Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

 • Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliğini ve memnuniyetini sağlamaya odaklı hizmet anlayışını oluşturmaktır.
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
 • Hizmetlerimizi kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla sunarak Anadolu yakasında en çok tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yer almaktır.
 • Kendimizi eğitimler ile destekleyerek personel kalitemizi ve hizmet kalitemizi arttırmaktır.
 • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve eğitim vermektir.
 • Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmaktır.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)

Hastanemizde sunulan hizmetler, yönetimsel faaliyetler ve hizmet sürecinde yer alan kişiler baz alınarak hastanenin tamamını kapsayıcı bir perspektifle tüm hizmet sunum alanlarıyla ilişkili olarak hazırlanmıştır.

Temel amacımız, güvenli hastane inşa etmektir.

Sağlıkta Kalite Standartları, sağlık kurum ve kuruluşlarında kalitenin güvence altına alınması amacıyla aşağıdaki kalite hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak oluşturulmuştur.

 • Hasta Güvenliği
 • Hasta Odaklılık
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 • Süreklilik
 • Etkililik
 • Etkinlik
 • Verimlilik
 • Uygunluk
 • Zamanlılık
 • Hakkaniyet

• Hasta Güvenliği: Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleridir. 

• Hasta Odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlanmasıdır. 

• Sağlıklı Çalışma Yaşamı: Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasıdır. 

• Süreklilik: Tıbbi hizmetlerin kronolojik, disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlanmasıdır.

• Etkililik: Planlanan hedeflere ulaşmanın ölçüsüdür.

• Etkinlik: İşleri doğru yapabilme kabiliyetidir.

• Verimlilik: Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Hedeflere en az kaynak kullanımı ile ulaşılmasıdır. 

• Uygunluk: Yapılmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlanmasıdır. 

• Zamanlılık: Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunulmasıdır. 

• Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alınmasıdır. 

Kaliteden Sorumlu Yönetim Ekibi
 • Kalite Yönetim Direktörü
 • Başhekim / Mesul Müd.
 • Kalite Dokümantasyon Sor.
 • Hemşirelik Hizmetleri Müd.
 • Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi
 • Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Kalite Bölüm Sorumlusu

Hastanemizdeki bölümlerin sorumluları aynı zamanda kalite birim sorumlusudur.

Yıllık Eğitim Planı

2018-2019 Kurtköy Ersoy Hastanesi Yıllık Eğitim Planı'nı görüntülemek için tıklayın.

2023 Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Yıllık Eğitim Planı'nı görüntülemek için tıklayın.

2023 Maltepe Ersoy Hastanesi Yıllık Eğitim Planı'nı görüntülemek için tıklayın.

Öz Değerlendirme

Hastanemizde yılda iki defa tüm birimlerde planlanarak Öz Değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan plan birimlere ve değerlendiricilere öncesinde tebliğ edilir. Değerlendirmeler sona erdiğinde birim sorumlularıyla değerlendirme toplantısı yapılır. Sonuç raporu yönetime sunulur.

Maltepe Ersoy Hastanesi Öz Değerlendirme Planı 

Kurtköy Ersoy Hastanesi Öz Değerlendirme Planı 

Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Öz Değerlendirme Planı 

Komiteler ve Ekipleri

Komiteler

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • İlaç Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Güvenliği Komitesi
 • İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
 • Transfüzyon Güvenliği Komitesi
 • Organ Bagış Komitesi
 • Bebek Dostu Komitesi
 • Bilgi Güvenliği Komitesi
 • Yıllık İzin Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Ekipler

 • Kalite Konseyi
 • Hasta Hakları Ekibi
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi
 • Akılcı İlaç Ekibi
 • Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
 • Etik Kurul Ekibi
 • Mavi Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Kırmızı Kod Ekibi
 • Çalışan Görüş Öneri Değerlendirme Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Konsültasyon Ekibi
 • Nütrisyon Ekibi
Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması

Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Kalite yönetim birimi organizasyon şeması görüntülemek için tıklayın.