Doç. Dr. Hakan Levent Gül

 • Eğitimler
  • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (İhtisas), 2002-2006
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991-1998
 • Mesleki Deneyimler
  • Maltepe Ersoy Hastanesi, Nisan 2016
  • Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji A.D.’nda Yardımcı Doçent ve A.D. Başkanlığı, Şubat 2014-Şubat 2016
  • Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji A.D. Nöroloji Uzmanı, Kasım 2013
  • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde Başasistanlık, Ağustos 2010-Ekim 2013
  • Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2009-2010
  • Karaman Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, Nisan-Ekim 2009
  • Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2008-2009
  • Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Kliniği (Askerlik Görevi), 2007-2008
  • Sahva Reşitpaşa Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimliği, Temsa Mitsubishi ve Komatsu İş Makinaları Birimlerinde İşyeri Hekimliği, 2000-2002
  • Çeşitli özel hastane ve kliniklerde nöbet ve poliklinik hizmetleri (Edirne, İstanbul), 1998-2000
 • Kurs ve Konferanslar
  • Trafik Kazalarında İlk ve Acil Yardım Sertifikası-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifikası-Edirne Tabipler Odası
  • İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifikası-İstanbul Tabipler Odası
  • Hemodiyaliz Sorumlu Hekimliği Sertifikası-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi (6 aylık eğitim)
  • EEG Eğitim Belgesi-Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
  • EMG Eğitim Belgesi- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
  • Transkranial Doppler USG Eğitimi-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Eskişehir
 • Mesleki Üyelikler
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türk Geriatri Derneği
  • Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Üyeliği
  • Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği
  • Nörosonoloji Çalışma Grubu Üyeliği
  • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
  • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabipler Odası
 • Bilimler Yayınlar
  • Hiperozmolar Non-ketotik Hiperglisemiye Bağlı Kore Ballismus. H.L.GÜL,A.KOÇER, H.SARGIN, Ü.T.BÖRÜ. Endokrinolojide Yönelişler 2005,cilt 14,sayı 1.
  • Prevelance of multiple sclerosis door to door survey in Maltepe,Istanbul,Turkey.Turk Boru U,Alp R,Sur H,Gul L.Neuroepidemiology 2006;27(1):17-21.
  • Patolojik İki Taraflı İntraserebral Kalsifikasyonlar: Nörolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme.H.L.GÜL,E.KOÇER,S.ÇAĞIRICI,H.TUTKAN,Ü.T.BÖRÜ.Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008;2:22-25.
  • P wave duration changes and dispersion. A risk factor or autonomic dysfunction in stroke? A.Koçer,I.Barutçu,S.Atakay, B.Özdemirli,L.Gül,O.Karakaya. The offical journal of Pan Arab Union of Neurological Sciences,2009 Jan;14(1):14-8.
  • A hospital-based study on long-term mortality and predictive factors after spontaneous intracerebral hemorrhage from Turkey, Ülkü Türk Börü,,Levent Gül, Mustafa TaşdemirNeurology Asia 2009;14:11–14
  • Paradoksik embolinin transkranial doppler ile tesbit edildiği inme olgusu.Hakan Levent Gül, Leyla Ak, Ömer Karadaş, Ülkü Türk Börü.J KARTAL TR. Yıl: 2010 Cilt: 21 Sayı: 2,107-110.
  • İskemik serebrovasküler hastalıkta düzenli antihipertansif ilaç kullanımı ile hastaların eğitim düzeyleri arasındaki ilişki.Ömer Karadaş, Hakan Levent Gül.J KARTAL TR. Yıl: 2010 Cilt: 21 Sayı: 3,113-116.
  • Acute Bilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction:Case Report.Hakan Levent Gül,Hava Tutkan,Sultan Çağırıcı,Abdulkadir Koçer.Turkiye Klinikleri J Neur 2011;6(1):28-31
  • Tinnitus ve tek taraflı baş ve boyun ağrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu.Ömer Karadaş,İlker Hüseyin İpekdal,Ali Meteoğlu,Levent Hakan Gül. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21(4):237-240
  • Geriatrik Depresyon ve İlişkili Risk Etkenleri: Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresif Belirti Düzeyi.Hakan Levent Gül,Gökhan Evcili,Ömer Karadaş,Elif Sultan Gül.Journal of Clinical and Analytical Medicine .J Clin Anal Med 2012;3(3): 302-4
  • Karpal Tünel Sendromu: Ön Tanılar Elektronöromiyografi ile Ne Oranda Doğrulanmakta?Gökhan Evcili,Hakan Levent Gül,Ömer Karadaş,Ülkü Türk Börü. Journal of Clinical and Analytical Medicine.J Clin Anal Med 2012;3(4): 412-4 
  • Spinal Metastazlı Olgularda CyberKnife ile İkinci Seri Işınlama. Mihriban KOÇAK,1 Naciye ÖZŞEKER,1 Alpaslan MAYADAĞLI,1Kemal EKİCİ,1 Atınç AKSU,1 Hakan Levent GÜL2. J Kartal TR 2011;22(3):145-150
  • Carotid Artery Dissection Caused By An Amusement Activity Called Typhoon. Hakan Levent GÜL1, Ömer KARADAŞ2, Alper ARSLAN1, Ülkü TÜRK BÖRÜ1. J.Neurol.Sci.[Turk] 2012;29:(2) 31; 439-441.
  • Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Şule KARABULUT GÜL,1 Hakan Levent GÜL,2 Ahmet Fatih ORUÇ,1 Duygu GEDİK,1Alpaslan MAYADAĞLI,1 Atınç AKSU,1 Beyhan CEYLANER BIÇAKÇI1.J Kartal TR 2012;23(1):11-17.
  • Semptomatik Vertebral Hemanjiyomlarda Radyoterapinin Yeri. Şule KARABULUT GÜL,1 Ahmet Fatih ORUÇ,1 Duygu GEDİK,1Hakan Levent GÜL,2 Alpaslan MAYADAĞLI,1 Beyhan CEYLANER BIÇAKCI,1Atınç AKSU,1 Kemal EKİCİ,1 Ömer KARADAŞ3.J Kartal TR 2012;23(2):57-60.
  • Epizodik gerilim tipi başağrısının başarılı tedavisinde perikraniyal kasların rolü.Ömer Karadaş1, Avni Babacan2, Levent Hakan Gül3, İlker Hüseyin İpekdal4, Ülkü Türk Börü3.Ağrı Dergisi 2012;24(4):153-158
  • İzotretionin tedavisine bağlı gelişen ensefalopati.Hakan Levent Gül, Ömer Karadaş, Leyla Ak, Ülkü Türk Börü.Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;22(2):137-8
  • Intracerebral hemorrhage in a case of antiphospholipid antibody syndrome.Sultan ÇAĞIRICI, Abdulkadir KOÇER, Levent GÜL, Ülkü TÜRK BÖRÜ, Talip ASİL.Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2012 18:2; 42-44
  • Lidocaine injection of pericranial myofascial trigger points in the treatment of frequent episodic tension-type headache. Ömer Karadaş1*, Hakan L Gül2 and Levent E İnan3. The Journal of Headache and Pain 2013, 14:44
  • İskemik inmede metabolik sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi.Zeynep YILDIZ, Hakan Levent GÜL, Ülkü TÜRK BÖRÜ.Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2013; 19 (3),88-94
  • Dekompresyon Hastalığına Bağlı Gelişen Beyin Sapı İnfarktı. Serhan YILDIRIMa, Ömer Faruk TARHANa, Ahmet Şükrü KULUALPa, Hakan Levent GÜLa, Ülkü TÜRK BÖRÜa Turkiye Klinikleri J Neur 2013;8(3):93-6
  • Non-Ketotik Hiperglisemiye Bağlı Gelişen Hemikore-Hemiballizm.Serhan Yıldırım, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü.Türk Nöroloji Dergisi.2013;19(4),153-4
  • The Effects of Topiramate Therapy on Cerebral Metabolism in Migraine with Aura Patients. Ömer Karadaş1, Hakan Levent Gül2, Bilgin Öztürk3, Erdal Eroğlu3, Şeref Demirkaya3 Turkish Neurosurgery. 2014;24(5):704-9
  • Gorham’s disease that gave response to radiotherapy. Sule Karabulut Gul, Ahmet Fatih Oruc, Duygu Gedik, Hakan Levent Gul, Atınc Aksu,Alpaslan Mayadagli.Journal of Cancer Treatment and Research. 2014; 2(5): 45-47
  • Single versus repetitive injection of lignocaine in the management of carpal tunnel syndrome - a randomized controlled trial. Akarsu S1, Karadaş O2, Tok F3, Gül HL4, Eroğlu E5. J Hand Surg Eur Vol. 2014 Jul 24. pii: 1753193413517326
  • Kavernom Tedavisinde Stereotaktik Radyoterapi. Şule KARABULUT GÜL, Alpaslan MAYADAĞLI, Naciye ÖZŞEKER, Mihriban KOÇAK, Ahmet Fatih ORUÇ, Duygu GEDİK, Hakan Levent GÜL, AKSU Atınç, Kemal EKİCİ. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2014:34 (1), 29-32 
  • Greater occipital nerve blockade for the treatment of chronic migraine: a randomized, multicenter, double-blind, and placebo-controlled study. LE Inan, N Inan, Ö Karadaş, HL Gül, AK Erdemoğlu, Y Türkel, A Akyol. Acta Neurologica Scandinavica Accepted for publication February 23, 2015 DOI: 10.1111/ane.12393. 
  • Evaluation of the efficacy of Pregabalin in oncology patients with neuropathic pain. Hakan Levent Gül1, Sebahattin Erten2, Şule Karabulut Gül3, Davut Dama1, Nurten İnan Aksoy4.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, DOI:10.5152/tftrd.2015.78889 
  • Yıldırım S. Inan AR, Gül LH, Türk Börü Ü. An Acute Motor Axonal Neuropathy (AMAN) Case With Motor Conductıon Blocks In Childhood. Iran J Child Neurol. Winter 2016; 10(1):65-69.
  • ÖDÜLLER: 50.Ulusal Nöroloji Kongresi 2014- Sözel Bildiri 2.lik ödülü (Migrende GON Blokajının Etkinliği: Plasebo Kontrollü. H.Levent Gül, Ö. Karadaş, Levent Ertuğrul İnan. 50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 2014)  Nöroloji, Baş Ağrısı, Beyin Damar Hastalıkları, Epilepsi, Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı, Elektrofizyoloji

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr