Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR
Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji ünitesi; tanı-tedavi amacıyla, dijital ve son teknoloji ile görevleri birbirinden farklı bir çok cihazın kullanıldığı bölümdür. Her türlü konvansiyonel ve girişimsel radyolojik tetkiklerin ve görüntüleme metotlarının uygulandığı radyoloji ünitesinde ayrıca, Tomografi (BT), Emar (MR), Renkli Doppler ve Ultrasonografi cihazları inceleme ve girişimler güvenle yapılmaktadır.

Ersoy Sağlık Grubu radyoloji bölümü teknolojik cihazları, uzman doktor ve tekniker kadrosu ile 24 saat tüm şubelerinde hizmet vermektedir.

Ersoy Sağlık Grubu radyoloji bölümünde verilen hizmetler-cihazlar:

 • Mamografi,
 • Direkt Radyografi,
 • Girişimsel Radyoloji,
 • Kemik Dansitometri (kemik yoğunluğu ölçümü),
 • MR (Magnetik Rezonans) Görüntüleme (1.5 tesla),
 • Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (BT-CT),
 • Panoramik Röntgen,
 • Ultrasonografi + Renkli Doppler Ultrasonografi

Direkt Radyografi

Rutin direkt grafiler ile özel direkt grafiler radyoloji ünitemizde gerçekleştirilmektedir. CR sistemi ile görüntüler dijital olarak da kullanılabilmektedir.

Mamografi

Mamografi, memenin filmini çeken özel bir cihazdır. Mamografi ünitemiz meme ve hastalıklarının erken teşhis ve tedavisinde en etkin görüntüleme yöntemlerinden biri olarak hastalarına hizmet vermektedir. Mamografi ile yapılan görüntüleme ile meme kanseri konusunda teşhis koyacak doktora yol gösterici olmaktadır.

MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MR cihazımız teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla ve en hızlı cihazlardandır. Tüm vücut görüntüleme hizmetleri için yeterli ve gerekli programlarla donanmış bu cihazlarımızla:

 • Abdomen görüntüleme
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükrük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga incelemeleri,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeler,
 • Kranial görüntüleme,
 • Meme kanseri tanısına göre MRG,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemeler,
 • Tüm nörolojik incelemeler (Beyin, boyun, vertebral kolon)
 • Tüm vücut anjiografi

Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (BT-CT)

Bilgisayarlı Tomografi teknolojisinin ulaştığı son nokta olan çok kesitli BT teknolojisine sahip Multislice Bilgisayarlı Tomografi cihazımız (Siemens Somatom Spirit) ile tüm vücut bölgelerinin taramaları saniyeler içinde yapılabilmektedir. Gelişmiş rekonstrüksiyonalgoritmalarının kullanımı ile üç boyutlu mükemmel sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ultrasonografi + Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi, ultrason (ses dalgaları) kullanılarak organların tetkikinde kullanılan inceleme yöntemidir. Ersoy Sağlık Grubu, gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesi ile hastalarına hizmet vermektedir. Karın, pelvik, böbrek, tiroit, toraks, meme, kalça, kranial ultrasonografi gibi ultrasonografik incelemeler, ayrıca transrektal US, transvajinal US gibi tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler bölümümüzde uygulanmaktadır.

Radyoloji bölümümüzde her yaş hastalarımız için tüm anestezili çekimler gerçekleştirilebilmektedir.


Bu Bölüme Ait Hekimlerimiz


Bu Bölüme Ait Videolar