Uzm. Dr. Bediha Aygün

 • Eğitimler
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Radyoloji Bölümü 
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
 • Mesleki Deneyimler
  • Kurtköy Ersoy Hastanesi, 2013-Halen
  • Ağrı Devlet Hastanesi, 2010-2012
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005-2010
 • Kurs ve Konferanslar
  • Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-2011
  • Türk Manyetik Rezonans Derneği, 2008-2012
 • Mesleki Üyelikler
  • İstanbul Tabip Odası
 • Bilimler Yayınlar
  • 1. Serdar Serinsöz, İlker Eyüboğlu, Ahmet Cengiz, Bediha Aygün, Erdem Piyale, Feray Altun Çetin / Brusella spondilodiskiti sonucu gelişen yaygın paravertebral abse ile tek taraflı psoas absesi olgusu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, 2012
  • 2.Okan Akıncı, Bediha Aygün, Rukiye Kılıçarslan, Mehmet Masum Şimşek /Beyin Ölümü; MR, MRA ve difüzyon MR bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007
  • 3. Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Oğuz Durakbaşa, Okan Akıncı, Bediha Aygün, Mehmet Masum Şimşek / Çocukta dirsek ağrısı; periferik venöz malformasyon olgusu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007
  • 4. Burcu Narin, Ayşe Penbegül, Mustafa Sarıtaş, Perihan Özkan, Bediha Aygün, Hakan Sümer, Masum Şimşek /Nonfamilyal cherubismde radyolojik ve klinik prezentasyon. Ulusal Radyoloji Kongresi  Radyoloji

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr