Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Op.Dr.Aydın ÖZGÜL -
Doğum Yeri - Yılı : -
Akademik Ünvan : -
Yabancı Dil : -

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- Asistanlık, 1979-1982

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1970-1977

İş Deneyimi

 • Kurtköy Ersoy Hastanesi, 2015

 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu, 2014

 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu, 2013

 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, 2012

 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği Şef Yardımcısı, 1991

 • Kartal Devlet Hastanesi, 1989

 • Bilecik Devlet Hastanesi, 1989 (Ocak- Haziran)

 • Alaşehir Devlet Hastanesi, 1984-1989

 • Van Askeri Hastanesi, 1982-1983

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk Tabipler Birliği

 • Türk Üroloji Derneği

 • Ürolojik Cerrahi Derneği

 • Endoüroloji Derneği

 • Androloji Derneği

 • Çocuk Ürolojisi Derneği

 • Üroonkoloji Derneği

Bilimsel Yayınlar

 • Scandinavian Journal of Urology and Nephrology Vol,34, No.4, August 2000 Effects of unilateral testicular torsion on the blood flow of contralateral testis—An experimental study on dogs. F. Tarhan, M.E. Erbay, E. Erdoğan, A. Özgül and U. Kuyumcuoğlu (İstanbul, Turkey)

 • Scandinavian Journal of Urology and Nephrology Vol,34, No.4, August 2000 Effects of unilateral testicular torsion on the blood flow of contralateral testis—An experimental study on dogs. F. Tarhan, M.E. Erbay, E. Erdoğan, A. Özgül and U. Kuyumcuoğlu (İstanbul, Turkey)

 • International Journal of Impotence Research (1977) 9, 149-153.. 1997 Stockton Press All rights reserved 0955-9930/97 $12.00 Cavernous oxygen tension in the patients with erectile dysfunction F Tarhan, U Kuyumcuoğlu, A Kolsuz, A Özgül and Ö Cangüven Urology Clinic, Kartal Education and REsearch Hospital, İstanbul,Turkey

 • Mesane tümörü olgularında idrar ve mesane yıkantı suyu sitolojik incelemesinin değerlendirilmesi. Dr. Aydın Özgül, Dr. Armağan Üner, Dr. Nafi Oruç, Dr. Ali Rıza Kural, Dr. Osman İnci, Dr. Ekrem Çömez, Dr. Vural Solok Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:2,1984 (x) 1983 Mersin Üroloji Kongresinde tebliğ edilmiştir.

 • Prostatta epidermoid karsinom olgusu. Dr. Aydın Özgül, Dr. Dündar Yazoğlu Türk Üroloji Dergisi. Cilt:16, Sayı:2,231-233,1990

 • Enteresan bir kist hidatik olgusu Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı:2,235-237,1990

 • İmpotansın teşhis ve tedavisinde papaverin injeksiyonundan elde ettiğimiz sonuçlar. Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı:2,183-185,1990

 • Priapusmus’ta Winter operasyonunun etkinliği Dr. Aydın Özgül Türk Üroloji Dergisi Cilt:16, Sayı: 3,345-346,1990

 • Üreoplazmaların etken olduğu genital sistem enfeksiyonların fertilite üzerine etkisi. Dr. Aydın Özgül, Dr. Serdar Özer Türk Üroloji Dergisi 1991 

 • Riskli hastalarda yukarı batın ve aşağı batın girişimleri sırasında veya postoperatif gelişen pulmoner ve kardiovasküler komplikasyonlar. Dr. Zülal Arıkan, Dr. Melihan Geliş, Dr. Lokman Eldem, Dr. Aydın Özgül Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1991