Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Op.Dr.Osman Zeki Pektaş -
Doğum Yeri - Yılı : -
Akademik Ünvan : -
Yabancı Dil : -

Eğitim

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İş Deneyimi

 • Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi (1977-1983)

 • Ankara GATA Askerlik (1983-1984)

 • Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Baş Asistanlığı (1984-1991)

 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1991-1994)

 • Klinik Şef Muavinliği (1994-2011)

 • Klinik Eğitim Görevlisi (2011-2014)

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Türkiye Pediatri ile Çocuk Ürolojisi Derneği

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Çocuk Cerrahisi Derneği Kongreleri

 • Hipospadias Kongresi “17 Eğitim” – 1995

 • Temel Laparoskopi Eğitim Kursu - 2006

 • Kalite Yönetim Sistemi Standart Eğitimi - 2006

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Pektas OZ, Moralioglu S, Celayir AC, Bosnalı O, Kaygusuz E. Throaccoabdominal duplication which symptomatic on the both sides: A case report. The West Indian Medical Journal 2014, (3); 63(2): 196-198

 • Moralioglu S, Celayir AC, Bosnalı O, Pektas OZ, Kaplan Bulut I. Single Center Experince in Patients With Unilateral Multicystic Dysplastic Kidney. J Pediatr Urol. 2014, 10(4):763-768

 • Ayvaz OD, Cezayir AC, Moralıoğlu S, Bosnalı O, Pektaş OZ, Pelin K, Çaman Ş. Four Years Retrospective Look For Acute Scrotal Pathologies. North Clin Istanbul, 2015; 2(3): 182-188

 • Bosnalı O, Moralıoglu S, Celayir A, Pektaş OZ. Is rigid endoscopy necessary with childhood corrosive ingestion? A retrospective comparative analysis of 458 cases. Dis Esophagus. 2017: 30 (3): 1-7

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Pektas O.Z., Gulcin,N., Sahin,C., Celayir,A.C. ve G.Kurt. Prenatal hydronephrosis due to hyhrometrocolpos; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), Istanbul, 2008. (OP-16)

 • Gülcin,N., Cici,I., Pektas, O.Z. ve A.C. Celayir. Ascaris ileus’lu bir olgu, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P2)

 • Gence, A., Kurt,G., Celayir,A.C., Pektas, O.Z. ve D.Sahin. Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P9)

 • Sahin,C., Kurt,G., Alver,D., Gülcin,N., Pektas,O.Z., Sarıca,K. Ve Calyir, A.C. Prematürelerde nadir bir pnomotoraks nedeni: Yatrojenik bronş perforasyonu, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 15)

 • Gül,C., Akcaer,V., Celayir,A.C. ve Pektas,O.Z. Plevral efüzyon ve kalınlaşmada tüberküloz yanılsaması, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 16)

 • Celayir,A.C., Gul,C., Alver, D. Ve Pektas,O.Z. Esophageal replacement with collis gastric tube in long gap esophageal atresia. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (OP 99)

 • Gence,A., Sahin,C., Alver,D., Pektas,O.Z., Celayir,A.C., ve Cesur.S. Anal canal duplication in an infant. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 108)

 • Cici I, Karateke A, Celayir AC, Pektas OZ, Bosnali O, Moralioglu S, “Pay attention in adolescents with the pelvic cytic mass: Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome, Presentation of a rare case” 10 th. Danube Symposium Pediatric Surgery, Vienna, Austria, 26-28 th. November 2010 (P 11)

 • Bosnali O, Moralıoğlu S, Pektas O, Celayir AC. Attention for liver abscess in premature newborns after umbilical vein catheterization. for Joint Congress of the Turkish Association of Pediatric Surgeons and The Egyptian Pediatric Surgical Association Istanbul, 2011 (P50)

Ulusal Hakemlik Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Pektaş OZ, Çaman Ş, Celayir AC, Atay Nİ, Cansaran S. Pilonidal Sinüte Non Touch Prensibiyle Eksizyonunun Önemi. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2013; 27(2-3):84-85

 • Celayir AC, Moralıoğlu S, Bosnalı O, Cansaran S, Atay Nİ, Özmen C. Vezikoüreteral Reflünün Posterior Üretral Valv Tanılanmasındaki Önemi, Türkiye Klinikler Dergisi, J Med Sci 2015; 35(2):73-7

 • Ayvaz OD, Pektaş OZ, Moralıoglu S, Celayir AC, Say A, Sargın ID. Erken Tanı Almış Bir İzole Trakeoözofageal Fistül Hastası. Okmeydanı Tıp Bülteni, 2017; 33(1):60-64

 • Ayvaz OD, Celayir AC, Pektaş OZ, Özmen C, Yavuz H, Koç H. Epidermal inklüzyon kisti olgularıyla sünnet komplikasyonlarına genel bakış. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2017:48(1):35-38