Op. Dr. Teyfik Çelik

 • Eğitimler
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi Sertifikasyon Programı, 2014
  • GATA Ankara Mikro Cerrahi Sertifikasyon Programı, 2000
  • Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Laparoskopik Kolesistektomi Eğitimi, 1995
  • Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Temel Endoskopi Eğitimi, 1993
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Mesleki Deneyimler
  • Ersoy Sağlık Grubu 
  • İstanbul Park Hastanesi 
  • Çorum Özel Hastanesi 
  • Çorum Devlet Hastanesi 
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi (Uzmanlık Eğitimi) 
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 • Kurs ve Konferanslar
  • Çeşitli Kongreler ve Kurs Katılım Programları
 • Mesleki Üyelikler
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Cerrahi Derneği
  • Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Bilimler Yayınlar
  • Whipple Operasyon Teknik Özellikleri Numune Hastanesi Dergisi Cilt 21 Sayı 3 Sayfa 7.
  • Perianal ve Perirectal Fistüller Cerrahisi Araştırma Tezi
  • Case Report- Koledok İçi Ascaris Kitlesinin Görüntüleme ve Tedavisi 2.USG Kongresi Sayfa 81.
  • Primer Adrenal Schwannoma- Ameliyat Tekniği ve Patoloji Sunumu 16.Ulusal Patoloji Kongresi 2003.