Kadınlar-hamile kadınlar, hormon tedavisi gören kadınlar ve doğum kontrol hapları kullanan kadınlar.
• 60 yaş üstü insanlar
• Aşırı kilolu Erkek ve kadın
• Hızlı kilo veren veya çok kilo veren insanlar
 
Ne zaman bir doktora görünmeliyiz?
Aşağıdaki semptomları olan kişiler mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelidir:
• Terleme
• Soğuklar
• Düşük dereceli ateş
• Cildin sarımsı rengi veya gözlerin beyazları
• Kil renkli dışkı.


Safra taşları kalp krizi, apandisit, ülser, irritabl bağırsak sendromu, hiatus fıtığı, pankreatit ve hepatit semptomlarını simüle edebilir. Doğru teşhis önemlidir.