Uzm. Dr. Güzide Özdil

 • Eğitimler
  • Trakya Üniversitesi - 2003  
  • Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi - Uzmanlık Eğitimini
  • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesi Uzmanlık Eğitimini - 2012
    
 • Mesleki Deneyimler
  • İstanbul Bilim Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda ve Grup Florence Nightingale Hastaneleri - 2015
  • Florence Nightingale Endokrin Konseyi 
  •  
 • Mesleki Üyelikler
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Radyoloji Derneği
  • Tıbbi Ultrasonografi Derneği
  • ESR
 • Bilimler Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1. 1. Ozkurt H, Toksoy G, Basak M. "Radiologic findings of pulmonary involvement of type B Niemann-Pick disease" Arch Bronconeumol. 2010 Apr;46(4):208-9. doi: 10.1 016/j.arbres.2009.1 0.015. Epub 2009 Dec 16. Spanish. (case report)
  2. Ozel A, Toksoy G, Ozdogan O, Mahmutoglu AS, Karpat Z. "Ultrasonographic diagnosis of median arcuate ligament syndrome: a report of two cases" Med Ultrason. 2012 Jun;14(2):154-7. Review. (case report)
  3. Celebi AS. Toksoy G, Ozel A, Calışkan KC, Kabukcuoglu F. "Granular cell tumor of the breast" Jbrbtr. 2012 jul-aug. (Case Report) 
  4. F. Çelebi , Ü. Köksal , K. Pilancı , Ç. Ordu , D. Sarsenov , S. İlgün , F. Çabuk , G. Alço , G. Özdil , Z. Erdoğan , V. Özmen “ PET-MRI Findings of Two Patients with Breast Carcinoma before Treatment”  J Breast Health 2016; 12: 88-90 DOI: 10.5152/tjbh.2016.2867 (case report) 

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  1. G. Toksoy, M. Bankaoğlu, M.Aydın, M. Başak, A. Üçgül, H. Özkurt. "Correlation between lumbar disc degeneration and body mass index for non-complicated patients" ECR 2012, Viyana (Poster Sunum) 
  2. S. Boysan, G. Ozdil, E. Gunay, O. Peker, M. Duren, M. S. Gonen  “Biochemically and clinically persistent medullary thyroid carcinoma for eight years” endo-bridge 2016, Antalya , Türkiye,  Ekim 2016 (case report)

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  1. 1. G. Toksoy, M. Aydın, M. Bankaoğlu, M. Başak. "Lomber dejeneratif disk hastalığı, vücut kitle indeksi ilişkisinin MRG ile gösterilmesi" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (Serbest Bildiri)
  2. E. Karabay, M. Aydın, M. Bankaoğlu, G. Toksoy, M. Başak. "Lomber vertebra korpus dejenerasyonu komşu intervertebral disk patolojisi ile birlikte midir? MRG Değerlendirme" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (Serbest Bildiri)
  3. H. Özkurt, G. Toksoy, A. Üçgül, Ş. Oğuz, M. Başak. "Tip B Niemann Pick hastalığının yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografi tetkikinde pulmoner tutulum bulguları" 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009 (poster Sunum)
  4. E. Çakmakçı, G. Toksoy, M. Bankaoğlu, M. Başak. "Patellar tendon rüptüründe MRG bulguları" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (poster Sunum)
  5. G. Toksoy, H.Özkurt, Ö. Tufaner, M. Başak. "Van der Knaap Hastalığı" 32. Ulusal Radyoloji KongresiAntalya, 2011 (poster Sunum)
  6. Ö. Tufaner, H.Özkurt, G. Toksoy, M. Başak. "Kemoterapiye bağlı gelişen posterior reversibi ensefalopati sendromu" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (poster Sunum)
  7. S. Özal, E. Uysal, G. Özdil Toksoy, H. Özkurt, M.Başak. "Üremide bilateral bazal ganglion ve kortikallezyonlar: Difuzyon MRG Ve Konvansiyonel MRG Bulguları" 33. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2012 (poster Sunum)
  8. P. Atak, N. Kandıralıoğlu Kara, H. Canaz, G. Özdil, I. Karalök, K. Özel, İ. Alataş. 'Yenidoğan Dönemi Kreatinin Yüksekliği Nörojenik Mesane için Bir Belirteç Olabilir mi?'  Türk Neonatoloji Derneği, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2016 (elektronik poster sunumu PS-421.) 

  Diğer Yayınlar

  1. Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:
  2. inferior Tiroidal Arter Akım Hızlarının Graves Hastalığının Tanısındaki Yeri, 2012
  3. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul
  4. Doç. Dr. Alper Özel, Uzm. Dr. Zeki Karpat

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  G. Özdil  “Böbrek Transplantasyonunda Nakil Öncesi Değerlendirme : Ultrason Ve Renkli Doppler Ultrason “ Turkiye Klinikleri, J Radiol-Special Topics. 2016, 913): 83-6
  Radyoloji Uzmanı, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Meme Radyolojisi, Doppler, Ultrasonografi, Tiroid Biyopsi, Biyopsi

  info@ersoyhastanesi.com.tr
  0 850 811 8600

  https://www.ersoyhastanesi.com.tr