Uzm. Dr. Zakir Arslan

 • Eğitimler
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994
 • Mesleki Deneyimler
  • Erzurum Numune Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, 2002 - 2004
  • Özel Sağlık Sektörün (A Grubu Hastane):  Yoğun Bakım Ünitesi (3. Basamak), Ameliyathane ve Organ Bağışı Birimi Sorumlu Hekim ve Başhekim Yardımcılığı, 2004 - 2013
  • Kars Kafkas Üniveristesi, Anesteziyoloji-Reanimasyon ABD'de Yard. Doç., 2013 -
  • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013 - 2013
  • VM Medikalpark Kocaeli Hastanesi 2016 - 2017
  • Özel Remedy Hospital 2017 - 2018
  • Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi, 2018
 • Kurs ve Konferanslar

  Katıldığı kurs ve verdiği seminerler

  • Organ Bağışında uyum için teknik yardım projesi. 5-7 Haziran 2014, Erzurum
  • İCAN (International Conference for Advancing Nutrition), Saturday, November 14th, 2015, Ankara, Turkey
  • Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, 27-5 Mart 2012, Erzurum
  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yoğun Bakım Eğitim Toplantısı, 6-8 Eylül 2002, İstanbul
  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği '' Anestezi Kursu'', 16 Ocak 2000, İstanbul
  • ''Noninvaziv Mekanik Ventilasyon'' Eğitim toplantısı ve Workshop, 7 Haziran 2003, Erzurum

  Katıldığı Kongre/Sempozyumlar

  • TARK-2015, 2-6 ARALIK, ANTALYA
  • Geriatrik Anestezi Sempozyumu, 3-4 Ekim 2015, Rize
  • 2. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri, 12-13 Nisan 2015, Erzurum: Konuşmacı
  • TARK-2014, 25-29 EKİM, ANTALYA
  • Serebrovasküler Hastalıklar Sempozyumu, 19 Nisan 2014, Erzurum
  • 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya
  • 19th International Intensive Care Symposium, 10-11 May 2013, İstanbul, Turkey
  • Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü 2.Sempozyumu, 24-28 Nisan 2012, Antalya
  • TARK-2006, 25-28 Ekim, İSTANBUL
  • TARK-2002, 26-30 Ekim, ANTALYA
  • 13th International Intensive Care Symposium, 4-5 May 2001, İstanbul, Turkey
  • 12th International Intensive Care Symposium, 18-20 May 2000, İstanbul, Turkey
  • 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, İstanbul, Turkey
  • TARK-2000, 25-29 EKİM, KUŞADASI
  • TARK'99 (33.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 7.Yoğun Bakım Kongresi, 7.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi), 27-31 Ekim 1999, Mersin
  • İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu ''Kardiyopulmoner Resusitasyon'', 10 Ksım 2001, İstanbul
  • İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu; III.Sempozyum. 27 Kasım 1999, İstanbul
 • Mesleki Üyelikler
  • Anestezi ve Reanimasyon Derneği (TARD)
  • Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)
  • Erzurum Tabipler Odası
  • ESA
 • Bilimler Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Basılan Makaleler

  • Zakir Arslan, Ozgur Ozmen, Fatma Karakoc, Muhammet Karaca, Murat Aktas,  Factors Affecting Prognosis in Sepsis Patients Admitted to Intensive Care Unit. IJBCS, 2015; 4(2): 21-30                                                         
  • Ozgur Ozmen, Duygu Kara, Emine Uzlas Karaman, Fatma Karakoc, Muhammet Ahmet Karakaya, Zakir Arslan. Pheniramine Maleate is more effective than Lidocaine on Fentanyl Induced Cough. Pak J Med Sci. Kabul Tarihi: 08.04.2016
  • Experience of Fiberoptic Nasotracheal İntübation in An Elderly Patient with Tonsil Cancer. Scholars Journal of Applied Medical Science (SJAMS). Kabul Tarihi:20 Kasım 2015
  • Elif O.A, Ali A, Pelin A, Zakir A, Mehmet A, Ayetullah T. Effects of a single-dose preemptive pregabalin on acute and chronic pain after inguinal hernia repair with mesh under spinal anaesthesia. A randomised controlled trial. Eur J Anesthesiol 2016; 33:1–3. SCI-E
  • Duygu Kara, Zakir Arslan,..... Complicated Central Nervous System Infection Developing in Association with Dental Abscess in a Child Patient. Scholars Journal of Medical Case Reports 2015; 3(11):1092-1094
  • Zakir A, ....The Effect of Pheniramine on Fentanyl-induced Cough: A Randomized, Double Blinded, Placebo Controlled Clinical Study. Brezilian Journal of Anesthesiology (bjane).2014.11.018. SCI-E
  • Özmen Ö, Karaman EU, Kara D, Karakaya MA, Arslan Z, Karakoç F, Mısırlıoğlu M.    Combined Spinal-epidural Anesthesia for Hip Fracture Surgery in two Geriatric Patients with Low Ejection Fractions. British Journal of Medicine & Medical Research- BJMMR; 2016, 12(4): 1-5,
  • Karaman E, Kara D, Özmen Ö, Arslan Z, , Pneumocephalus Following Combined Spinoepidural Anesthesia: A Case Report. DOİ:10.54557medscience, 2015.04.8401
  • Z Arslan, ME Naldan, F Karakoç, M Aktaş, S Çelik. The Effect of three Different Aplications on Rocuronium Injection Pain: A Double Blinded, Placebo Controlled Clinical Study.  West İndian J. DOI: 10.7727/wimj.2015.004
  • Zakir ARSLAN, .... Yüz iki yaşında bir hastada spinal anestezi uygulaması: Olgu Sunumu. Anestezi Dergisi (ARUD) 2015; 23 (4): 258 - 260
  • Arslan Z. Kara F. Sarıtemur M. A Rare Occurrence of Central Venous Catheter Misplacement: Case Report     IJBCS. 2014;3(1): 55-58                 
  • Arslan Z. Kara F. Hüseyinoğlu Ü. The Anestesia Managemant of a Case Plasenta Perkreata Diagnosed During Caesarean Operation IJBCS. 2013;2(2): 105-107
  • Yücel AF. pergel A.......Arslan Z. The Effect of Infliximab on Acute Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. Biomed Research İnternational. Int J Clin Exp Med 2015;8(11):21287-21294
  • Elçi Ü. Talay S. Arslan Z. Kapkın O. A Chronic Lymphocytic Leukaemia Case: Accepted and treated with a false Pre-diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever.  Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 30(3):163-168
  • Volkan Y. Talay S. Dalga S. Arslan Z. Ogilvie syndrome: A Rare but lethal intestinal complication of coronary revascularization. The Anatolian Journal of Cardiology 2012; 12:437-45 SCI-E

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  • Zakir ARSLAN, Özgür ÖZME. Beyin kanaması tanısı ile üçüncü seviye yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların genel bir analizi. Ajans 2016  
  • Murat KAYABEKİR, Özge TİMUR, Pınar TOSUN TAŞAR, Mehmet Ali KAYGIN, Zakir ARSLAN, Hakan GÖZCÜ, Faruk YILDIZ. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan HastalardaTip 2 Diabetes Mellitus Oranı. Türkiye Klinikleri. 2016
  • Zakir Arslan, Özgür Özmen, Mehmet Çömez. Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesindeki İskemik İnme Hastalarının Mortalitesini Etkileyen Faktörler. Mustafa Kemal Ü. Tıp Dergisi. Kabul T: 30.02016
  • Aktaş M, Arslan Z, Kütük M, Bastem Z. Spinal Anestezi Sonrası Tespit Edilen Akciğer Kanserinin Spinal Metastazı: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri. Kbul Tarihi:26.01.2016. Kayit No: 2015-48762
  • Zakir A, Lütfü Ö. .Review: Cerebral Venous Sinus Thrombosis due to Cesarean Section with Spinal Anesthesia. Ajans 2015; 3(1): 11-17
  • Zakir Arslan, ... Yoğun Bakım Ünitesinde İnfluenza A (H1N1-2015) Pnömoni Tedavisi Alan bir Hastada Gelişen Deliryum Tablosu: Olgu Sunumu. Yeni Tıp Dergisi. Kabul Tarihi: 15.10.2015
  • C. Soyalp, Z. Arslan. 38 Haftalık Gebede Suisid Amaçlı Demir Zehirlenmesi: Olgu. Mustafa Kemal Üniy Tıp Derg. 2015; 6(24):54-57
  • Zakir A, Volkan Y, Ülfettin H. Development of foot drop in a patient treated intrathecal morphine: a case report. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2015;13(2)
  • Arslan Z. Çığsar G. Aydın E.'Treatment of A Patient with NPPV who Developed ARDS Caused by Community Acquired Pneumonia: A Case Report. Case Report, DOI: 10.5152/jaemcr.2014.90912
  • Arslan Z. Özturan Y. Turan T. İdin K. Ceylan G. Comparison of Fentanyl and Remifentanyl During Intubation About Effects on Hemodynamics. Haseki Tıp Bülteni. 2001; 39/1
  • Özturan Y.  Arslan Z. Ömür N. Ceylan G. Sanisoğlu O. Comparison of Total Intravenous(TİVA) and Pentothal- Halothane Anesthesia in Pediatric Tonsillectomy Operations. Haseki Tıp Bülteni. 2000; 38/1
  • İdin K. Uzman S. Arslan Z. Ceylan G. The Intermittant Monitoring of Mixed Venous Oxygen Saturation During  General Anesthesia. Haseki Tıp Bülteni. 2001; 39/1
  • İdin K. Uzman S. Arslan Z. Özenç E.Sezeryan operasyonundan sonra ARDS (Acute Resriratory Syndrome) ve DİC (Dissemine İntravascüler Coagulopathy) gelişmesi: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni. 2001; 39/1

  Ulusal ve Uluslararası Sözlü Sunumlar

  • Ozgur OZMEN, Duygu Kara, Zakir ARSLAN, Ufuk KUYRUKLUYILDIZ, ilke KUPELi RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ANESTHESIA METHODS USED FOR HIPSURGERY. Mayıs 2016 Makedonya
  • Zak ir ARSLAN, Ozgur OZMENl, Fatma KARAKOÇ, Duygu Kara , Muhammet Emin NALDAN, Emine UZLAŞ KARAMAN, Elif ORAL AHISKALIOGLU, Pelin AYDIN. FACTORS EFFECTING MORTALITY RATES OF COPO PATIENTS IN ICU. Mayıs 2016 Makedonya
  • 3- Zakir Arslan, Özgür Özmen, Bekir Kaplan, Sinan Çelik. Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedic Surgery, Neurosurgery, Heart and Vascular Surgery, Anesthesia, Otorhinolaryngology, Obstetrics/Gynecology, Ophthalmology, etc.) Yüksek Kreatinin Seviyesi İle Yoğun Bakım’a Alınan Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 19-22 Mayıs Antalya

  Diğer:

  • Türkiyede Mekanik Ventilasyon Prevalans Çalışması. Türk Yoğun Bakım Derneği, 2013-2014
  • Sepsis Nokta Prevalans Çalışması. Türk Yoğun Bakım Derneği. Ocak-Şubat 2016

  Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

  • Şubat-Temmuz 2013: Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğrenci ve Asistan eğitimi
  • Kasım 2015: Cerrahi hemşire sertifikalandırma eğitimi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ağustos-Eylül 2015 ve Kasım-Aralık 2015: Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalandırma Programları. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 14 Eylül 2015; ''Dünya Sepsis Günü '' Seminer, Konuşmacı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

  • Elçi Ü. Talay S. Arslan Z. Kapkın O. A CASE REPORT: EMERGENT INTUBATION INDUCED IATROGENIC TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA. In the 18th International Intensive Care Symposium. 29 and 30 April 2011, in Istanbul, Turkey.
  • Elçi Ü. Talay S. Arslan Z. Kapkın O. A CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA CASE: ACCEPTED AND TREATED WITH A FALSE PRE-DIAGNOSIS OF CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER. . In the 18th International Intensive Care Symposium. 29 and 30 April 2011, in Istanbul, Turkey.

  Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

  • Zakir A, Eyup SÇ, Bekir K, Elif OA. Feniramin’nin fentanil’e bağlı gelişen öksürük üzerine etkisi. TARK-2014, 25-29 Ekim Ankara
  • Aktaş M, Arslan Z, Kütük M, Bastem Z. Spinal Anestezi Sonrası Tespit Edilen          Akciğer Kanserinin Spinal Metastazı: Olgu Sunumu. TARK-2015, 2-6 Aralık, Antalya
  • Özmen Ö, Karaman EU, Kara D, Karakaya MA, Arslan Z, Karakoç F, Mısırlıoğlu M. İleri yaşlı ve yüksek kardiak riskli hastalarda: Kalça cerrahisinde anestezi ve postoperative analjezi yönetimi.  TARK-2015, 2-6 Aralık, Antalya
  • Duygu Kara, Murat Aktaş,  Özgür Özmen,  Zakir Arslan. Tonsil kanseri olan yaşlı bir hastada genel anestezi yönetimi. TARK-2015, 2-6 Aralık, Antalya
  • Zakir Arslan, Ayetullah Temiz, Muhammet Ahmet Karakaya, Sadettin Er, Serdar Tanas. Morfinin Yan Etkileri Sigara İçen ve İçmeyen Hastalarda Farklı mı? TARK-2015, 2-6 Aralık, Antalya
  • Elif O.A, Ali A, Pelin A, Zakir A, Mehmet A, Ayetullah T. Mech ile inguinal fıtık tamirinde tek doz preemptif pregabalinin akut ve kronik ağrı üzerine olan etkisi. 14. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Antalya.
  • Z. Arslan, V. Yurtman, Ü. Hüseyinoğlu. İntratekal Morfin Kullanılan Hastada Düşük Ayak gelişmesi. TARK-2013, 20-24 Kasım, Antalya.
  • Arslan Z. Özturan Y. İdin K, Turan T,  Ceylan G. Fentanil ile remifentanilin entübasyonda hemodinamik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması.  TARK-       2000, Kuşadası.
  • Zakir A, Hasibe A, Cengiz B, Kadir İ, Ecder Ö. TUR-P  operasyonlarında prostat kryoablasyonundan sonra MI olmaksızın CK, CK-MB değerlerinin yükselmesi. TRK-2000
  • S. Uzman, S. Yıldız, K. İdin, Z. Arslan, C. Buğday, E. Özenç. Postoperatif  olarak nöromüsküler ileti ve kas gücünün değerlendirilmesi. TRK-2000, 25-29 EKİM, Kuşadası.
  • Z.Arslan, C.Buğday, S.Uzman, K.İdin, G.Ceylan. Kraniotomilerde Çivili Başlık Kullanırken Hemodinamik Parametrelere Fentanyl ve Remifentanil'in Etkilerinin Karşılaştırılması. TARK 2000, XXXIV. Kongresi, 25-29 EKİM, Kuşadası.
  • K.İdin, S.Uzman, Z.Arslan, E. Özenç. Amnion Sıvı Embolisi Sonrası DIC ve ARDS Gelişimi (Olgu Sunumu). TARK 2000, XXXIV. Kongresi, 25-29 EKİM, Kuşadası.
  • Doğan Nasır Binici, Murat Kayabekir, Ahmet Veli Şanibaş, Zakir Arslan.  Obstrüktif Uyku-apne Sendromu (OSAS) tanısı konulan hastalarda Hipertansiyon sıklığı. PS14, 52. Ulusal Diabet Kongresi, 20-24 Nisan2016, Antalya.
  • Doğan Nasır Binici, Murat Kayabekir, Ayşe Çarlıoğlu, Ahmet Veli Şanibaş, Zakir Arslan. OSAS tanısı konulan Tip II DM hastalarında OSAS’ın şiddeti ile HbA1c arasındaki korelasyon. 52. Ulusal Diabet Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
  • Özel L, Özdemir G, Demir R, Ulvi H, Arslan Z. Baziler Arter Trombozu: Müphem Başlangıç, Progressif Seyir ve Ağır Prognoz BP-28 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2014.  Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr