Uzm. Dr. Selin Göker Kamalı - Endodonti

 • Eğitimler
  • Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2009-2014
  • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, 2014-2018
    
 • Mesleki Deneyimler
  • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2014-2018
  • Özel Maltepe Ersoy Hastanesi, 2018-halen
 • Kurs ve Konferanslar
  • Diş Hekimliğinde Diyod Lazer Uygulamaları, Türk Endodonti Derneği, 2016.
  • Restoratif Diş Tedavisinde Lazer Uygulamaları, Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014.

  Konferanslar

  • Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 2018, Adana.
  • 18th Biennial European Society of Endodontology Congress, 2017,Brussels.
  • TürkEndodontiDerneği 7. UluslararasıBilimselSempozyumu, 2017, KKTC.
  • TürkEndodontiDerneği 13. UluslararasıBilimselKongresi, 2016, Kapadokya.
  • TürkEndodontiDerneği 6. UluslararasıBilimselSempozyumu, 2015, Erzurum.
 • Mesleki Üyelikler
  • TürkEndodontiDerneği (TED)
  • American Association of Endodontists (AAE)
  • European Society of Endodontology (ESE)
  • TürkDişhekimleriBirliği (TDB)
  • İstanbul DişhekimleriOdası (İDO)
    
 • Bilimler Yayınlar

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Selin Göker Kamalı, Şeyma Şentürk, Dilek Türkaydın, Yıldız Garip Berker. Use of cone-beam computed tomography during management of a double-rooted maxillary lateral incisor: a 6-month follow-up case report. Turk Endod J. 2017; 2(2): 47-49.

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Selin Göker Kamalı, Türkaydın Dilek, Sazak Ovecoğlu Hesna. Non-Surgical Endodontic Treatment ofExtraoral Sinus Tracts of Odontogenic Origin. 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 2019.
  • Karadayı Ayşe, Selin Göker Kamalı, Dilek Türkaydın, Baştürk Fatma Betül. The incidence of root canal treatment amongst elderly admissions.20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 2019.
  • Bakırçay Tülay, Selin Göker Kamalı, Agralı Ömer Bırkan, Dilek Türkaydın, Baştürk Fatma Betül. Management of perforating external cervical root resorption. 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 2019.
  • Selin Göker Kamalı, Dilek Türkaydın, Baştürk Fatma Betül, Sazak Ovecoğlu Hesna, Günay Mahir. The effect of sodium hypochlorite and EDTA on the push-out bond strength of Mineral Trioxide Aggregate. 18th Biennial European Society of Endodontology Congress, 2017. Brüksel/Belçika.
  • Dilek Türkaydın, Baştürk Fatıma Betül, Selin Göker Kamalı, Tarçın Bilge, Garip Berker Yıldız, Sazak Ovecoğlu Hesna. Comparison of different techniques for the removal of calcium hydroxide paste from the root canals. 17th Biennial European Society of Endodontology Congress, 2015. Barselona/İspanya.
  • Zincir Şenay Gül, Dilek Türkaydın, Selin Göker Kamalı, Sazak Ovecoğlu Hesna. Çekim endikasyonu konulmuş eksternal kök rezorpsiyonlu dişlerin endodontik tedavisi: 2 vaka raporu. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 2018.
  • Dilek Türkaydın, Özcan Uzman Serçin, Selin Göker Kamalı, Günday Mahir.Gemı̇nasyonvefüzyonauğramış dişlerintedavisi: ikiolgusunumu. TürkEndodontiDerneği 7. UluslararasıBilimselSempozyumu, 2017.
  • Selin Göker Kamalı, Şentürk Şeyma, Türkaydın Dilek, Garip Berker Yıldız. İkiköklümaksiller lateral kesicidişinendodontiktedavisi: vakaraporu. TürkEndodontiDerneği 13. UluslararasıBilimselKongresi, 2016. 
  • Selin Göker Kamalı, Can Görkem, Kaplan Tuna, Dilek Türkaydın. Farklıanatomikvaryasyonlarasahip mandibular premolar dişlerinendodontiktedavisi: ÜçVakaRaporu. TürkEndodontiDerneği 13. UluslararasıBilimselKongresi, 2016. 
  • Özcan Uzman Serçin, Selin Göker Kamalı, Korkut Bora, Uysal Okan, Günday Mahir. Travma sonucu komplike kron kırığı ve kök kırığı olan dişlerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile teşhisi ve tedavi yaklaşımı: olgu sunumu. TürkEndodontiDerneği 13. UluslararasıBilimselKongresi, 2016.
  • Özen Evren, Ağralı Ömer Bırkan, Kuru Leyla, Selin Göker Kamalı. Endodontik enfeksiyona bağlı kök kemik rezorpsiyonunda tedavi yaklaşımı: Birolgusunumu. TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2016.

  Endodonti Uzmanı

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr