Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Uzm.Dr. Levent Turhan -
Doğum Yeri - Yılı : -
Akademik Ünvan : -
Yabancı Dil : -

Eğitim

 • Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996-2003

 • Tıpta Uzmanlık: Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinği: 2003-2008  

İş Deneyimi

 • Psikiyatri Asistanı: Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2003-2008

 • Psikiyatri Uzmanı: Ruh Sağlığı Hastanesi Psikiyatri Kliniği Elazığ (devlet hizmet yükümlülüğü) 2008-2013

 • Psikiyatri Uzmanı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Psikiyatri Kliniği. 2013-2016

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği

 • Türk Tabipler Birliği

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Kısa dinamik psikoterapi. Kuramsal eğitim ve süpervizyonu: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan 2003-2004.

 • Dinamik psikoterapi süpervizyonu:.Prof. Dr. Leyla Zileli 2004-2006

 • Cinsel İşlev Bozukluklarında Tedavi ilkeleri 2006. Türk Psikologlar Derneği

 • Bilişsel Davranışcı Terapi Kuramsal Eğitimi. Prof. Dr. Hakan Türkçapar  2007

 • Bilişsel davranışcı hipnoterapi kursu. Prof.Dr. Atilla Soykan 2016

 • Travma ve ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR uygulamaları kursu: Doç.dr. Burhanettin Kaya 2018

 • 7Hipnoz ve hipnoterapi kursu. Prof. Dr. Kerem Doksat, Dr. Şeref  Özer 2008 

Ödüller : 

VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi En İyi Serbest Bildiri Üçüncülük Ödülü, 2004.

 

Bilmsel Yayınlar

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Turhan L, Batmaz S, Kocbiyik S, Soygur H The role of tumour necrosis factor alpha and soluble tumour necrosis factor alpha receptors in the symptomatology of schizophrenia. Nordic journal of psychiatry. 2016/1/11: 1-9
 •  Koçbıyık S, BatmazS, Turhan L. A Case in the Bipolar Spectrum Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 80-82
 • Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan, Özgür Yüncü A, Çayköylü A.Resolution of Ecchymotic Lesions due to Fluoxetine and Escitalopram after Introduction of ReboxetineCukurova Med J. 2015; 40(Supplement 1): 90-93
 • Ozalp E, Soygür H, Cankurtaran E, Turhan L, Akbiyik D, Geyik P. Psychiatric morbidity and its screening in Turkish women with breast cancer: a comparison between the HADS and SCID tests. -Psycho-oncology. 2008 Jul;17(7):668-75.
 • Cankurtaran ES, Ozalp E, Soygur H, Akbiyik DI, Turhan L, Alkis N. Mirtazapine improves sleep and lowers anxiety and depression in cancer patients: superiority over imipramine. Support Care Cancer. 2008 Nov;16(11):1291-8. 
 • Soygur H, Palaoglu O, Akarsu ES, Cankurtaran ES, Ozalp E, Turhan L, Ayhan IH. Interleukin-6 levels and HPA axis activation in breast cancer patients with major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Aug 15;31(6):1242-7. Epub 2007 May 24.
 • Ozalp E, Soygur H, Cankurtaran ES, Turhan L, Cekic T, Akarsu ES, Palaoglu O, Ayhan IH. Sertraline, escitalopram and tianeptine related abnormal movements but not with bupropion: a  case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Sep 30;30(7):1337-9. Epub 2006 Apr 4.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 • Ozalp E, Soygür H, Cankurtaran ES, Turhan L,  Işik U. Queitapine treatment in patients with acut mania: an open label study. 17th european neuropsychopharmacology congress, stockholm, october 9-13, 2004, stockholm.
 • Ozalp E, Soygür H, Cankurtaran ES, Turhan L. ‘’Screening psychosocial distress in Turkish cancer patients wıth distress thermometer’’ The 8th annual scientific meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatıcs (EACLPP) and the 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, page 112, P-012, 21-24 September, İstanbul, 2005
 • Soygur H, Palaoğlu O, Akarsu E, Özalp E, Cankurtaran ES, Turhan L, Ayhan IH. ‘’Potential Role Of Interleukin-6 And Hypothalamo-Pituiter-Adrenal Axis In Breast Cancer Patients With Major Depressive Disorder’’ 2006 APA Annual Meeting, page 87, Poster no 44, Toronto, May 20-26, 2006. 
 • Cankurtaran ES, Soygür H, Özalp E, Turhan L. ‘’Mirtazapine Versus Tricyclic Antideprassants For The Treatment Of Depression, Anxiety And Distressing Symptoms Of Cancer.” Papers Of The 19th ECNP Congress, European Neuropsychopharmacology, vol 16, Suplement 4, page 324-325 Paris, 16-20 September, 2006, 
 • Ozalp E, Soygur H, Cankurtaran ES, Turhan L. ‘’Psychiatric Morbidity In Turkish Women With Breast Cancer.” 8.World Congress of Psychooncology, PsychoOncology, vol 15, Poster no 833, page 355- 356, 16-21 October, Venice, Italy, 2006.
 • Ozalp E, Soygur H, Cankurtaran ES, Turhan L, Geyik PO. ‘’Psychiatric Morbidity In Women With Breast Cancer: What is The Dıfference Between Early And Advanced Stages Of The Disease.” World Psychiatric Association . International Congress, poster no 254, page 351.July 12- 16, 2006,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 • Korkmaz S, Turhan L; İzci, F, Sağlam S, Atmaca M. Sociodemographic and clinical characteristics of patients with violence attempts with psychotic disorders. European Journal of General Medicine . 2017, Vol. 14 Issue 4, p94-98. 5p.     
 • Bilici R, Tufan E, Turhan L,  Uğurlu GK, tan S, kaşan T. Fırat Tıp Dergisi 2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-019 Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma 
 • Soygür H, Özalp E, Cankurtaran EŞ, Turhan L, Işık U, Çekiç T, Şengel A, Karahan R. Yeni kurulan bir psikiyatri kliniği yataklı servisinin ilk beşyüz günü: bir değerlendirme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005, 6(3): 170-176
 • Soygür H, Cankurtaran EŞ, Özalp E, Turhan L, Karşıgil H, Özenci G. Onkoloji hekimlerinin gözünden Psiko-onkoloji: Birim kurulurken ve iki yıl sonra- bir anket çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005, 8(2): 67-73


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 • Soygur, H, Palaoğlu, O, Akarsu, E, Özalp, E, Cankurtaran ES, Turhan, L, Ayhan, IH. Major depresyon saptanan meme kanseri hastalarında interlökin- 6 ve hipotalamo-pitüiter- adrenal eksenin potensiyel rolü ve essitalopram tedavisine yanıt. 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi, P13-21, s 248, Erzurum, 2005. 
 • Kurdoğlu S, Akbıyık ID, Soygür H, Karabulut H, Özalp E, Cankurtaran ES, Bayramoğlu A, Turhan L, Karahan R, Yıldız M. Şizofrenide psikososyal rehabilitasyon; aile ve toplumun ruh sağlığı ekibine katılımını sağlayan yeni bir model. 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi, P13- 19, s247, Erzurum, 2005. 
 • Soygür H, Özalp E., Cankurtaran ES, Turhan L. Yeni kurulan bir psikiyatri kliniğinin ilk beşyüz günü: bir değerlendirme çalışması. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, PS19, s. 256- 258, İzmir, 2004 
 • Soygür H, Özalp E, Cankurtaran ES, Turhan L. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerin konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psiko-onkolojiye bakışları: bir anket çalışması. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, PS164, s.588-589, İzmir, 2004. 
 • Özalp E, Soygür H, Cankurtaran ES, Turhan L, Işık U. Seçici serotonin gerialım inhibitörlerine bağlı bir ekstrapiramidal sendrom olgusu. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, PS 237, s.746- 747, İzmir, 2004. 18 
 • Soygür H, Özalp E, Cankurtaran ES, Işık U, Turhan L, Alagöl H, Altınok M. Meme kanseri hastalarında uygulanan tedavinin türü psikiyatrik tanı dağılımını etkiliyor mu? 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, PS 169, s.598-600, İzmir, 2004