Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR
Sağlık Raporları

Sağlık Raporları

İş İçin Geniş Kapsamlı Sağlık Raporu

(Tek Hekimli)

 

Herhangi bir işe girişte istenilen sağlık raporudur. 

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Aile Hekimi Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometre
SFT(Solunum Fonksiyon Testi)
Akciğer grafisi
EKG
AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT
Hemogram

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler:Kurtköy, Sultanbeyli ve Maltepe Ersoy Hastanesi

(*Bu muayene sonucunda kişi ilgili hekim tarafından değerlendirilmiş olup kanaatler bildirilmiştir. Kişinin işe giriş sağlık raporu (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işler için) yüksekte ve gece çalışabileceğine dair nihai karar çalışanın işyeri hekimi tarafından 6331 sayılı kanun gereğince düzenlenecektir.)

Ağır ve Tehlikeli İşte Çalışabilir Sağlık Raporu

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara verilen sağlık raporudur. 

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Psikiyatri veya Nöroloji Muayenesi
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi

İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometri
SFT
EKG
Akciğer Grafisi
Hemogram
AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

(*Bu muayene sonucunda kişi ilgili hekim tarafından değerlendirilmiş olup kanaatler bildirilmiştir. Kişinin işe giriş sağlık raporu (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işler için) yüksekte ve gece çalışabileceğine dair nihai karar çalışanın işyeri hekimi tarafından 6331 sayılı kanun gereğince düzenlenecektir.)

Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu

 

Yüksekte çalışacaklara verilen sağlık raporudur. 

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Psikiyatri veya Nöroloji Muayenesi
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi 

İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometri
SFT
EKG
Akciğer Grafisi
Hemogram
AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

(*Bu muayene sonucunda kişi ilgili hekim tarafından değerlendirilmiş olup kanaatler bildirilmiştir. Kişinin işe giriş sağlık raporu (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işler için) yüksekte ve gece çalışabileceğine dair nihai karar çalışanın işyeri hekimi tarafından 6331 sayılı kanun gereğince düzenlenecektir.)

Evlilik İçin Sağlık Raporu

 

Evlilik öncesi nikah işlemlerinde istenilen sağlık tarama sonuçları, Aile Hekimliğine gönderilmek üzere kişiye verilmektedir.

İstenilen Tahlil ve Testler:
Akciğer Grafisi
Kolesterol(VDRL)
Kan Grubu
Hemogram
Hemoglobin Elektroforezi
Anti-HIV
Anti-HCV
HBsAg 

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası 

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

 

Spor İçin Sağlık Raporu

 

Spor yapmak için uygunluğu belirten sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar (0-14 Yaş Çocuk)
Çocuk Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi

Sağlık Kurulundaki Branşlar (Yetişkin)
İç Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler (0-14 Yaş Çocuk ve Yetişkin)
EKG
EKO

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

 

Huzurevi ve Bakımevinde Kalabilir Sağlık Raporu

 

Huzurevi ve bakımevinde kalacak her yaşlı için huzurevine giriş yapacağı gün istenen sağlık raporudur.

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
İç Hastalıkları Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Maltepe Ersoy Hastanesi

 

Kreş için Sağlık Raporu

 

Yasa gereği kreşe veya anaokuluna kayıt yaptıracak çocuklar için bulaşıcı veya ağır bir hastalığı bulunmadığına dair verilen sağlık raporudur.

 

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Çocuk Hastalıkları Muayenesi  

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Gaita Mikroskobisi
HBsAg
Boğaz Kültürü

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy ve Maltepe Ersoy Hastanesi

 

Taksi Sağlık Raporu

 

Ticari taksi kullanımı için gerekli sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Hemogram
Odyometri
Akciğer Grafisi
AKŞ

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy ve Maltepe Ersoy Hastanesi

 

Yol Belgesi Sağlık Raporu

 

Özel servis taşıtlarını kullanan sürücülere verilen sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
HBsAg
Anti HIV

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

 

Gemi Adamı Olur Sağlık Kurul Raporu

 

Gemilerde çalışmak isteyen personellerin gerek ilk muayeneleri gerekse periyodik muayenelerinin yapılması sonucunda verilen rapordur.

Rapor Şekli: Heyet Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Psikiyatri Muayenesi
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
6 Adet Fotoğraf

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Elektrokardiyografi  
Odyometri  
Akciğer grafisi
Hemogram
Kolesterol(Total)
Kolesterol(HDL)
Kolesterol(LDL)
Kolesterol(VLDL)
Trigliserid
Glukoz AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT
SGPT
GGT
Laktik Dehidrogenaz(LDH)
ALP
Üre
HBsAg
Anti HIV(Elisa)
AntiHCV(Elisa)
Drug Abuse(Uyuşturucu Paneli)
TİT(Tam idrar tetkiki)

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası ( aynı gün içinde alınır)

NOT: Sağlık raporu almaya elverişli olmadığı tespit edilenlere rapor ücreti iade edilmez.

Verilen Şubeler: Maltepe Ersoy Hastanesi

 

İş İçin Standart Sağlık Raporu (Tek Hekimli)

 

Herhangi bir işe girişte istenilen sağlık raporudur.  

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Aile hekimi Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometre
SFT(Solunum Fonksiyon Testi)
Akciger grafisi
EKG
AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGT
Hemogram 

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy,Sultanbeyli ve Maltepe Ersoy Hastanesi

(*Bu muayene sonucunda kişi ilgili hekim tarafından değerlendirilmiş olup kanaatler bildirilmiştir. Kişinin işe giriş sağlık raporu (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işler için) yüksekte ve gece çalışabileceğine dair nihai karar çalışanın işyeri hekimi tarafından 6331 sayılı kanun gereğince düzenlenecektir.)

Amatör Kaptan Raporu

 

Amatör kaptan adaylarının sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığa dair verilen sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Heyet Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Kulak Burun Boğaz Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası (Sabah saat 09:00’ da yapılan başvurularda rapor gün içinde verilmektedir.)

Verilen Şubeler: Maltepe Ersoy Hastanesi

NOT: Sağlık raporu almaya elverişli olmadığı tespit edilenlere rapor ücreti iade edilmez.

 

İş İçin Sağlık Raporu (5 Hekimli)

 

Herhangi bir işe girişte istenilen sağlık kurul raporudur.

Rapor Şekli: Heyet Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Psikiyatri veya Nöroloji Muayenesi
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometri
SFT
EKG
Akciğer Grafisi
Kreatinin
SGOT
AKŞ
Hemogram

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
3 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

(*Bu muayene sonucunda kişi ilgili hekim tarafından değerlendirilmiş olup kanaatler bildirilmiştir. Kişinin işe giriş sağlık raporu (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işler için) yüksekte ve gece çalışabileceğine dair nihai karar çalışanın işyeri hekimi tarafından 6331 sayılı kanun gereğince düzenlenecektir.)

Sürücü Sağlık Raporu

 

Ehliyet almak için kurs başvurusunda istenilen sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Göz Hastalıkları Muayenesi veya Aile Hekimi Muayenesi

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
3 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 arası, cumartesi 09:00 -12:30 saatleri arası

Verilen Şubeler: Kurtköy, Maltepe ve Sultanbeyli Ersoy Hastanesi