Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Doç.Dr.Süleyman Kuğu ✯ Konsültan Hekim -
Akademik Ünvan : Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Konsültan Hekim -
Yabancı Dil : İngilizce -

Eğitim

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1983 - 1989
 • Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1992 - 1997
 • Doçentlik: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H 2016

İş Deneyimi

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Göz Hastalıkları AD
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiyodiagnostik AD
 • SB Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakultesi Göz Hastalıkları AD
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Amerikan Akademi Oftalmoloji

Yayınlar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Kugu S, Erdogan G, Kandemir B, Dogan OK. Inadvertent use of water-based ink instead of trypan blue in cataract surgery. Cutaneous and Ocular Toxicology. 28(4):188-190, 2009

A2. Karadag O, Kugu S, Erdogan G, Kandemir B, Ozdil SE, Dogan OK. Incidence of and risk factors for increased intraocular pressure after penetrating keratoplasty.  Cornea 29:278-282, 2010

A3. Kugu S, Sevim MS, Kaymak NZ, Erdogan G, Kandemir B, Dogan OK. Exogenous group streptococcus endophthamitis following intravitreal ranibizumab injection. Clinical Ophthalmology. 6:1899-1402, 2012

A4. Sevim MS, Buttanri IB, Kugu S, Serin D, Sevim S. Effect of intravitreal Bevacizumab injection before Ahmed Glaucoma Valve implantation in neovascular glaucoma. Ophthalmologica. 229(2):94-100, 2013

A5. Kugu S, Erdogan G, Sevim MS, Ozerturk Y. Effcacy of long scleral tunnel tecnique in preventing Ahmed Glaucoma Valve tube exposure through conjunctiva. Seminars in Ophthalmology. 30(1):1-5, 2015

A6. Kugu S, Erdogan G, Sevim MS, Ozerturk Y. A clinical comparison of safety and efficacy in phacoemulsification with versus without ophthalmic viscoelastic device. Seminars in Ophthalmology. 30(2):96-100, 2015

A7. Sayman IB, Kandemir B, Oral AYA, Kugu S, Dastan M. Long-term vision-threatening complications of phakic intraocular lens implantation for high myopia. Int J Ophthalmol 7(2):376-380, 2014

A8. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kugu S, Keles S, Ceylan E, Akmaz B, Apil A, Ozerturk Y. Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 20(3):181-188, 2014

B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1.Gözüm N, Gücükoğlu A, Kuğu S. A one-handed pars plicata lensectomy-vitrectomy tecnique for congenital cataract. XIth Congress of  the Society European of Ophthalmolgy, p 415-417, Budapest, Hungary, June 1-5, 1997

B2.Erdoğan MG, Kugu S, Ozbas M, Dogan OK. Comparing the first visual fields of the patients with primary open-angleglaucoma and pseudoexfoliative glaucoma. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, p 185, Istanbul, Turkey, June 18-22, 2004

C. Yazılan Uluslararası kitaplar ve kitaplarda Bölümler

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Kaymak NZ, Kuğu S, Kandemir B, Ozturk Y, Ozerturk Y. Arka segment göz içi yabancı cisimlerde vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız. J Kartal TR 24(3):169-173, 2013

D2. Yavuz L, Kuğu S, Ihsan Y, Ozturk Y, Ozerturk Y. Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda fakoemulsifikasyon cerrahisi sonuçları. J Kartal TR 24(2):103-106, 2013

D3. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kuğu S, Apil A, Genc S, Ozerturk Y. Donörlerin epidemiyolojik özellikleri ve kornea dokusu verileri. Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmol 22(4):211-218, 2013

D4. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kuğu S, Apil A, Keles S, Ozerturk Y. Kornea nakli ameliyatı öncesi bekleme süresini etkileyen özellikler. Kafkas J Med Sci 4(1):6-13, 2014

D5. Muslubaş IBS, Cabi C, Kuğu S, Kandemir B, Özertürk Y. Siliyer cisim malign melanomunun neden olduğu katarakt: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Case Rep 21(3):141-144, 2013

D6. Kuğu S, Muslubaş IBS, Kandemir B, Özertürk Y. Göz içi cerrahiye bağlı suprakoroidal kanama gelişen olgularımız. Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmol 22(3):205-210, 2013

D7. Özbaş M, Kuğu S, Yılmaz İ, Erdogan G, Erol MK, Kandemir B. Psödoeksfoliasyon sendromlu gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi ile değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 9(3):126-130, 2013

D8. Kuğu S. Glokomda Lazer Uygulamaları:Diğer Lazer Uygulamaları. Glokom-Katarakt 6:özel sayı :82-85, 2011

D9. Kartal B, Kandemir B, Dib NE, Kuğu S, Set T, Akmaz B, Keleş S, Altınkaynak H, Özertürk Y. Silikon keratopatisinde penetran keratoplasti sonuçları ve silikonun greft sağkalımına etkisi. MN Oftalmoloji. 21: 3-, 2014

D10. Karadağ O, Özdil SE, Kuğu S, Çömez AT, Doğan OK. Usher sendromlu iki kız kardeş. Türk Oftalmololi Gazetesi 38:346-349, 2008

D11. Kuğu S, Kandemir B, Değer A, Erdoğan MG, Doğan OK. Yüksek cerrahi başarısızlık riski olan glokomlu hastalarda Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. Glokom-Katarakt 2:175-179,2007

D12. Kuğu S, Uslu BU, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan OK. Fakoemulsifikasyon ve göz içi lensi implantasyonunda topikal anestezi. Türk Oftalmololi Gazetesi 36:28-31, 2006

D13. Erdoğan MG, Kuğu S, Oguz ET, Dogan OK. Penetran keratoplasti ile birlikte ön kamera göz içi lensi çıkarımı ve skleral tespitli arka kamera göz içi lensi implantasyonu. Türk Oftalmololi Gazetesi 35:100-103, 2005

D14. Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan OK. Psödoeksfoliasyonlu gözlerde fakoemulsifikasyon komplikasyonları. Türk Oftalmololi Gazetesi 33:164-167, 2004

D15. Kuğu S, Oğuz ET, Külekçi Z, Arsan AK, Doğan OK. Çocuklarda skleral tespitli arka kamera göz içi lensi implantasyonu. Türk Oftalmololi Gazetesi 32:404-408, 2002

D16. Kuğu S, Gücükoğlu A, Gözüm N. Pediatrik (çocukluk çağı) katarakt cerrahi yöntemleri. Türk Oftalmololi Gazetesi 26:107-113, 1996

D17. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C, Perente İ, Öngör E. Arka segmenti ilgilendiren delici göz yaralanmalarımızın epidemiyolojik ve sosyal özelliklerinin incelenmesi. Türk Oftalmololi Gazetesi 26:100-106, 1996

D18. Kuğu S, Ay GM, Bilgin LK. Kronik blefaritli olgularda tedavi yaklaşımı. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:375-380, 1995

D19. Altuğ M, Kuğu S, Bilgin LK. Dakriosistit olgularımızda bakteriyolojik araştırma. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:434-436, 1995

D20. Kuğu S, Bilgin LK. Keratokonuslu olgularda korneal topografi ve kontakt lens uygulamaları. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:375-380, 1995

D21. Yılmaz A, Kuğu S, Özgün C, Öngör E. Çocuklarda delici göz yaralanmalarında görme prognozu. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:252-257, 1995

D22. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C, Gücükoğlu A. Trans skleral fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonu ile ön kamara implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:265-268, 1995

D23. Kuğu S, Peksayar G. Koroidal malign melanom tedavisinde proton iyon radyasyonu:Erken sonuçlar. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:206-210, 1995

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

E1. Genç S, Kuğu S, Çallı Ü, Kandemir B, Demir A, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “GİL Dislokasyonu Gelişen Olgularda Risk Faktörleri ve Tedavisi”, 164 pp., Antalya, Türkiye, 06/10 Kasım 2013

E2. Kuğu S. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Derin Anterior Lameller Keratoplastide GLOKOM Risk Faktörleri”, 165 pp., Antalya, Türkiye, 06/10 Kasım 2013

E3. Genç S, Çakır Hanefi, Kuğu S, Yavuz L, Cabi C, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Refraktif Excimer Lazer Cerrahisi Sonrasında Gelişen Korneal Ektazi Olgularında Korneal Cross-linking Uygulaması Sonuçları”, 113 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012

E4. Gürtürk AY, Kaymak NZ, Yılmaz AC, Kuğu S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Wolfram Sendrom’lu İki Kardeş:Olgu Sunumu”, 211 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012

E5. Genç S, Çakır Hanefi, Kuğu S, Yavuz L, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratokonus Hastalarında Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahisi Görsel Sonuçlarımız”, 226 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012

E6. Zorlutuna N, Kaplan AT, Öztürk Y, Kuğu S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Grönblad Strandberg Sendromu:Olgu Sunumu”, 247-248 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012

E7. Kuğu S, Tutaş N, Kandemir B, Genç S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokomda Tedavi”, 92 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011

E8. Kuğu S, Kandemir B, Zorlutuna Z, Genç S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Neovaskuler Glokom Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab, Panretinal Fotokoagulasyon ve Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu”, 253 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011

E9. Kandemir B, Sayman IB, Kuğu S, Kaplan AT, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Fakik Göz İçi Lenslerinin Uzun Dönem Komplikasyonları”, 315 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011

E10. Cabi C, Yavuz L, Kuğu S. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Diabetik Retinopatili Hastalarda Fakoemulsifikasyon Sonrası Makuler Ödemin Vizyona Etkisi ve Fakoemulsifikasyon Olmuş Normal Hastalarla Karşılaştırılması”, 490 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011

 

E11. Kuğu S, Kaymak N, Sayman IB, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Katarakt Cerrahisi Sırasında Arka Kapsül Perforasyonu Gelişen Hastalarımızda Optik Capture Yöntemi ile Göz İçi Lensi Yerleştirilmesi Sonuçlarımız”, 353 pp., Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010

E12. Sayman IB, Kuğu S, Kaymak N, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Katarakt Cerrahisi Sırasında Gelişen Suprakoroidal Kanama Olgularımız”, 267 pp., Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010

E13. Kaymak NZ, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Endikasyonları”, 162 pp., Antalya, Türkiye, 11-15 Kasım 2009

E14. Özkan S, Kaymak NZ, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Vortex Keratopati (Kornea Verticillata):Olgu Sunumu”, 307 pp., Antalya, Türkiye, 11-15 Kasım 2009

E15. Karadağ O, Kandemir B, Erdoğan B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Korneal İncelme ve Perforasyonlarda Tektonik Keratoplasti”, 126 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

E16. Kandemir B, Günaydın NT, Kuğu S, Özbaş M, Selvi C, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tektonik Amaçlı Keratoplastilerde Donör Kornea Olarak Elektif Ameliyatlardan Elde Edilen Keratokonuslu Korneaların Kullanılması”, 127 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

E17. Kuğu S, Kandemir B, Özbaş M, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Neovaskuler Glokomda İntravitreal Bevacizumab Sonrası Mitomisin C’li Trabekulektomi Erken Dönem Sonuçlarımız”, 374 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

E18. Günaydın NT, Özbaş M, Kuğu S, Kandemir B, Selvi C, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tek Taraflı Psödoeksfolyasyon Sendromu(PES) Olan Olgularda Her İki Gözün Heidelberg Retinal Tomografi III (HRT III) ile Saptanan Ortalama Optik sinir Başı Topografik Değerlerinin Karşılaştırılması”, 386 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

E19. Erbaşaran AV, Kandemir B, Karadağ O, Kaplan AT, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Lensi Uygulanmış Hastalarda Açıkta Kalmış Sütür Uçlarının Fasya Lata ile Örtülmesi”, 419 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

 

E20. Erbaşaran AV, Kuğu S, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfolyasyon Sendromulu Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Endotel Değişiklikleri”, 145 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007

E21. Kuğu S, Kartal B, Erdoğan MG, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Seton Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonların Değerlendirilmesi”, 170 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007

E22. Kızıldağ E, Kandemir B, Kuğu S, Özgür ÖR, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Yüksek Astigmatizmanın Wedge Rezeksiyon Yöntemi ile Düzeltilmesi”, 226 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007

E23. Kandemir B, Kızıldağ E, Akçay L, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Periferal Korneal Perforasyon Alanının Korneal Yama ile Tamiri”, 226-227 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007

E24. Kuğu S, Kandemir B, Kartal B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tedaviye Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valve Uygulaması Sonuçları”, 83 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006

E25. Karadağ O, Kandemir B, Oğuz ET, Ateş Z, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Derin Ön Lameller Keratoplasti Sonuçlarımız”, 88 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006

E26. Kandemir B, Kartal B, Oğuz ET, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pellucid Marjinal Dejenerasyonlu Hastalarda Hilal Şeklinde Lameller Rezeksiyon Sonuçlarımız”, 91 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006

E27. Taşkıran AÇ, Akçay L, Erdoğan V, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Yüksek Miyopisi Olan Hastalarda katlanır Fakik Ön Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu”, 101 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006

E28. Kartal B,  Kuğu S, Akçay L, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu İçin Uzun Skleral Tekniği”, 103 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005

E29. Kuğu S, Kartal B, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokom Tedavisinde Mitomisin C’li Trabekulektomi ile Ahmed Glokom Valf Etkinliğinin Karşılaştırılması”, 103-104 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005

E30. Çömez AT,  Kuğu S, Karadağ O, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliyasyon Sendromu Olan ve Olmayan Gözlerde Fakoemulsifikasyon Sonrası Göz İçi Basıncındaki Değişim”, 188 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005

E31. Karadağ O, Kuğu S, Çömez AT, Kartal B, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokomda Mitomisin C Uygulaması”, 188 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005

E32. Erdoğan B, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kombine katarakt glokom cerrahisinde Göz İçi basıncı Kontrolü Bakımından Ekstrakapsüler Tekniğin Fakoemulsifikasyon Tekniği ile Karşılaştırılması”, 202 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005

E33. Kuğu S, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomi Yapılmış Gözlerde Fakoemulsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonunun Göz İçi Basıncına Etkisi”, 182 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004

E34. Kuğu S, Kandemir B, Erdoğan MG, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliyatif ve Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Trabekulektominin Uzun Dönem Göz İçi Basıncı Düşürücü Etkisi”, 182 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004

E35. Erdoğan MG, Kuğu S, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Dorzolamid %2/ Timolol %0.5 Kombinasyonu ile Travaprost %0.004’un Primer Açık Açılı Glokomlu Hastaların Gün İçi Göz İçi Basıncı Değişimleri Üzerine Etkileri ”, 185 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004

E36. Kartal B, Kandemir B, Oğuz ET, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Ameliyatı Sonrası Yüzükplasti Tekniği ile Yüksek Miyopi ve Anizometropinin Düzeltilmesi”, 280 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004

E37. Aydın ÖK, Kuğu S, Akçay L, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu” Serbest bildiri özetleri kitapçığındaki “Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu”, Diyarbakır, Türkiye, 12-14 Mart 2004

E38. Erdoğan MG, Kuğu S, Özbaş M, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu” Serbest bildiri özetleri kitapçığındaki “Primer Açık Açılı Glokomlu ve Psödoeksfoliyatif Glokomlu Olguların İlk Görme Alanlarının Karşılaştırılması”, Diyarbakır, Türkiye, 12-14 Mart 2004

 

 

E39. Özkurt Y, Oral Y, Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyon Sendromlu Katarakt Olgularında Kapsül Germe Halkası Kullanımı”, 95 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003

E40. Kuğu S, Yıldız K, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomi ve Derin Sklerektomi Yapılan Olguların Tanı Dağılımı”, 201 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003

E41. Değer A, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Fakik Psödoeksfoliyatif Glokomlu Hastalarda Derin Sklerektomi ve Mitomisin C’li Trabekulektominin Karşılaştırılması”, 206-207 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003

E42. Erdoğan MG, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomide Serbestleştirilebilir Sütür”, 216 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003

E43. Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyonlu Gözlerde Fakoemulsifikasyon”, 58-59 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002

E44. Kuğu S, Erdoğan MG, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyonlu Olgularda Derin Sklerektomi”, 88 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002

E45. Erdoğan MG, Kuğu S, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti ile Birlikte Ön Kamara Göz İçi Lensi Çıkarımı ve Skleral Tespitli Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu”, 163 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002

E46. Karaman A, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Normal Göz İçi Basıncı Olan Gözler ile Oküler Hipertansiyonlu Gözlerde Santral Kornea Kalınlığı”, 190 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002

E47. Kuğu S, Şalkacı O, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Kış Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Kış Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonrası Arka Kapsül Kesifliği Gelişimi”, 10 pp., Bursa, Türkiye, 20-21 Ocak 2001

E48. Kuğu S, Külekçi Z, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu”, 74 pp., Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 4 Ekim 2000

 

E49. Kuğu S, Farazande HRA, İzgi B, Rozanes İ, Türker G. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Primer Açık Açılı Glokomda Timolo ve Betaxolol’ün Retrobulber Kan Akımına Etkisi”, 546-550 pp., Antalya, Türkiye, 14-18 Eylül 1996

E50. Kuğu S, Bilgin LK. Türk Oftalmoloji Derneği 4. Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 4. Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratokonuslu Olgularda Korneal Topografi ve Kontakt Lens Uygulamaları”, 15 pp., Nevşehir, Türkiye, 13-15 Haziran 1996

E51. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Transskleral Fiksasyonlu Arka Kamara Lens İmplantasyonu ile Ön Kamara Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız”, 31 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995

E52. Kuğu S, Uslu T, Tutkun İT, İzgi B, Urgancıoğlu M. V. Ulusal Behçet Kongresi konferansı dahilinde “V. Ulusal Behçet Kongresi” bildiri özet kitapçığındaki “Üveitli Behçet Hastalarında Bilgisayarlı Görme Alanı”, 9 pp., İstanbul, Türkiye, 14-15 Aralık  1995

E53. Kuğu S, Gözüm N, Gücükoğlu A. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Konjenital Katarakt Tedavisinde Pars Plana Lensektomi ve Ön Vitrektomi Cerrahisi”, 38 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995

E54. Yılmaz A, Kuğu S, Özgün C, Ercan Öngör. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Delici Göz Yaralanmalarında Görme Prognozu”, 67 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995

E55. Yılmaz A, Faranzade H,  Kuğu S, Nur Kır. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Skleral Çevreleme Sonrasında Oküler Kan Akımındaki Değişiklikler”, 79 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995

E56. Kuğu S, Çakır M, Gözüm N, Gücükoğlu A. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Vitreus Kayıplı Gözlerde Geç Dönem Görme”, 198-200 pp., Antalya, Türkiye, 18-23 Ekim 1994