Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon Nedir?

Kan basıncı;  kan damarlarınızın içindeki basınçtır. Hipertansiyon, arterlerinizdeki basıncın sürekli olarak çok yüksek olduğu bir durumdur.
Bir diğer ismiyle; yüksek tansiyon;
Kan basıncınız (KB) kan damarlarınızın içindeki basınçtır. Bu basınç kalbin kasılmasıyla üretilir ve küçük arterlerin direnci ile karşı karşıya kalır. KB yaşam için gereklidir. Vücudunuzdan akan kanı tutar , organlarınıza oksijen ve enerji sağlar.
Kan basıncınız kesin olarak dengelenir, çünkü çok düşük basınç; baş dönmesine, bayılmaya ve organlarınıza oksijen eksikliğine neden olacaktır. Aslında bir doktor “şok” terimini kullanıyorsa bu,  genellikle kan basıncında ciddi bir düşüş olduğunu ve vücutta yetersiz kan akışı(perfüzyon) ile beyin,böbrekler gibi hayati organların yetersiz oksijen alımına yol açtığını ima ediyordur. Hayat veren oksijen kaynağından aç kalan bu organlar artık işlev göremez ve düzeltici bir tedavi uygulanmadığı sürece kişi ölüm riski altındadır.
Çok yüksek KB (sistolik veya diyastolik veya her ikisi) zaman içinde kan damarlarına ve hayati organlara zarar verebilir.
Ayrıca, hipertansiyon şüphesiz kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, bunama, göz hastalığı ve erken ölümün önde gelen nedenlerinden biridir. Sigara içimi, yüksek kolesterol, obezite ve diyabet ile birlikte "kardiyovasküler risk profili" ‘ni oluşturur.


Hipertansiyon İçin Risk Faktörleri
Hipertansiyon oluşması riski yüksek olup buna bağlı komplikasyon ve organ hasarı gelişen kişiler: sigara içenler, şeker hastaları, 50 yaşın üzerindeki insanlar ve fazla kilolu insanlardır.
15-25 yaşlarındaki ergenlerde ve genç yetişkinlerde bile, görülme sıklığı10'da 1 kadar yüksektir. Başka bir deyişle, herkesin kan basıncını (KB) düzenli olarak kontrol ettirmesi gerekir.
Sağlıksız yaşam tarzı ve yeme alışkanlıkları, yüksek kan basıncının gelişiminde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda genetik yatkınlık da önemli bir rol oynamaktadır. Ailenizde hipertansiyon, diyabet veya inme öyküsü varsa, erken tarama önerilir.
Olguların %90-95'inde bilinen bir hipertansiyon nedeni yoktur. Bununla birlikte, soruna katkıda bulunan risk faktörleri vardır. İki veya daha fazla risk faktörünüz varsa, hipertansiyon riskiniz “yüksek”olarak sınıflandırılabilir.


Risk faktörleri üç ana kategoriye ayrılabilir:
1. Kontrol edemediğiniz risk faktörleri; Bunlar, anne-babanız etnik kökeninizi, genlerinizi ve dolayısıyla aile geçmişinizi ve yaşınızı içerir.
2. Kontrol edebildiğiniz risk faktörleri; Bunlar aşırı kilo, egzersiz eksikliği, sigara, yanlış gıda seçimleri, doğum kontrol hapının yanlış kullanımı, anti-inflamatuar ilaçların kullanımı ve bazı eğlence amaçlı ilaçların kullanımını içerir.
3. İlişkili hastalıklar veya organ hasarı da toplam riskinizi artırabilir. Bunlar arasında yüksek kan, kolesterol seviyeleri, mevcut kalp hastalıkları, anjina, kalp yetmezliği, diyabet, daha öncesinde yaşanmış inme, böbrek hasarları, göz retinasında hasar ve kan damarlarında hasarlar bulunmasıdır.


Risk faktörleri ve ilişkili koşullar iki ucu keskin bir kılıç oluşturur. Bazı risk faktörleri sadece yüksek tansiyon (KB) geliştirme şansınızı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda gerçekten hipertansif olduğunuz anda, kardiyovasküler hastalık ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyon geliştirme riskinizi artıracaktır. Bunlarda KB’nı  artırabilir. Böylece bir kısır döngü oluşacaktır. 
Özetle, anlatılan risk faktörlerine sahip kişiler hipertansiyon geliştirme riski altındadır, bunu yüksek KB nedeniyle komplikasyonlar ve organ hasarı izler:
Bireyselleştirilmiş yönetim planınızı oluşturuken doktorunuz tüm risk faktörlerinizi dikkate alacaktır.
Bu faktörler, ilaç tedavisine ne zaman başlanacağını ve  ilaç seçimini etkileyecektir. Sağlığınızı optimize etmek için özel muayeneler ve düzenli takip tedavisi gerekecektir.