Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


 

Enfeksiyon, bakteri, virüs, parazit, mantar gibi başka bir canlı tarafından vücudumuzda meydana getirilen hastalıklara denilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ise, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde ya da bir organımızda bakteri ve virüslerin yol açtığı rahatsızlıklar ile ilgilenmektedir.  Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ayaktan veya yatarak hasta takibi, hastane enfeksiyonları kontrolü, yetişkin kişilerin aşılaması ve seyahat hastalıkları gibi alanlarda da çalışmaktadırlar. 

Grip, idrar yolu enfeksiyonu, hepatitler, besin zehirlenmeleri, parazit hastalıkları gibi bir çok rahatsızlık da Enfeksiyon Hastalıkları bölümü tarafından incelenmektedir.

 



  • Hekimlerimiz


    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji



    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji