Uzm. Dr. Aslı Mutlu

 • Eğitimler
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2000 
  • Doktora: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik ABD, 2006
    
 • Mesleki Deneyimler
  • 2001-2002: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi.
  • 2002-2006: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik ABD, Tıpta Uzmanlık Eğitimi.
  • 2007-2019: Üsküdar Devlet Hastanesi.
  • 2007-2008: (Part-time): Vizyon İleri Görüntüleme Merkezi, Nişantaşı.
  • 2008-2009: (Part-time): Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hizmet Alımı MR –BT departmanı.
    
 • Mesleki Üyelikler
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Radyoloji Derneği
  • The European Society of Radiology
    
 • Bilimler Yayınlar

  Doktora Tezi:  Fırsatçı Enfeksiyonların Tanı ve Takibinde Düşük Doz Toraks BT’nin Kullanılabilirliğinin ve Tanısal Açıdan Etkinliğinin Araştırılması, 2006.

   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  •  British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Altan Varol, Selçuk Basa, Asli Mutlu, İhsan Akpinar Jul 2008
  •  J Clin Anal Med, Engin Eren Desteli, Yunus İmren, Asli Mutlu, Ozlem Aydagun, Murat Erdogan, Mesut Kilic  2016;7(2):201-204 doi:10.4328/JCAM.4093

   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

  •  Haydarpaşa Numune eğitim ve araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, The Comparison Of Fine Needle Aspiration Biopsy And Histopathologş Results In Thyroid Lesions ,Ayşe Nur İhvan, Aslı Mutlu.
  •  Association between Simple Renal Cysts and Frequency of Hypertension in Patients with Microscopic Hematuria, Alpaslan YÜKSEL1*, Aslı MUTLU2, 1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Düzce,  2Üsküdar Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul .

   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • 2002, 2003, 2004, 2005 Türk Radyoloji Kongre’lerinde çok sayıda poster ve sözlü bildiri.  Radiodiagnostik Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr