Covid-19 Tanı - Tarama Testleri

Covid-19 Tanı - Tarama Testleri

Antijen (PCR) Testi
Kişinin Covid-19 hastası olup olmadığını anlamanın ilk  yolu antijen testlerdir. Bunun için burundan , genizden sürüntü çubuklarıyla ya da tükürük den örnekler alınır.
Alınan örnekler laboratuar da  gen analizini mümkün kılmak amacıyla polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) çoğaltılıyor. Sürecin sonunda eğer yeni tip koronavirüse özgü 2 gen bulunursa, bu kişinin enfekte olduğu anlamına gelir  ve sonuç pozitif olarak bildirilir.

Antikor Testi 
İnsanlar, hastalığa yol açan bakteri ve virüslere  maruz kaldıklarında, vücut bu mikroplarla savaşmak için antikor denen proteinler üretmeye başlar.
Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder.
Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor.

Antikor testinin sonucunun pozitif çıkması, bu virüsün vücuda girdiği anlamına geliyor ancak Covid-19'a karşı bağışıklık geliştiği anlamına gelmiyor.
Bir kişinin Covid-19'a karşı bağışık olup olmadığını gösteren henüz bir test bulunmuyor.

IGM  Pozitif,  kişinin  yakın zamanda virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir.  


IGG  Pozitif, kişinin  CORONA VİRÜS COVID-19  enfeksiyonuna maruz kalınmış olduğunu gösterir. IgG antikorunun pozitif seviyelere ulaşması genellikle bulgular başladıktan en az 10 ile 14 gün sonrası gerçekleşir.
Antikor testinden elde edilen NEGATİF sonuçlar, özellikle virüsle temas eden bireylerde Corona Virüs enfeksiyonunu dışlamaz.


Hastanemizde Covid-19 Tanı - Tarama Testleri Yapılmaktadır.


Anahtar Kelimeler Covid-19 Tanı Testleri