Op. Dr. Harun Karaca

 • Kısa Özgeçmiş
  • Rinoplasti

  • Otoplasti(kepçe kulak ameliyatı)

  • Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi(sinüzit ve nazal polip ameliyatı)

  • Pediatrik ve erişkin adenoid ve tonsil cerrahisi

  • Osas cerrahisi (uyku apnesi ve horlama ameliyatları)

  • Timpanoplasti ve timpanomastoidektomi

  • Vokal kord cerrahisi(ses teli ameliyatları)

  • Tükrük bezi hastalıkları cerrahisi

  • Endoskopik dakriyosistorinostomi(göz yaşı kanalı tıkanıklığı ameliyatı)

  • Malignite cerrahisi

 • Eğitimler
  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006- 2013)

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune E.A Hastanesi KBB Kliniği (2013-2018)

 • Mesleki Deneyimler
  • Ardanuç Devlet Hastanesi - Artvin (2013-2013)

  • Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi - İstanbul (2013-2018)

  • Karakoçan Devlet Hastanesi - Elazığ (2018-2020)

  • Sultanbeyli Ersoy Hastanesi - İstanbul (2020)

 • Kurs ve Konferanslar
  • 37.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015

  • 39.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2017

  • 40.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2018

  • 41.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2019

  • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temporal Diseksiyon Kurs Programı, İstanbul, 2016

  • 4. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kurs Programı, İstanbul, 2016

  • Burun Okulu Toplantısı, İstanbul, 15.03.2014

  • Burun Okulu Toplantısı, İstanbul, 06.09.2014

  • Rhinoplasty School, İstanbul, 05-06.03.2016

  • 2. İlkbahar Toplantısı, Antalya, 2017

  • 13.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2017

  • Burnun Cilt İle Estetik Buluması, Kartepe, 2016

  • TKBBBCD Yöresel Dernekler Toplantısı, Elazığ, 2018

  • Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu, İstanbul, 2018

  • İnternational Rhinodays Courses, Ankara, 2019

 • Bilimler Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

  1. Karaca H, Soydan L, Yildiz S, Toros SZ. Measurement Of The Depth Of Facial Nerve At The Level Of Stylomastoid Foramen Using MR İmaging İn Bell's Palsy. Clin Imaging 2019;58:34-38.

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

  1. H. Karaca, L. Soydan, F. Baskak, A. Sever. Measurement Of The Depth Of Facial Nerve At The Level Of Stylomastoid Foramen Using Mr İmaging İn Bell's Palsy. European Congress Of Radiology, 2019, Vienna, Austria.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

  1. Yildiz S, Toros SZ, Seneldir L, Karaca H. The Role of Increase of Total IgE and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences. Haydarpaşa Numune Medical Journal 2019;59(3): 224-228

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

  1. Toros SZ, Karaca H, Şeneldir L, Karca ÇT, Naiboğlu B. Dev mastoid emisser ven: Nadir bir olgu sunumu. 36. Ulusal KBB Kongresi, PS 211, Antalya 2014
  2. Toros SZ, Karaca H, Çetiner S. Iatrojenik burun tıkanıklığına yol açan nadir bir ameliyat komplikasyonu.37. Ulusal KBB Kongresi, EP-101, Antalya 2015
  3. Toros SZ, Karaca H, Karaca CT. Nazal kemikte fibröz displazi: Nadir bir olgu sunumu.37. Ulusal KBB Kongresi, EP-123, Antalya 2015.
  4. Karaca CT, Bayraktar FGI, Toros SZ, Yıldıs S, Karaca H. Bukkal pleomorfik adenom: atipik yerleşimli 2 olgu sunumu.37. Ulusal KBB Kongresi, EP-032, Antalya 2015
  5. Seneldir L,Toros SZ,Ertugay ÇK, Karaca H, Ihvan Ö, Naiboğlu B, Erkan M. Erişkin hastada paranazal sinüs yerleşimli alveolar rabdomyosarkom.37. Ulusal KBB Kongresi, EP-150, Antalya 2015
  6. Yıldız S,Toros SZ, Seneldir L, Karaca H. Adenoid Vejetasyon Rekürrensinde Allerji ve Ailede sigara içiminin rolü. 37. Ulusal KBB Kongresi, SS-1062, Antalya 2015. (Sözlü Sunum)
  7. Naiboğlu B, Tanyeri Toker G, Karameşe Ö, Karaca H, Aker F, Toros SZ. Papiller Tiroid Karsinomunun Boyun Metastazında Anaplastik Transformasyon: Nadir bir olgu. 38. Ulusal KBB Kongresi, EP-023, Antalya 2016


   
  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Rinoplasti, Burun Estetiği, Yüz Güzelliği

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  http://www.ersoyhastanesi.com.tr/tr-TR/anasayfa