Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı :  Doç. Dr. Emrullah Solmazgül

 

-
Doğum Yeri - Yılı : -
Akademik Ünvan : -
Yabancı Dil : -

Eğitim

 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Uzmanlık), 1995-1999

 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1986-1992

İş Deneyimi

 • Kurtköy Ersoy Hastanesi, 2017

 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi (Doçent), 2007

 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları öğretim üyesi (Yardımcı Doçent), 2004

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 • Türk Tabipler Birliği

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Pek çok ulusal ve uluslararası kurs, konferans ve kongreye katılmıştır.

Bilimsel Yayınlar

 

Yurtdışı Yayınlar

 • Salmanoglu M., Kucukardali Y., Kucukodaci Z., Fenercioglu A., Solmazgul E., Onem Y., Baloglu H., Ozata M. Prevalence of the DNA repair enzyme-NEIL1 gene mutation in patients with type 2 diabetes in the Turkish population. J Endocrinol Invest. 2012; 35(4): 401-6.

 • Onem Y., Terekeci H., Kucukardali Y., Sahan B., Solmazgul E., Senol MG., Nalbant S., Sayan O., Top C., Oktenli C. Albumin, hemoglobin, body mass index, cognitive and functional performance in elderly persons living in nursing homes. Arch Gerontol Geriatr. 2010; 50: 56-9.
 • Togrol RE., Nalbant S., Solmazgul E., Ozyurt M., Kaplan M., Kıralp MZ., Dincer U., Sahan B. The significance of coeliac disease antibodies in patients with ankylosing spondylitis: a case-controlled study. J Int Med Res. 2009; 37: 220-6.
 • Kucukardali Y., Oncul O., Kunter E., Turhan V., Solmazgul E., Terekeci HM., Sayan O., Oktenli C. Community acquired infections in elderly population. Central European Journal of Medicine. 2009; 2: 171-8.
 • Kucukardali Y., Aydogdu S., Nalbant S., Solmazgul E., Ozmen N., Urhan M., Ozyurt M., Aydogdu A. Does helicobacter pylori eradication improve inflammation and lipid profile in patients with coronary artery disease?. Nobel Med. 2009; 5(3): 65-9.
 • Kucukardali Y., Solmazgul E. Astım ve eşlik eden kronik hastalıklar. Nobel Med. 2008; 4(1): 11-6.
 • Terekeci HM., Oktenli C., Ozgurtas T., Nalbant S., Top C., Celik S., Tapan S., Kucukardali Y., Sanisoglu YS., Solmazgul E., Sahan B., Sayan O. Increased asymmetric dimethylarginine levels in young men with familial Mediterranean fever (FMF): Is it early evidence of interaction between inflammation and endothelial dysfunction in FMF?. J Rheumatol. 2008; 35: 2024-9.
 • Karabudak O., Ulusoy RE., Erikci AA., Solmazgul E., Dogan B., Harmanyeri Y. Inflammation and hypercoagulable state in adult psoriatic men. Acta Derm Venereol. 2008; 88: 337-40.
 • Uzun G., Solmazgul E., Curuksulu H., Turhan V., Ardic N., Top C., Yildiz S., Cimsit M. Procalcitonin as a diagnostic aid in diabetic foot infections. Tohoku J Exp Med. 2007; 213: 305-12.
 • Kucukardali Y., Oncul O., Cavuslu S., Danaci M., Calangu S., Erdem H., Topcu AW., Adibelli Z., Akova M., Karaali EA., Ozel AM., Bolaman Z., Caka B., Cetin B., Coban E., Karabay O., Karakoc C., Karan MA., Korkmaz S., Sahin GO., Pahsa A., Sirmatel F., Solmazgul E., Ozmen N., Tokatli I., Uzun C., Yakupoglu G., Besirbellioglu BA., Gul HC; Fever of Unknown Origin Study Group. The spectrum of diseases causing fever of unknown origin in Turkey: a multicenter study. Int J Infect Dis. 2008; 12: 71-9.
 • Solmazgul E., Uzun G., Cermik H., Atasoyu EM., Aydinoz S., Yildiz S. Hyperbaric oxygen therapy attenuates renal ischemia/reperfusion injury in rats. Urol Int. 2007; 78: 82-5.
 • Nalbant S., Akmaz I., Kaplan M., Avşar K., Solmazgul E., Sahan B. Does rofecoxib increase TNF-alfa levels? Clin Exp Rheumatol. 2006; 24: 361-5.
 • Kucukardalı Y., Solmazgul E., Kunter E., Oncul O., Yildirim S., Kaplan M. Kikuchi-Fujimoto Disease: analysis of 244 cases. Clin Rheumatol. 2007; 26: 50-4.
 • Turken O., Kunter E., Sezer M., Solmazgul E., Cerrahoglu K., Bozkanat E., Ozturk A., Ilvan A. Hemostatic changes in active pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2002; 6: 927-32.
 • Demirturk L., Ozel M., Yazgan Y., Solmazgul E., Yildirim S., Gultepe M., Gurbuz K. Cag A status in dyspeptic patient with and without peptic ulcer diseaese in Turkey: assosiation with histopathologic findings. Helicobacter. 2001; 6: 163-8.
 • Demirci H., Kucukardali Y., Terekeci H., Solmazgul E. Yüksek doz trimetazidin ile intihar girişimi: Olgu sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg. 2008; 25(3): 249-51.
 • Solmazgul E., Uzun G., Yildiz S., Sen A., Akin A., Cekmen S., Kara E. Stevens-Johnson sendromu ve hiperbarik oksijen tedavisi: Bir olgu sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg. 2008; 25(2): 164-8.
 • Onem Y., Kucukardali Y., Sahan B., Atasoyu EM., Ipcioglu O., Terekeci H., Solmazgul E., Top C., Oktenli C. Analysis of subjects with hypokalemic metabolic alkolosis, Gitelman’s and Bartter’s syndrome. Ren Fail. 2008; 30: 691-4.
 • Kucukardali Y., Solmazgul E., Terekeci H., Oncul O., Turhan V. Herpes zoster ophthalmicus and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Intern Med. 2008; 47: 463-5.
 • Solmazgul E., Turhan V., Unver S., Demirci M., Nalbant S., Danacı M. A case of Weil’s Syndrome developing steroid resistant immun haemolytic anaemia. Scand J Infect Dis. 2005; 37: 700-2.
 • Turhan V., Atasoyu M., Solmazgul E., Evrenkaya R., Cavuslu S. Anicteric leptospirosis and renal involment. Ren Fail. 2005; 27: 491-2.
 • Atasoyu M., Evrenkaya R., Solmazgul E. Possible colchicine rhabdomyolysis in a fluvastatin treated patient. Ann Pharmacother. 2005; 39: 1368-9.
 • Turken O., Solmazgul E., Sıpahi S., Ozturk A., Ozturkeri H. The seroprevalance of viral infections and their effects on immune system in Turkish haemophiliac patients. Haemophilia 2003; 9: 655-6.
 • Kucukardali Y., Aydogdu S., Ozmen N., Yonem A., Solmazgul E., Ozyurt M., Cingozbay Y., Aydogdu A. The relationship between severity of coronary artery disease and plasma level of vascular endothelial growth factor. Cardiovascular Revascularization Medicine. 2008; 9: 66-70.
 • Nalbant S., Ilhan A., Solmazgul E., Ozyurt M., Sahan B., Kaplan M., Dincer U. Serum mannose-binding lectin (MBL) levels are decreased in gout patients. APLAR Journal of Rheumatology. 2007; 10: 49-53. 
 • Solmazgul E., Kurt Y., Kaplan M., Onem Y., Sarikaya F. Mild factor VII and platelet storage pool deficiency diagnosed after excision of a pilonidal sinus: report of a rare case. Balkan Military Medical Review. 2006; 9: 158-60.
 • Sen A., Solmazgul E., Onem Y., Akin A., Dulkadiroglu Z. Can someone with beta thalassemia minor be a jet pilot?. Balkan Military Medical Review. 2006; 9: 164-6.
 • Solmazgul E., Kurt Y., Emeksiz S., Kaplan M., Sarisoy HT., Sen A. Right hepatic necrosis: A rare complication of open cholecystectomy: Report of a case. Balkan Military Medical Review. 2006; 9: 42-3.
 • Ay H., Yildiz S., Uzun G., Solmazgul E., Dundar K., Yildirim I. The treatment of deep frostbite with hyperbaric oxygen. Injury Extra. 2005; 36(11): 499-502. 
 • Kaplan M., Sahan B., Ozmen N., Solmazgul E., Sungun M., Nalbant S. Successful treatment of two cases of resistant acquired angioedema. APLAR Journal of Rheumatology. 2005; 8: 63-5.
 • Ozturk C., Solmazgul E., Sen A., Emeksiz S. Asymptomatic paracardiac giant mass in a young adult. Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Dec; 5(4): 324-5.

 

Yurtiçi Yayınlar

 • Kucukardali Y., Solmazgul E., Kaplan M., Sahan B., Salmanoglu M. Huzurevinde yaşayan yaşlı popülasyonda osteoporoz taraması. Türk Geriatri Dergisi. 2006; 9(1) :25-9 
 • Demirci M., Solmazgul E., Sahan B., Kaplan M., Nalbant S. Erişkin Still hastalığı olgularımız. Nobel Medicus. 2006; 2(2): 22-5.
 • Ozmen N., Aparci M., Ozcan O., Solmazgul E., Cingozbay Y., Cebeci B., Dincturk M. Kontrast maddelerin karaciğere etkileri. Medical Network Kardiyoloji. 2006; 13(3): 186-9.
 • Ozmen N., Semiz UB., Mercimek H., Kardesoglu E., Solmazgul E., Akgul A., Cebeci BS., Dincturk M. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda psikiyatrik değerlendirme. Medical Network Kardiyoloji. 2006; 13(3): 190-4.
 • Solmazgul E., Tunca Y., Sahan B., Kaplan M., Demirci M., Nalbant S. Çorum ili ve çevresinde ailesel akdeniz ateşi artriti olarak farklı bir fenotip mi var?. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 26: 20-3.
 • Solmazgul E., Ardic N., Sayan O., Erikci A., Cermik H., Uluutku H., Nalbant S., Kucukardali Y. Hemofagositik sendrom ve fulminan hepatit ile seyreden nedeni bilinmeyen ateş olgusu: Erişkin Still hastalığı. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14(2): 156-9.
 • Sen A., Uzun G., Akin A., Yildiz S., Solmazgul E., Cekmen S., Kara E. Henoch-Schönlein purpurası ve hiperbarik oksijen tedavisi: Bir olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi. 2008; 13(4): 280-2. 
 • Ceri IO., Urhan M., Solmazgul E., Narin Y. Bone scan findings in a patient with polymyositis: a case report. Turk J Nucl Med. 2007; 16: 37-9.
 • Kaplan M., Solmazgul E., Nalbant S. Kronik hastalık anemisi ve hepsidin. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 26: 538-44.
 • Kaplan M., Sahan B., Solmazgul E., Nalbant S. 2004 Amerikan ulusal romatoloji kongresinde romatoid artrit tedavisinden alıntılar. Nobel Medicus. 2005; 1(2): 8-11.
 • Solmazgul E., Onem Y., Emeksiz S., Pirselimoglu L., Das T. İdiyopatik trombositopenik purpura ile uyumlu olduğu düşünülen bir olgu: tanıda yanılgı mı? tedaviye direnç mi?. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2005; 15(1): 40-4.
 • Atasoyu EM.,Unver S., Evrenkaya TR., Basekim C., Solmazgul E., Tulbek MY. ANCA(+) retroperitoneal fibrozis olgusu: ender bir böbrek yetmezliği nedeni. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2004; 13 (4): 232-5.
 • Kucukardali Y., Solmazgul E., Kaplan M., Sahan B., Salmanoglu M. Huzurevinde yaşayan yaşlı popülasyonda osteoporoz taraması. Türk Geriatri Dergisi. 2006; 9(1) :25-9.
 • Demirci M., Solmazgul E., Sahan B., Kaplan M., Nalbant S. Erişkin Still hastalığı olgularımız. Nobel Medicus. 2006; 2(2): 22-5.
 • Ozmen N., Aparci M., Ozcan O., Solmazgul E., Cingozbay Y., Cebeci B., Dincturk M. Kontrast maddelerin karaciğere etkileri. Medical Network Kardiyoloji. 2006; 13(3): 186-9.
 • Ozmen N., Semiz UB., Mercimek H., Kardesoglu E., Solmazgul E., Akgul A., Cebeci BS., Dincturk M. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda psikiyatrik değerlendirme. Medical Network Kardiyoloji. 2006; 13(3): 190-4.
 • Solmazgul E., Tunca Y., Sahan B., Kaplan M., Demirci M., Nalbant S. Çorum ili ve çevresinde ailesel akdeniz ateşi artriti olarak farklı bir fenotip mi var?. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 26: 20-3.
 • Kucukardali Y., Karagoz B., Solmazgul E., Bilgi O., Terekeci H, Oncul O., Oktenli C. Secondary pulmonary arterial hypertension in a patient with common variable immunodeficiency: Treatment with low dose sildenafil. Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2009; 3(1): 97-9.
 • Kaplan M., Solmazgul E., Nalbant S. Tiazid tipi diüretiklerin etki mekanizmasının gözden geçirilmesi. Sendrom. 2007; 19(3): 57-60.
 • Nalbant S., İlhan A., Solmazgul E., Sahan B. Lektin yolu ve mannoz bağlayan lektin. Sendrom. 2006; 18(10): 38-45.
 • Solmazgul E., Kucukardali Y. Tiroid acilleri. Progres. 2004; 5(6): 258-63.